Stichting Onbeperkt Zuid

Telefoon: 06 2521 9636
Postadres: Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam

Stichting Onbeperkt Zuid streeft ernaar dat alle mensen met een functiebeperking op alle terreinen als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen.

Om haar doel te bereiken brengt de stichting gevraagd en ongevraagd advies uit aan het stadsdeelbestuur en aan derden op alle beleidsterreinen die mensen met een functiebeperking aangaan.
Huidige locatie: Onbekend