N.A.H. Reïntegratie

N.A.H. staat voor niet-aanboren hersenletsel.
Na de diagnose N.A.H., moet de patiënt leren leven met N.A.H.
N.A.H. Reïntegratie helpt met het vinden van een geschikte baan, en met het bereiken van een bevredigend levensperspectief.

Locaties

Westerstraat 187, 1015 MA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend