70 resultaten voor: 'woonbegeleiding mensen met psychische problemen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Ambulant Team gezinnen HVO-Querido

Het Ambulant team Gezinnen biedt gezinnen een combinatie van wonen en begeleiding. Voor de ambulant wonende cliënten en hun kind(-eren) bestaan er verschillende woonvormen.
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam

Ambulant Team Jongeren HVO-Querido

Het Ambulant team Jongeren ondersteunt jongeren die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning.
Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam

Ambulant team Marnix

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix. Team Marnix heeft vier wijkteams (Noord/Centrum, West, Zuidoost/Zuid, Oost).
Marnixkade 109 F, 1015 ZL Amsterdam

Ambulant team Noord

Ambulant team Noord ondersteunt mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning. Het team bestaat uit een team gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen begeleid en beschermd wonen.
Mariendaal 26, 1025 BV Amsterdam

Begeleid wonen De Vaart

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het ...
Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam

Begeleid wonen Stadionbuurt

Stadionbuurt biedt begeleid beschermd wonen.
Stadionweg 286 hs, 1076 PG Amsterdam

Beschermd Wonen Domselaer

Beschermd wonen Domselaerstraat is een woonvoorziening die zich richt op mensen die ten gevolge van langdurige psychosociale/ psychiatrische problematiek niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.
Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam

Beschermd Wonen Funenpark

Beschermd wonen Funenpark is een gezamenlijke woonvoorziening van De Heeren van Zorg en HVO-Querido. De Heeren van Zorg biedt op deze locatie een woonvorm aan mensen met een vorm van autisme die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen, maar dit wel ...
Funenpark 60 - 73, 1018 AK Amsterdam

Beschermd wonen Gerrie Knetemannlaan

Beschermd wonen voor volwassenen met psychiatrische problematiek.
Gerrie Knetemannlaan 308, 1061 MC Amsterdam

Beschermd wonen Geuzenhoek

De Geuzenhoek biedt zorg aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek.
Aalbersestraat 281, 1067 MD Amsterdam

Beschermd wonen Hof van Socrates

Het Hof van Socrates is een beschermde woonvorm gelegen in Nieuw-West bestaande uit drie verdiepingen voor in totaal 18 mensen (> 21 jaar) die vanwege een psychiatrische beperking begeleiding nodig hebben op een aantal leefgebieden.
Leibnizstraat 121, 1064 ZD Amsterdam

Beschermd wonen IJburg

Begeleid beschermd wonen en begeleid wonen op afstand. Doelgroep: volwassenen vanaf 40 jaar.
Erich Salomonstraat 475, 1087 LL Amsterdam

Beschermd wonen Ketelhuisplein

Woongroepen beschermd wonen.
Ketelhuisplein 2, 1054 RD Amsterdam

Beschermd wonen Masira

De beschermende woonvorm Masira biedt beschermd wonen aan 40 volwassenen en ouderen, van wie er 28 in het gebouw zelf wonen en 12 in satellietwoningen in de nabije omgeving.
Delflandlaan 220, 1062 KR Amsterdam

Beschermd Wonen Nieuw-West

Beschermd Wonen Nieuw-West biedt in Nieuw-West beschermd wonen aan zestien cliënten in een zestal zogeheten satellietwoningen.
Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam

Beschermd wonen Oost

Beschermd wonen Indische buurt richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten en biedt plaats aan 60 cliënten beschermd wonen in Amsterdam Oost.
Ceramplein 192, 1095 DG Amsterdam

Beschermd Wonen Oosterpark

BW Oosterpark richt zich op cliënten met psychiatrische en/of psychosociale klachten. Bij beschermd wonen woont de cliënt in een woning van HVO-Querido in een groep van twee tot zeven personen. Er is groepsbegeleiding en individuele ...
Derde Oosterparkstraat 159, 1092 CW Amsterdam

Beschermd wonen Snelleveldstraat

Snelleveldstraat 37 hs, 1107 VS Amsterdam

Beschermd wonen Statenjachtstraat

De Statenjacht biedt beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen.
Statenjachtstraat 834, 1034 GJ Amsterdam

Beschermd Wonen Zuid

Beschermd Wonen Zuid richt zich op cliënten met psychiatrische klachten zonder verslaving en biedt plaats aan 49 cliënten (en dat aantal neemt toe) voor beschermd wonen in De Pijp, Zuideramstel en Zuid. Voor enkele cliënten met ...
Volkerakstraat 61 a, 1078 XP Amsterdam

Beschermende Woonvorm Passeerdersstraat

BW Passeerdersstraat biedt woonbegeleiding aan (jong-)volwassen cliënten met langdurige psychiatrische/psychosociale problematiek. Capaciteit: 21 cliënten. Daarnaast begeleidt BW Passeerdersstraat zo'n 32 cliënten met het ...
Passeerdersstraat 53 A, 1016 XB Amsterdam

BuurtzorgT Amsterdam, thuis in GGZ

BuurtzorgT biedt een psychiatrische behandeling aan huis voor volwassenen en ouderen. Wij kunnen u helpen bij ingewikkelde problemen en we zullen altijd proberen uw omgeving bij de zorg te betrekken. In de meeste gevallen lukt het ons de behandeling ...
Centrum
Herengracht 160, 1016 BN Amsterdam
Noord
Meidoornplein 55, 1031 GC Amsterdam
West
Willem de Zwijgerlaan 350 B / 1.3 I, 1055 RD Amsterdam
Nieuw-West
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
Oost
's-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam

Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk

Niet alleen mensen met psychiatrische of psychosociale problemen zijn bij Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk van harte welkom maar ook bewoners uit de buurt. Zeven dagen per week, het hele jaar door. Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk in Amsterdam West ...
Tweede Kostverlorenkade 15, 1052 RL Amsterdam

Dag- en Nachtopvang Zuiderburgh

Zuiderburgh is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een combinatie van complexe problemen (verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek). In Zuiderburgh krijgen zij begeleiding, onderdak en ...
Joh.M. Coenenstraat 2, 1071 WG Amsterdam

De Aak, zorgvoorziening voor dak- en thuislozen

De Aak is een locatie voor 24-uurszorg en begeleiding voor cliënten met een meervoudige kwetsbaarheid en een medische / somatische zorgvraag. Er zijn plekken voor zowel Maatschappelijke Opvang als voor Beschermd Wonen. Naast 60 plekken 24 uurs ...
Akerwateringstraat 241, 1069 GD Amsterdam

De Heeren van Zorg

Deze organisatie biedt woonbegeleiding en ambulante zorg voor mensen met autisme.
Joris van den Berghweg 101 hal A, 1067 HP Amsterdam

Discus Amsterdam

Discus verhuurt woningen aan dak- en thuislozen in combinatie met ondersteuning in wonen en leven.De maatschappelijke ondersteuning is gericht op het behouden van de woning en van daaruit werken aan psychische en maatschappelijke rehabilitatie.
Discusstraat 15, 1076 VK Amsterdam
Mauritskade 22 C, 1091 GC Amsterdam
Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider ...
Domus 2
Kikkensteinstraat 3, 1104 SG Amsterdam
Domus 3
Generatorstraat 4, 1014 AT Amsterdam
Domus +
Tafelbergweg 27, 1105 BC Amsterdam

Gemeenschap Oudezijds 100

Gemeenschap Oudezijds 100 biedt: - Inloop De Kajuit met koffie en thee. - Kruispost: medische zorg en maatschappelijk werk. - Begeleiding en opvang OpStap (tijdelijk, regulier begeleid wonen en intensief begeleid wonen. -Buurtrestaurant Soep van ...
Oudezijds Achterburgwal 100, 1012 DS Amsterdam

GGZ inGeest Intensieve Behandeling Thuis (IBT)

Het team van Intensieve behandeling thuis (IBT) biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken. Zonder intensieve behandeling thuis zou u mogelijk opgenomen moeten worden in een psychiatrisch ...
Amstelveenseweg 589, 1081 JC Amsterdam

Herstartstudio Dolhaantjestraat

Het begrip ‘herstartstudio’ is ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met maatschappelijke opvangvoorzieningen. Deze studio’s zijn geschikt voor cliënten die werken aan de laatste stap in hun hersteltraject maar door ...
Dolhaantjestraat 20, 1067 AB Amsterdam

Herstartstudios Jan Rebelstraat

Het begrip ‘herstartstudio’ is ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met maatschappelijke opvangvoorzieningen. Deze studio’s zijn geschikt voor cliënten die werken aan de laatste stap in hun hersteltraject maar door ...
Jan Rebelstraat 20, 1069 CC Amsterdam

Kleinschalig wonen Vrolikhuizen

In woonflat Vrolikhuizen wonen 12 ouderen met een combinatie van sociale, psychiatrische en somatische zorgvragen in twee groepswoningen.
Vrolikstraat 481 - 483, 1092 TK Amsterdam

Kwintes Weesp begeleiding thuis

Kwintes biedt begeleiding thuis voor jongvolwassenen met een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS), die zelfstandig wonen in de regio Gooi en Vechtstreek.   In Weesp heeft Kwintes een locatie bestaand uit acht appartementen. Hier kan een ...
  • Geen bezoekadres bekend

Maatschappelijke Opvang Atlantisplein

Deze woonvoorziening is bestemd voor dak- en thuisloze jongeren van 18-23 jaar.
Atlantisplein 5, 1093 NE Amsterdam

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven. Aantal opvangplekken: ...
Jan de Louterstraat 19, 1063 KX Amsterdam

Mentrum Herstelkliniek

Deze kliniek biedt voor een periode van maximaal 1 jaar verdere behandeling, begeleiding en woontraining aan cliënten, om succesvol terug te keren naar huis (eigen woning of RIBW).
Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam

MiddelenBewust

MiddelenBewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. Het begeleidingstraject is erop gericht dat het middelengebruik beheersbaar wordt en dat de bewoner weer ...
Plantage Doklaan 14 - 16, 1018 CM Amsterdam

Nova House Amsterdam

Stichting Nova House richt zich op het begeleiden van mensen die door omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij het invullen van hun dagelijkse leven.
Planciusstraat 13 B, 1013 MD Amsterdam

Psychiatrische Woonvoorziening Judith van Swethuis

Woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische beperking. Er zijn 55 eenpersoonappartementen, en in de omgeving bevinden zich tien satellietwoningen. Het Judith van Swethuis werkt nauw samen met het activiteitencentrum de Miranda dat zich in ...
Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam

Respijthuis Amerbos

Respijthuis Amerbos is er voor Amsterdammers vanaf 18 jaar met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Zij wonen zelfstandig, al dan niet met hulp van naasten of professionele ondersteuning. Mensen kunnen een beroep doen op het ...
Amerbos 187 - 189, 1025 ZC Amsterdam

Restart Intensieve Woonbegeleiding

Het team Restart van het Leger des Heils biedt intensieve woonbegeleiding bij extreme situaties als ernstige vervuiling en dreigende uithuiszetting. Bijzondere Schoonmaak: Het aanvragen van en voorbereiding op de Bijzondere Schoonmaak van ernstig ...
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

RIBW & Herstart Rosaburgh

De Rosaburgh bestaat uit twee afdelingen namelijk de Herstart en de RIBW. De Herstart is een afdeling voor vrouwen bij wie in het verleden sprake is geweest van dakloosheid en/of een verslaving of een psychiatrische stoornis. Zij werken toe naar ...
Hagedoornplein 4, 1031 BV Amsterdam

RIBW / MO Jan Rebelstraat

Locatie Jan Rebelstraat is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en een Maatschappelijke Opvang (MO). De Jan Rebelstraat is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze cliënten van 23 jaar en ouder met psychiatrische en/of ...
Jan Rebelstraat 20, 1069 CC Amsterdam

RIBW De Brecht

Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) De Drecht is een woonvoorziening voor mensen met chronisch psychiatrische problemen die intensieve woonbegeleiding nodig hebben.
Berthold Brechtstraat 655, 1102 RS Amsterdam

RIBW Westburgh

Westburgh is een 24 uurs doorstroom-/woonvoorziening (RIBW) voor 40 dak- en thuisloze mannen en vrouwen. Zij kunnen instromen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met een licht verstandelijke ...
Generatorstraat 2, 1014 AT Amsterdam

RIBW/MO G.J. Scheurleerweg

In RIBW/MO G.J. Scheurleerweg wonen 50 ex-dakloze volwassenen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap).
G.J. Scheurleerpad 8, 1025 WM Amsterdam

Robert Koch Wonen

Woonvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen: mensen met psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.
Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam

Steunende Huisvesting

Steunende Huisvesting biedt woonbegeleiding voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder en gezinnen uit de regio Amsterdam. Deze cliënten stromen meestal door vanuit de dak- en thuislozen opvang.
Noord en Oost
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam
Zuidoost
Kikkensteinstraat 5, 1104 SG Amsterdam

Time Beïng (Mentrum)

Kleinschalige woonvoorziening.
Laan van de Helende Meesters 2, 1186 AM Amstelveen

Timon Amsterdam

Timon is een christelijke organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg (18-45 jaar). Begeleid wonen: woongroepen Hodsonhof en IJburg. Begeleid wonen tienermoeders: 't Arendsnest, Hilmanhof, Franciscushuis. Noodopvang: Weesperhof (jonge ...
Frans Halsstraat 37, 1072 BL Amsterdam

VIP - HVO Querido

VIP is een huisvestingsproject voor jongvolwassen mannen en vrouwen van 18 t/m 27 jaar die een eerste psychose hebben doorgemaakt. VIP staat voor Vroege Interventie bij Psychose.
Daalwijkdreef 27, 1103 AD Amsterdam

Volksbond - wijkzorg/ambulante begeleiding

De Volksbond biedt ambulante begeleiding aan kwetsbare volwassenen die zelfstandig wonen, maar ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren. Het gaat om mensen die verslaafd zijn of waren, ex-daklozen, mensen met psychiatrische problemen of ...
  • Geen bezoekadres bekend

Woningen Jan Thoméepad (Mentrum)

Mentrum heeft aan aantal woningen die vallen onder beschermd wonen. Het doel is dat cliënten (weer) zelfstandig kunnen wonen in een eigen huis, met de noodzakelijke ambulante professionele hulp.
Jan Thomeepad 5, 1034 ZP Amsterdam

Woonvoorziening Aalbersestraat

De Aalbersestraat is een woonvoorziening van HVO-Querido voor 30 mensen met (forensische) psychiatrische problemen en/of een verslavingsachtergrond, waarvan is vastgesteld dat ze zich willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.
Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam

Woonvoorziening Alexanderkade

De Alexanderkade is een woonvoorziening voor jongeren van 18 tot 25 jaar met langdurige psychiatrische problematiek.
Alexanderkade 64, 1018 ZC Amsterdam

Woonvoorziening De Eendracht

Woonvoorziening De Eendracht biedt in de Admiralenbuurt in Amsterdam West langdurig verblijf aan 32 bewoners die door de gevolgen van hun psychiatrische kwetsbaarheid ernstige beperkingen ondervinden bij het wonen.
Jacob van Wassenaar Obdamstraat 15, 1057 JP Amsterdam

Woonvoorziening De Rijswijk

De Rijswijk is een RIBW en 24-uursvoorziening voor huisvesting en begeleiding van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten. De Rijswijk biedt huisvesting en begeleiding aan 72 cliënten.
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam

Woonvoorziening De Veste

De Veste is een RIBW en 24-uurs voorziening voor dak- en thuislozen. Er wonen 40 bewoners verdeeld over de vier verdiepingen. De tweede verdieping is aangepast voor bewoners met een bovengemiddelde fysieke zorgbehoefte. Er wonen acht bewoners ...
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam

Woonvoorziening Varikstraat

De Varikstraat biedt begeleiding en zorg aan cliënten met een drugverslaving in combinatie met psychiatrische problematiek.
Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam

Woonzorgcentrum De Bogt

In de wijde omgeving staat verzorgingshuis De Bogt goed bekend. Houdt u van een oprechte Amsterdamse sfeer, waarbij iedereen welkom is en zichzelf kan zijn? Dan is De Bogt het huis voor u. In de levendige Spaarndammerbuurt hoeft niemand zich te ...
Polanenstraat 6, 1013 VW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend