50 resultaten voor: 'verslavingszorg'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

AfkickkliniekWijzer.nl

AfkickkliniekWijzer.nl helpt om de juiste afkickkliniek te vinden voor jou of voor een naaste.
  • Geen bezoekadres bekend

Arkin

Arkin is een ggz-instelling. Aanbod: forensische psychiatrie, acute psychiatrie, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg.
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam

Arkin Jeugd & Gezin, specialistische jeugd GGz in Amsterdam

Arkin Jeugd&Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg.   Doelgroep: Jongeren tot 23 jaar met psychiatrische problemen en/of verslaving. Multiprobleemgezinnen en gezinnen waarbij sprake is van huiselijk ...
Diemen
Wisselwerking 46 - 48, 1112 XR Diemen
West
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
Noord
Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam
Zuidoost - Polikliniek Ganzenhoef
Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam

Arkin Ouderen Ambulant

Arkin Ouderen biedt specialistische behandeling aan ouderen met nadrukkelijke aandacht voor de geestelijke, sociale en lichamelijke problemen die bij ouderen vaker een rol spelen. De behandeling vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving ...
team Centrum/West
Nieuwe Kerkstraat 156, 1018 VM Amsterdam
Team Oost/Zuidoost
Wisselwerking 46 - 48, 1112 XR Diemen
team Noord
Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam

Arkin Polikliniek Ganzenhoef

Polikliniek Ganzenhoef biedt behandeling voor zowel lichte als complexe problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Mensen van alle leeftijden met een hulpvraag op het gebied van verslaving (Jellinek), eetstoornissen en obesitas (Novarum), ...
Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam

Castle Craig verslavingszorg Amsterdam

Overschiestraat 182 - 4, 1062 XK Amsterdam

Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van Jellinek behandelt mensen die ernstig aan drugs, alcohol en/of medicijnen verslaafd zijn (of kort geleden waren) en die recht hebben op bijzondere tandheelkundige behandeling. Aanmelding verloopt altijd via ...
Heinzestraat 2, 1071 SK Amsterdam

Compass verslavingshulp

Compass biedt ondersteuning bij problemen met het stoppen van alle soorten verslavingen.
Camperstraat 38, 1091 AG Amsterdam

De Opluchting - stoppen met roken

'De Opluchting' biedt cursussen om te stoppen met roken, op locatie (o.a. vaste locatie in Amsterdam), via video-training of online.
  • Geen bezoekadres bekend

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep is een organisatie die d.m.v. diverse projecten en activiteiten bezoekers, cliënten en deelnemers actief laten deelnemen in de maatschappij.
Droogbak 1 d, 1013 GE Amsterdam

Dr. Valckenier spreekuur (huisarts inloopspreekuur)

Sociaal-medische (huisarts) spreekuren gericht op een groep patiënten die vanuit psychosociale problematiek niet voldoende toegang hebben tot zorg. Belangrijkste doelgroepen zijn: alcoholisten, druggebruikers, chronisch psychotische mensen, ...
GV Zuidoost
Flierbosdreef 23, 1102 BV Amsterdam
GV Centrum
Valckenierstraat 2, 1018 XG Amsterdam
GV West
Elisabeth Wolffstraat 4, 1052 RR Amsterdam

Drugs Informatielijn

De Drugs Infolijn geeft neutrale, betrouwbare informatie en adviezen over drugs en druggebruik. Telefoon: 0900-1995 / € 0,10 p/mim. Via de website: vragen via het mailformulier.
  • Geen bezoekadres bekend

Drugspastoraat Amsterdam (DPA)

Het Drugspastoraat krijgt vorm in: - Zondagse vieringen voor en door druggebruikers. - Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen, gevangenissen. - Stervensbegeleiding - Bezinning in kloosterdagen en voor zieken mogelijkheid ...
Oudezijds Achterburgwal 45, 1012 DB Amsterdam

Geïntegreerde Voorziening (GV) Centrum

In een GV verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de GGD samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving.
Valckenierstraat 2, 1018 XG Amsterdam

Geïntegreerde Voorziening (GV) West

In een GV verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving.
Elisabeth Wolffstraat 2 - 4, 1052 RR Amsterdam

Geïntegreerde Voorziening (GV) Zuidoost

In een GV verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving.
Flierbosdreef 23, 1102 BV Amsterdam

Herstelbureau HVO-Querido

Bij het Herstelbureau werken mensen met een veelal langdurige achtergrond in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Allemaal hebben ze hun eigen kracht en talenten ontdekt, en wat ze nog wél kunnen. De medewerkers van het ...
Sarphatistraat 41, 1018 EW Amsterdam

HVO-Querido

Stichting HVO-Querido biedt laagdrempelige hulp en begeleiding op het gebied van opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en gezinnen in nood.
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam

Jellinek

Jellinek biedt preventie en behandelt klachten die veroorzaakt zijn door problematisch middelengebruik of andere risicovolle leefstijlen. Het is curatieve verslavingszorg, die in de vorm van poliklinische behandeling, behandeling via internet, ...
Jellinek Jeugd
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
Jellinek Amstelveen, Minnesota
Laan van de Helende Meesters 2, 1186 AM Amstelveen
Jellinek Amsterdam, Preventie
Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam

Kamman Counseling & Hypnotherapie

Praktijk van mevr. M. Kamman. Ondersteuning bij problematische gewoonten en verslavingen.
Wijttenbachstraat 50 B, 1093 JD Amsterdam

Kick your Habits

Ambulante behandeling voor volwassenen met slechte gewoontes en verslavingen. Gevestigd in Amsterdam, Utrecht en Almere.
Cornelis Krusemanstraat 75 B, 1075 NJ Amsterdam

Kliniek Vlaardingenlaan (Mentrum)

In deze kliniek bevinden zich oa.: - Intensieve Crisis afdeling (IC) - High Care Detox - Verslaving en Psychiatrie 1 (V&P 1). Gesloten afdeling - Verslaving en Psychiatrie 2 (V&P 2). Herstel afdeling - Verslaving en Psychiatrie en Licht ...
Vlaardingenlaan 5, 1059 GL Amsterdam

Leger des Heils Goodwill Centra Amsterdam (GWCA)

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) valt onder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het aanbod van de GWCA is breed en vaak gericht op cliënten met gecompliceerde en meervoudige problemen. O.a. dagbesteding, opvang dak- en ...
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

Lievegoed Polikliniek Amsterdam

Behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar, met uiteenlopende psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek.Zoals depressie, angstklachten, persoonlijkheidsstoornissen, langdurige burn-outklachten en herstel na een psychose. En alcohol-, ...
Weteringschans 74, 1017 XR Amsterdam

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Laat dit het Meldpunt Zorg en Woonoverlast weten. Zij helpen bij het tegengaan van  overlast in de buurt en bieden hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit ...
  • Geen bezoekadres bekend

Mentrum ACT-teams

ACT (Assertive Community Treatment) is er voor mensen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen.
Sarphatistraat 8 - 14, 1017 WS Amsterdam

Mentrum JOT-teams

De Mentrum JOT-teams behandelen en begeleiden cliënten die te maken hebben met een chronische verslaving. Ook psychiatrische problemen kunnen bij deze cliënten voorkomen. De Mentrum JOT-teams werken ambulant en outreachend en zijn aanwezig ...
Sarphatistraat 8 - 14, 1017 WS Amsterdam

P&G292, Prostitutie & Gezondheidscentrum

Het Prostitutie & Gezondheidscentrum (P&G 292) biedt prostituees gezondheidszorg en sociaal-maatschappelijke ondersteuning. In P&G 292 werken samen: -het Prostitutie Maatschappelijk Werk van HVO-Querido -de Vertrouwensvrouwen ...
Nieuwezijds Voorburgwal 292, 1012 RT Amsterdam

PerMens

PerMens is de fusie-organisatie van Streetcornerwork en de Volksbond.
  • Geen bezoekadres bekend

Psychologie- en seksuologiepraktijk Reichling-de Jong

Eerstelijnspsycholoog / seksuoloog: mevr. M.J. Reichling-de Jong. Praktijk voor individuele therapie, relatietherapie en seksuologie. Psychologische hulp bij o.a.: - angst en somberheidsklachten - slaapproblemen - problemen rond assertiviteit en ...
Keizersgracht 62 - 64, 1015 CS Amsterdam

Roads

Roads begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk.
Obiplein 16, 1094 RB Amsterdam

SolutionS verslavingszorg

SolutionS helpt mensen met het doorbreken van hun veslaving. Daarvoor wordt het 12 stappen Minnesota model gebruikt. Zowel klinische als ambulante behandeling is mogelijk. Er zijn 8 locaties in het land.
Achillesstraat 79, 1076 PX Amsterdam

Stichting De Omslag

Stichting De Omslag ondersteunt organisaties in de zorg en welzijn (ggz, verslavingszorg, gehandicaptenzorg etc.) met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen.
WG-plein 113, 1054 SC Amsterdam

Stichting Mainline, gezondheids- en preventiewerk drugsgebruikers

Het doel van Mainline is het bevorderen van de gezondheid van (hard-)druggebruikers en het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. Mainline zet zich in voor klassieke harm reduction interventies zoals spuitomruil, opiaat-substitutiebehandeling, ...
Frederik Hendrikstraat 111 - 115, 1052 HN Amsterdam

Stichting Streetcornerwork Amsterdam

Streetcornerwork werkt primair voor (groepen) jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork ...
Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam biedt hulp en zorg aan (voormalig) dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare cliënten. Op verschillende locaties in Amsterdam bieden de medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding.
Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam

Terwille Verslavingszorg

Terwille is een landelijke GGZ-instelling voor verslavingszorg. Vanuit een christelijke overtuiging bieden zij hulp aan mensen die vastzitten in een situatie van seksuele uitbuiting en/of verslaving of aan mensen die willen stoppen met seks werk. ...
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Vangnet MGGZ (GGD)

De afdeling Vangnet van de GGD bemoeit zich met Amsterdammers in een sociaal maatschappelijke of psychische crisis. Vaak is de problematiek acuut. Soms bestaan de problemen al langer maar zijn ze niet eerder gesignaleerd. De reguliere hulpverlening ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Verslavingszorg Amsterdam - Trubendorffer

Trubendorffer is een GGZ-kliniek voor ambulante verslavingszorg. Het kan heel moeilijk zijn om na een verblijf in een kliniek je gewone leven weer op te pakken. Ambulante verslavingszorg werkt juist zo goed, omdat je in je eigen omgeving ...
Obiplein 18 E, 1094 RB Amsterdam
Geschutswerf 14, 1018 BX Amsterdam

Wijkverpleging Zichtbare Schakel Zuidoost

Doormiddel van het project ‘Zichtbare Schakel’, brengt GAZO de wijkverpleegkundige terug in de E-G-K-buurt. Ze werkt samen met de dokter en helpt kwetsbare mensen zoals ouderen, alleenstaande ouders, (ex-)verslaafden en psychiatrische ...
Bijlmerdreef 1001 A, 1103 TW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend