Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Laat dit het Meldpunt Zorg en Woonoverlast weten. Zij helpen bij het tegengaan van  overlast in de buurt en bieden hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit zelf niet vragen.

U kunt een melding doen over:

- (extreme) overlast door lawaai, stank, vervuiling of agressie, veroorzaakt door mensen in de buurt

- intimidatie in de buurt

- buurtbewoners die zorg nodig hebben maar dit niet krijgen

- buurtbewoners die verward overkomen

- vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van buurtbewoners

- signalen van afwijkend gedrag

- overlast door jongeren

Medewerkers van het Meldpunt onderzoeken de melding, geven advies en schakelen waar nodig de juiste hulp in. Zij werken samen met onder meer GGD, politie, woningcorporaties,  geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk dienstverlening en verslavingszorg.

 

Werkwijze meldpunt

Nadat u uw melding heeft gedaan, verzamelt een medewerker van het Meldpunt de benodigde gegevens om uw zorgmelding of overlastklacht met de juiste instanties te bespreken. Vervolgens maakt de medewerker afspraken om tot een oplossing te komen, bewaakt de afhandeling van deze afspraken en onderhoudt de contacten die hiervoor nodig zijn. Ook met u onderhouden zij contact, en geven advies over wat u kunt doen bij toekomstige zorgelijke situaties en overlastklachten. Met uw gegevens gaan zij zorgvuldig om.

Openingstijden

Bereikbaar: ma t/m vr 08.00-18.00 uur.

Huidige locatie: Onbekend