Leger des Heils Goodwill Centra Amsterdam (GWCA)

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) valt onder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
Het aanbod van de GWCA is breed en vaak gericht op cliënten met gecompliceerde en meervoudige problemen.

O.a. dagbesteding, opvang dak- en thuislozen, jeugdzorg, lvb-zorg, ouderenzorg, palliatieve zorg,sociale activering, thuiszorg, verslavingszorg, vrouwenopvang.

Aanvragen

De toegang tot zorg en begeleiding in de Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen is in Amsterdam centraal stedelijk georganiseerd. Het aanvragen van zorg verloopt in veel gevallen via de gemeente. Voor ondersteuning bij het aanvragen van zorg kunt u terecht bij het Bureau Traject Management.

Locaties

Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend