40 resultaten voor: 'gezondheidszorginstellingen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) huisartszorg in achterstandswijken Amsterdam en Almere

Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt daarmee de werkdruk te verlagen. Hiervoor ontvangt het AOF voor beide steden afzonderlijk van elkaar een budget via de zorgverzekeraar. Deze budgetten worden ...
Hoogte Kadijk 143 C, 1018 BH Amsterdam

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis - Nederlands Kanker Instituut

Het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis bestaat uit een wetenschappelijk onderzoeksinstuut en een gespecialiseerd ziekenhuis. Het gasthuis biedt logies aan patiënten die poliklinisch behandeld worden in het Antoni ...
Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam
Gasthuis
Plesmanlaan 123, 1066 CX Amsterdam

Beroerte Adviescentrum

Het Beroerte Adviescentrum biedt ondersteuning, advies en informatie aan patiënten en hun naasten in de chronische fase na een beroerte (CVA of TIA). Een CVA, ook wel beroerte genoemd, heeft veel gevolgen voor uw leven. U heeft misschien ...
  • Geen bezoekadres bekend

Bevolkingsonderzoek Midden-West

Bevolkingsonderzoek Midden-West organiseert het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
Hoogoorddreef 54 E, 1101 BE Amsterdam

BigMove Instituut

Big!Move heeft tot doel deelnemers te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Het BigMove GGZ-programma wordt aangeboden in meerdere wijken in Amsterdam.
Overschiestraat 184 A, 1062 XK Amsterdam

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie. In Nederland zet Dokters van de Wereld zich in voor het recht op gezondheid en de toegang tot zorg voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Gezondheidszorg is een ...
Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam

Elaa

Elaa is de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) voor zorg en welzijn in Amsterdam en Almere. Elaa is ontstaan uit een fusie tussen 1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere.
Hoogte Kadijk 143 C, 1018 BH Amsterdam

Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie

EGZ, een onderdeel van de GGD Amsterdam,doet onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bevolking in het werkgebied. De resultaten worden vertaald naar groepsgerichte preventieprogramma's.
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Evean

Onder Evean vallen: verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
Waterlandplein 5, 1441 RP Purmerend

Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA)

Het FBA is de dienstverlenende en ondersteunende belangenorganisatie van en voor apothekers in de regio Amsterdam.
Hoogte Kadijk 143 C, 1018 BH Amsterdam

GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam beschermt en bevordert de volksgezondheid. Het werkgebied is: Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland

In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Huisartsenposten Amsterdam

Tijdens de avonden, weekenden en feestdagen werken de huisartsen vanuit vijf huisartsenposten, verspreid over Amsterdam. De huisartsenposten zijn alleen te bezoeken na telefonische afspraak. De huisartsenpost is er voor spoedeisende hulp, waarvoor ...
Hoogte Kadijk 143 C, 1018 BH Amsterdam

Indicatieadviesbureau Amsterdam

Het Indicatieadviesbureau Amsterdam verzorgt indicatieadvisering Wmo voor de gemeente Amsterdam.
Paasheuvelweg 50, 1105 BJ Amsterdam

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)

iMMO richt zich in eerste instantie op slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en asielzoekers met medische problematiek en doet de volgende onderzoeken: - Onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Johannes Wier Stichting (JWS) voor gezondheidszorg en mensenrechten

De Johannes Wier Stichting (JWS)stelt zich ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting. JWS ...
Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam

KNMG district Amsterdam

De artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee een achterban van 67.500 artsen en ...
  • Geen bezoekadres bekend

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afd. Amsterdam

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Amsterdam, heeft ten doel, het opleiden van personen, teneinde hen in staat te stellen, eerste hulp te verlenen bij slachtoffers van ongevallen. De afdeling Amsterdam is verdeeld in zes ...
  • Geen bezoekadres bekend

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Laat dit het Meldpunt Zorg en Woonoverlast weten. Zij helpen bij het tegengaan van  overlast in de buurt en bieden hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit ...
  • Geen bezoekadres bekend

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

De missie van het NCvB is het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen. Taken: Monitoring en signalering van beroepsziekten (Nationale melding- en ...
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Nederlandse Rode Kruis, district Amsterdam

District Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis heeft een groot aanbod aan diensten: - EHBO bij evenementen - Cursussen EHBO - Rampenhulpverlening - Tracing (opsporing vermiste familieleden) - Aanvullend vervoer voor ouderen of gehandicapten - ...
Valkenburgerstraat 24, 1011 LZ Amsterdam

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Het Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam-Diemen bestaat uit verschillende organisaties die in deze regio palliatieve (terminale) zorg bieden of betrokken zijn bij palliatieve zorg. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk ...
  • Geen bezoekadres bekend

Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het Platform inventariseert knelpunten en formuleert op basis daarvan beleidsvoorstellen voor lokale overheden en instellingen, zodat zij de ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Reade, centrum voor reumatologie en revalidatie

Reade is een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast de hoofdlocaties biedt Reade haar zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Reade is ontstaan uit de fusie tussen ...
Polikliniek
Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam
Revalidatiekliniek
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

Roze Loper, keurmerk voor lhbtiq+ vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. Het is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele ...
  • Geen bezoekadres bekend

SIGRA

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken in zorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. In SIGRA zijn ruim 100 organisaties verenigd. SIGRA draagt bij aan de ...
Maassluisstraat 574 A, 1062 GZ Amsterdam

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Onder de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) vallen verschillende gezondheidscentra. Gezondheidscentra bieden geïntegreerde eerstelijnszorg; verschillende zorgaanbieders zijn in één gebouw gevestigd en werken samen.
Naritaweg 213, 1043 CB Amsterdam

Stichting Gezondheidscentra Amsterdam-Zuidoost

Onder de Stichting Gezondheidscentra Amsterdam-Zuidoost (GAZO) vallen zes gezondheidscentra. Gezondheidscentra bieden geïntegreerde eerstelijnszorg; verschillende zorgaanbieders zijn in een gebouw gevestigd en werken samen.
Wisseloordplein 50, 1106 MH Amsterdam

Stichting Jeugd Tandverzorging Amsterdam (JTVA)

Stichting JTVA heeft als doel het verbeteren van de mondgezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar. Activiteiten: - Behandelen van cariës en ziek tandvlees - Uitvoeren van preventieve behandelingen - Signaleren van gebitsontwikkelings- en ...
Oost
Stephensonstraat 35, 1097 BA Amsterdam
Osdorp
Tussen Meer 8, 1068 GA Amsterdam
West
Derkinderenstraat 53, 1062 DA Amsterdam
Noord
Markengouw 245 D, 1024 EA Amsterdam

VeiligheidNL

VeiligheidNL (voorheen Stichting Consument en Veiligheid) werkt aan de verbetering van de veiligheid van de leefomgeving. Hierdoor wordt de omvang en ernst van letsels teruggedrongen. Het gaat om veiligheid thuis, in de wijk, in de recreatie, in het ...
POSTBUS 75169, 1070 AD Amsterdam
Overschiestraat 65, 1062 XD Amsterdam

VerwijswijzerAmsterdam.nl

Op deze website kunt u voor veel aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen vinden hoe u nu verder moet. Door op een onderwerp te klikken, kunt u de uitgebreide uitleg bekijken. Voor huisartsen is tevens meer informatie beschikbaar door ...
  • Geen bezoekadres bekend

Wijkzorg: zorg en ondersteuning in de wijk

De gemeente Amsterdam stimuleert organisaties en vrijwilligers samen te werken om de cliënt de beste zorg en ondersteuning te bieden. Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders en ...
  • Geen bezoekadres bekend

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit.
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend