Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Telefoon: 020 775 3478
Postadres: POSTBUS 8888, 1006 JB Amsterdam

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven.

Aantal opvangplekken: 30.

Het MOO is een project van ASKV / Steunpunt Vluchtelingen.

Huidige locatie: Onbekend