Respijthuis Amerbos

Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. Mensen kunnen een beroep doen op het respijthuis als zij het thuis om uiteenlopende redenen even niet redden. Voorbeelden hiervan zijn:

- Het netwerk (mantelzorg) is tijdelijk niet beschikbaar (bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of overbelasting);

- Het wijkteam in de eigen woonsituatie kan tijdelijk onvoldoende ondersteuning bieden;

- Ten gevolge van een ingrijpende gebeurtenis. (Het overlijden van een dierbare, een scheiding, ontslag of een ernstig conflict.

Locaties

Amerbos 187 - 189, 1025 ZC Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend