21 resultaten voor: 'patiëntenorganisaties'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

ADHD-Nederland, vestiging Amsterdam

ADHD-Nederland biedt mensen met ADHD of ADD begeleiding. Verder ook opleidingen en workshops.
Jacob Marisstraat 1 H, 1058 HW Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

De Kraanvogel, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten

De Kraanvogel is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt of iemand in je nabije omgeving kanker heeft, krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen. ...
Robert Kochplantsoen 19, 1097 GG Amsterdam

Hiv Vereniging Nederland

De Hiv Vereniging Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Zij zet zich in voor alle mensen met hiv en betrokkenen. De hoofdtaken zijn: - informatievoorziening - onderling contact en ondersteuning - belangenbehartiging Het Servicepunt ...
Eerste Helmersstraat 17 A3, 1054 CX Amsterdam

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen is een patiënteninitiatief. Zij verstrekt adressen van artsen en therapeuten die aangesloten zijn bij beroepsorganisaties die aan de LOPAG-criteria voldoen.
Schönbergweg 59, 1323 GT Almere

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding financiert meer dan de helft van de kankeronderzoeksprojecten in Nederland. Andere activiteiten: - ondersteuning van patiëntenverenigingen - voorlichting geven - aandacht vragen voor kankerpatiënten, kanker en ...
Delflandlaan 17, 1062 EA Amsterdam

LEEFH (Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en vaatziekten)

Stichting LEEFH coördineert de opsporing van Familiaire Hypercholesterolemie (FH) en de(preventieve) behandeling binnen de reguliere zorg. Mensen kunnen zich daarmee ook in de toekomst (op indicatie) op FH laten onderzoeken. De kosten voor het ...
Paalbergweg 26, 1105 BV Amsterdam

Longfonds, rayon Amsterdam

Het Longfonds helpt mensen met ademhalingsproblemen (astma, COPD, allergische aandoeningen zoals hooikoorts). Het Longfonds is zowel een patiëntenvereniging als een fondsenwerver. Het Longfonds geeft informatie, behartigt belangen, verbetert de ...
  • Geen bezoekadres bekend

Multiple Sclerose (MS) Vereniging Nederland, regio Amsterdam eo

De MSVN heeft als taken: - advies en ondersteuning - belangenbehartiging - informatie en voorlichting - bevorderen lotgenotencontact Algemeen contactpersoon: Esther Lof.
  • Geen bezoekadres bekend

N.A.H. Reïntegratie

N.A.H. staat voor niet-aanboren hersenletsel. Na de diagnose N.A.H., moet de patiënt leren leven met N.A.H. N.A.H. Reïntegratie helpt met het vinden van een geschikte baan, en met het bereiken van een bevredigend levensperspectief.
Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam

Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten door: - Subsidiëren van een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in Nederland. - Voorlichting geven over een gezonde leefstijl. - ...
  • Geen bezoekadres bekend

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

De NVVE streeft naar erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij. Activiteiten: Spreekuren Adviescentrum Presentaties Wilsverklaringen
Leidsegracht 103, 1017 ND Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het Platform inventariseert knelpunten en formuleert op basis daarvan beleidsvoorstellen voor lokale overheden en instellingen, zodat zij de ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Reumafonds

Het Reumafonds is fondsenwerver voor de reumabestrijding in Nederland. Activiteiten: - Financieren wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandelingen van reuma - Publieks- en patiëntenvoorlichting over reuma - Organiseren van ...
Dr. Jan van Breemenstraat 4, 1056 AB Amsterdam

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)

SGAN is opererende landelijke kennis en adviescentrum voor interculturele gezondheidszorg in Nederland.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Marline Fritzius

De Stichting Marline Fritzius heeft als doel schilderen voor mensen met afasie mogelijk te maken. In Amsterdam bevindt zich het Atelier van Stichting Marline Fritzius waar mensen wekelijks schilderen en boetseren.
Brouwersgracht 222 hs, 1013 HE Amsterdam

Stichting Odensehuis,ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten

Het Odensehuis is een inloop,-informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. U kunt binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee, mee te ...
Zuid - In de steeg tussen Olympiaplein 58 en 60, tegenover het Sport Medisch Centrum
Hygiëastraat 4, 1076 RM Amsterdam
Centrum
Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam
Zuidoost
Holendrechtplein 38, 1106 LP Amsterdam

Stichting Onbeperkt Zuid

Stichting Onbeperkt Zuid streeft ernaar dat alle mensen met een functiebeperking op alle terreinen als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen. Om haar doel te bereiken brengt de stichting gevraagd en ongevraagd advies ...
  • Geen bezoekadres bekend

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam en omgeving (VRA)

Regionale vereniging op het gebied van reuma. De doelstellingen van de VRA zijn: - Activiteiten organiseren - Informatie verstrekken - Belangen behartigen.
Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend