Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam.

Het Platform inventariseert knelpunten en formuleert op basis daarvan beleidsvoorstellen voor lokale overheden en instellingen, zodat zij de omstandigheden waaronder mantelwerkers hun werk moeten doen kunnen verbeteren.

Locaties

INIT-gebouw
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend