Longfonds, rayon Amsterdam

Postadres: POSTBUS 627, 3800 AP Amersfoort

Het Longfonds helpt mensen met ademhalingsproblemen (astma, COPD, allergische aandoeningen zoals hooikoorts). Het Longfonds is zowel een patiëntenvereniging als een fondsenwerver. Het Longfonds geeft informatie, behartigt belangen, verbetert de zorg, steunt onderzoek en verleent diensten.

In Amsterdam zijn Longpunten opgestart; dit zijn maandelijkse ontmoetingen die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Huidige locatie: Onbekend