43 resultaten voor: 'leefbaarheid en veiligheid'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ)

Het AcVZ voert de programmaregie over vijf grote integrale persoonsgerichte aanpakken: - Top 600 - Top 400 - Detentie en terugkeer - Treiteraanpak - Criminele families  
Wibautstraat 6 - 12, 1091 GM Amsterdam

Amsterdam Noord Toegankelijk

Amsterdam Noord Toegankelijk geeft gevraagd en ongevraagd advies aan en via de gemeente over bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en gebouwen in stadsdeel Noord. Doelgroep: mensen met een beperking, senioren, en ...
Buiksloterdijk 234, 1025 WE Amsterdam

Arkin Zorgtoeleiding

Zorgtoeleiding van Arkin is voor het screenen en zo nodig naar zorg toe leiden van mensen die niet zelf om zorg vragen waarbij er een vermoeden is van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die in beeld komen vanwege: - overlast - ...
POSTBUS 75848, 1070 AV Amsterdam

Beterburen

Beterburen biedt bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren. De bemiddelaars ondersteunen beide buren bij het voorbereiden naar een gezamenlijk bemiddelingsgesprek.
IJselstraat 48, 1078 CK Amsterdam

BOOST

BOOST is een ontmoetingsplek en community van nieuwkomers, bewoners en organisaties uit Amsterdam Oost die samen werken aan directe integratie. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving en een volwaardige plek voor iedereen. Taal- en ...
Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam

Buuv Amsterdam Zuid

BUUV is dé buurtmarktplaats voor vraag en aanbod van bewoners in Amsterdam Zuid. Bij BUUV kun je vraag en aanbod plaatsen. Dat kan online, op prikborden in de wijk of telefonisch. Andere BUUV’en kunnen reageren op jouw vraag en aanbod. ...
Tweede Van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

Centrale Dorpenraad Landelijk Noord

Centrum voor bewonersparticipatie en bestuurlijke ondersteuning. Belangenbehartiging van de inwoners van Landelijk Noord bij het stadsdeel Amsterdam-Noord en bij andere overheden en organisaties in het gebied.
Dorpsweg Ransdorp 35, 1028 BK Amsterdam

Dienstencentrum Watergraafsmeer

Bewoners in Oost kunnen voor verschillende vragen en ondersteuning terecht: geld & budget, taal, gezondheid, werk en computer.
Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES Amsterdam

Gastvrij Oost

Gastvrij Oost is een initiatief opgezet door burgers, met als doel mensen die gevlucht zijn, een warm welkom in Amsterdam Oost te bieden. Het initiatief is ontstaan vanuit het idee dat meedoen in de nieuwe samenleving essentieel is in het leven van ...
  • Geen bezoekadres bekend

Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad

Het Huis van de Buurt is het sociale knooppunt in de buurt voor jong en oud en is een broedplaats voor nieuwe initiatieven van bewoners en buurtorganisaties. In het Huis van de Buurt vormen buurthuiswerk, ...
Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam

Huis van de Wijk Lydia

Het Huis van de Wijk is de plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar zij activiteiten kunnen organiseren.
Roelof Hartplein 2 A, 1071 TT Amsterdam

Huis van de Wijk Rivierenbuurt

Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.   In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de ...
President Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Kerk & Buurt Noord

Een buurtproject in Amsterdam-Noord dat zich inzet voor de buurt en de mensen die er wonen. Huiskamer: biedt gezelligheid in de vorm van kletsen, spelletje, breien. Gemiddeld komen er zo'n tien bezoekers. Spreekuur: praktische ondersteuning ...
Adelaarsweg 57 hs, 1021 BS Amsterdam

Koek en Ei Mediation

Mediationbureau Koek en Ei bemiddelt bij geschillen op de gebieden arbeid, echtscheidingen, strafrecht en geschillen met overheidinstanties. Registermediator: dhr. A. al Hadaui. Nederland telt 3.800 registermediators, daarvan is dit het enige ...
Kromme Waal 9, 1011 BS Amsterdam

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt? Laat dit het Meldpunt Zorg en Woonoverlast weten. Zij helpen bij het tegengaan van  overlast in de buurt en bieden hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit ...
  • Geen bezoekadres bekend

Politie Amsterdam

  • Geen bezoekadres bekend

Seniorensoos Driemond

Stichting Dorpsraad Driemond e.o. behartigt de belangen van Driemond en haar bewoners bij o.a. het stadsdeel Zuidoost. Er is maandelijks een openbare dorpsraadvergadering en vijfmaal per jaar wordt er een leefbaarheidsoverleg gehouden. De Dorpsraad ...
  • Geen bezoekadres bekend

Sociaal Loket Centrum

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht ...
Ontmoetingscentrum De Keyzer
Czaar Peterstraat 12, 1018 NW Amsterdam
ingang Amstelzijde
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Sociaal Loket Zuid

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 8, 1076 RT Amsterdam
Stadsdeelkantoor Zuid (gehandicaptenparkeerplaats aanwezig)
President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Huis van de Wijk Buitenveldert
Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Huis van de Wijk de Pijp
Tweede Van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ)

SOOZ betrekt bewoners actief bij hun eigen leefomgeving. Dat doet SOOZ om de kwaliteit van leven in de buurt te verbeteren. Met ondersteuning van SOOZ vinden bewoners elkaar. Ook brengt SOOZ bewoners in contact met ...
Joh.M. Coenenstraat 4, 1071 WG Amsterdam

Stadsdorpen Amsterdam

Stadsdorpen Amsterdam is het netwerk van alle stads/buurtdorpen van Amsterdam en omstreken. Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA)

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) treedt op tegen jeugdgroepen die regelmatig voor overlast zorgen. SAOA werkt met: - Straatcoaches, die permanent op straat aanwezig zijn en jongeren direct aanspreken. - Gezinsbezoekers, die ouders ...
Burgemeester Röellstraat 40, 1064 BP Amsterdam

Stichting Connect Initiatieven

Connect wil jongeren die aansluiting met de reguliere samenleving missen en soms zelfs niet meer nastreven, nieuwe perspectieven bieden. Connect biedt jongeren, mannen en vrouwen een plek voor ontmoeting en laagdrempelige activiteiten.
West
Sara Burgerhartstraat 25, 1055 KV Amsterdam
Oost
Javaplantsoen 19, 1095 CR Amsterdam

Stichting Eigenwijks

Eigenwijks is een organisatie van samenwerkende wijkbewoners in Amsterdam. De hoofddoelstelling is een bijdrage te leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in Nieuw-West.
Hoofdlocatie
Pieter Calandlaan 258 a, 1069 KW Amsterdam
Locatie Slotermeer
Slotermeerlaan 103 H, 1063 JN Amsterdam
Locatie Nieuw-Sloten
Hageland 117 - 119, 1066 SB Amsterdam
Locatie De Aker
Noorderakerweg 2, 1069 PC Amsterdam
Locatie Geuzenveld
Albardakade 5 - 7, 1067 DD Amsterdam

Stichting Samenwonen - Samenleven (SW - SL)

SW-SL richt zich op vrijwillige helpers (vertrouwenspersonen) en hun organisaties (informele netwerken) die bewoners helpen die te maken hebben met verschillende vormen van kwetsbaarheid (armoede, taalachterstanden, psychosociale problemen, ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Vangnet MGGZ (GGD)

De afdeling Vangnet van de GGD bemoeit zich met Amsterdammers in een sociaal maatschappelijke of psychische crisis. Vaak is de problematiek acuut. Soms bestaan de problemen al langer maar zijn ze niet eerder gesignaleerd. De reguliere hulpverlening ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

VoorUit studenten zetten zich in voor hun wijk

Bij VoorUit zetten studenten zich 10 uur per week in voor de wijk waar ze wonen, in ruil voor woonruimte. De studenten zijn afkomstig van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en werken in negen wijken in Amsterdam West, Nieuw-West ...
Derkinderenstraat 44, 1062 BJ Amsterdam

Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt

Taken van het WOOR: Het creëren van ontmoetingsplekken ter voorkomen van isolement en vereenzaming bij bewoners. Inzetten op versterking van eigen kracht en sociale netwerken van bewoners. Bevordering vrijwillige inzet en participatie van ...
President Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Wijkcentrum d' Oude Stadt

Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren.
Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam

Wijkcentrum De Pijp

Wijkcentrum De Pijp is een onafhankelijke stichting met een bestuur bestaande uit actieve buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen terecht met ideeën, initiatieven, klachten en suggesties voor en over de buurt.
Tweede Van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam

Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is een onafhankelijke bewonersorganisatie, gesubsidieerd door stadsdeel Amsterdam Centrum. Doelstelling van de stichting is de optimalisering van het woon-, werk- en leefklimaat in beide wijken. In ...
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam

Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (WOCB)

Het WOCB is een organisatie van vrijwilligers, die zich inzet voor het behartigen van de belangen van de inwoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt.
Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam

Wijkopbouworgaan Oost

Het Wijkopbouworgaan Oost is er voor en door de bewoners van Amsterdam Oost. Het doel is dienstverlening aan bewoners en bewonersgroepen en het stimuleren van bewoners om zich in te zetten voor een goede leefsituatie in de wijk.
Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend