24 resultaten voor: 'thuislozenzorg'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Bureau Straatjurist / Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT)

Bureau Straatjurist (onderdeel van BADT) biedt in Amsterdam onafhankelijke (sociaal) juridische cliëntondersteuning aan mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt of dit dreigen te worden.
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Daklozenkantoor / Straatalliantie

Het Daklozenkantoor biedt hulp, ondersteuning en kantoorfaciliteiten.   De Straatalliantie is een samenwerkingsverband van de Daklozenvakbond, Bureau straatjurist en Belangenvereniging Druggebruikers MDHG. Doel is mensen met dak- en ...
Arie Biemondstraat 103, 1054 PD Amsterdam

Daklozenvakbond

De Daklozenbond biedt hulp en begeleiding van daklozen en randgroepen in Amsterdam en omstreken. Diensten: - inloopspreekuur - briefadressen verzorgen - individuele ondersteuning - veldwerk in diverse parken en groenvoorzieningen - ...
Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep is een organisatie die d.m.v. diverse projecten en activiteiten bezoekers, cliënten en deelnemers actief laten deelnemen in de maatschappij.
Droogbak 1 d, 1013 GE Amsterdam

Dr. Valckenier spreekuur (huisarts inloopspreekuur)

Sociaal-medische (huisarts) spreekuren gericht op een groep patiënten die vanuit psychosociale problematiek niet voldoende toegang hebben tot zorg. Belangrijkste doelgroepen zijn: alcoholisten, druggebruikers, chronisch psychotische mensen, ...
GV Zuidoost
Flierbosdreef 23, 1102 BV Amsterdam
GV West
Elisabeth Wolffstraat 4, 1052 RR Amsterdam
GV Centrum
Valckenierstraat 2, 1018 XG Amsterdam

Geïntegreerde Voorziening (GV) Centrum

In een GV verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de GGD samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving.
Valckenierstraat 2, 1018 XG Amsterdam

Geïntegreerde Voorziening (GV) West

In een GV verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving.
Elisabeth Wolffstraat 2 - 4, 1052 RR Amsterdam

Geïntegreerde Voorziening (GV) Zuidoost

In een GV verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving.
Flierbosdreef 23, 1102 BV Amsterdam

HVO-Querido

Stichting HVO-Querido biedt laagdrempelige hulp en begeleiding op het gebied van opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en gezinnen in nood.
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam

Instroomhuis

Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. - Dak- en thuisloze Amsterdammers melden zich aan de Jan van Galenstraat 323, ingang B, 1056 CH Amsterdam (open maandag, dinsdag, ...
Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam

Je kunt meer.nl

Op Jekuntmeer.nl vind je een online overzicht van werk-, dagbestedings- en leertrajecten in Amsterdam. Doelgroep: dak- en thuislozen, verslaafden, lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, mensen met een psychische beperking.
  • Geen bezoekadres bekend

Leger des Heils Goodwill Centra Amsterdam (GWCA)

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) valt onder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het aanbod van de GWCA is breed en vaak gericht op cliënten met gecompliceerde en meervoudige problemen. O.a. dagbesteding, opvang dak- en ...
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Laat dit het Meldpunt Zorg en Woonoverlast weten. Zij helpen bij het tegengaan van  overlast in de buurt en bieden hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit ...
  • Geen bezoekadres bekend

Mobiel Team HVO-Querido

Het Mobiel Team bevindt zich dagelijks op straat waar het de plaatsen bezoekt waar dak- en thuislozen zich ophouden. Door het zorgvuldig opbouwen van contact en vertrouwen wordt de groep van zorgmijders bereikt. Het Mobiel Team geeft advies en ...
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam

PerMens

PerMens is de fusie-organisatie van Streetcornerwork en de Volksbond.
  • Geen bezoekadres bekend

Protestantse Diaconie Amsterdam

De diaconie ondersteunt en initieert allerlei initiatieven en projecten in de stad, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen ...
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Screeningsbalie Bijzondere Doelgroepen

Hulp en advies voor daklozen.
Jan van Galenstraat 323 ingang B, 1056 CH Amsterdam

Stichting Kruispost

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. De medische hulp is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. Kruispost ...
Oudezijds Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam

Stichting Streetcornerwork Amsterdam

Streetcornerwork werkt primair voor (groepen) jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork ...
Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam biedt hulp en zorg aan (voormalig) dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare cliënten. Op verschillende locaties in Amsterdam bieden de medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding.
Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam

Stichting Z

Stichting Z heeft als doelstelling dak- en thuislozen helpen zichzelf te helpen. Stichting Z geeft Z Magazine, de Amsterdamse daklozenkrant, uit. Verkopers kopen de kranten in en verkopen ze op straat. De winst mogen ze houden.
Tweede Oosterparkstraat 72, 1091 JG Amsterdam

Veldwerk Amsterdam

De veldwerkers verrichten hun werkzaamheden vanaf de straat. Zij leggen contact met o.a. dak- en thuislozen en helpen hen aansluiting te vinden bij de juiste zorg. Om tot een beter zorgaanbod voor de doelgroep te komen, werken verschillende ...
POSTBUS 94295, 1090 GG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend