86 resultaten voor: 'opvang'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Activiteitencentrum Meer en Oever

Activiteitencentrum (DAC) Meer en Oever is bestemd voor mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. Er worden diverse dagactiviteiten georganiseerd. Naast gestructureerde dagopvang voor ouderen zijn er mogelijkheden voor inloop en ...
Pieter Calandlaan 84, 1068 NP Amsterdam

Adviespraktijk David en Van Wezel

Psychotherapeut en coach: mevr. P.E. David Extern vertrouwenspersoon, trainer, mediator en coach: mevr. I. van Wezel Gespecialiseerd in: Mediation (conflictbemiddeling bij echtscheiding en arbeidsconflicten) Psychotherapie (trauma-opvang, EMDR ...
Johannes van der Waalsstraat 39, 1098 PE Amsterdam

AKROS Amsterdam

Deze organsiatie biedt kinderopvang en inburgeringcursussen aan voor analfabete inburgeraars.
Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam

Altra onderwijs & jeugdhulp

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs, jeugd(zorg) en opvoedhulp in Amsterdam e.o. en biedt hulp zowel thuis als op school. Altra is er voor kinderen en jongeren die vastgelopen zijn of vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling ...
Noord
Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam
Centrum
Konijnenstraat 7, 1016 SL Amsterdam
Oost
Paradijsplein 2, 1093 NJ Amsterdam
Zuidoost
Hofgeest 341, 1102 ER Amsterdam
West
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

AMOC Walk-In Centre

Inloophuis en gebruikersruimte voor Europese drugsgebruikers. Ook is er een beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd. O.a. spuitomruil.
Stadhouderskade 159, 1074 BC Amsterdam

Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (ACM-

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) regelt de opvang, registratie en  hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam. Er zijn opvanghuizen voor mannen en vrouwen. Vanuit het ACM kunnen slachtoffers van ...
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam

ASKV - Steunpunt Vluchtelingen

Het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen (ASKV) / Steunpunt Vluchtelingen ondersteunt (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. O.a. - Juridische hulp - Maatschappelijke hulp - ...
Frederik Hendrikstraat 111, 1052 HN Amsterdam

Blijf Groep, Thuis in huiselijk geweld

Stichting Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. In het Oranje Huis zijn vormen van hulpverlening beschikbaar: er zijn units voor crisisopvang en begeleid wonen, naast informatie, advies ...
Tollensstraat 59 A, 1053 RS Amsterdam

Buurtbuik

BuurtBuik haalt overvloedig eten op bij horeca en supermarkten. Tijdens onze kookmiddagen maken buurtbewoners zelf een heerlijke en gratis maaltijd. Zij kiezen zelf of ze mee-eten tijdens onze gezellige gemeenschappelijke maaltijd, of dat ze het ...
Lauriergracht 116, 1016 RR Amsterdam

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Unit Midden-Noord

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en het begeleiden van asielzoekers naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.
Vossemeerdijk 40, 8251 PN Dronten

Chikuba, bemiddelingsbureau in kinderopvang

Chikuba regelt kinderopvang voor ouders, werkgevers en gemeenten.
Linnaeushof 6, 1098 KH Amsterdam

Cordaan Jeugd

Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. - Op reguliere kinderdagopvang en basisscholen geeft Cordaan Jeugd individuele ondersteuning aan kinderen en ...
 • Geen bezoekadres bekend

Dag- en Nachtopvang Zuiderburgh

Zuiderburgh is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een combinatie van complexe problemen (verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek). In Zuiderburgh krijgen zij begeleiding, onderdak en ...
Joh.M. Coenenstraat 2, 1071 WG Amsterdam

De Aak, zorgvoorziening voor dak- en thuislozen

De Aak is een locatie voor 24-uurszorg en begeleiding voor cliënten met een meervoudige kwetsbaarheid en een medische / somatische zorgvraag. Er zijn plekken voor zowel Maatschappelijke Opvang als voor Beschermd Wonen. Naast 60 plekken 24 uurs ...
Akerwateringstraat 241, 1069 GD Amsterdam

De Verhulst, meisjeshulpverlening

De Verhulst is een hulpvorm die specifiek bedoeld is voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Het kan hierbij gaan om crisissituaties. De meisjes en hun ouders worden intensief begleid.  Verder biedt De Verhulst opvang (alleen voor meisjes).
Johannes Verhulststraat 52, 1071 NG Amsterdam

Exodushuis Amsterdam

Het Exodushuis Amsterdam biedt opvang en begeleiding van ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Bewoners verblijven er maximaal een jaar en volgen gedurende die tijd het begeleidingsprogramma. Iedere bewoner heeft zijn ...
Overtoom 103 - 105, 1054 HD Amsterdam

EXPLORA Instituut voor Psychologie en Orthopedagogiek

EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg Basis-GGZ en WMO aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp. Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten. EXPLORA - Volwassenen (vanaf 18 ...
Van Hallstraat 25 HS-A, 1051 GX Amsterdam

Gemeenschap Oudezijds 100

Gemeenschap Oudezijds 100 biedt: - Inloop De Kajuit met koffie en thee. - Kruispost: medische zorg en maatschappelijk werk. - Begeleiding en opvang OpStap (tijdelijk, regulier begeleid wonen en intensief begeleid wonen. -Buurtrestaurant Soep van ...
Oudezijds Achterburgwal 100, 1012 DS Amsterdam

Gère Paulussen Leefkringhuis

Het Leefkringhuis biedt hulp aan kinderen (0-18 jaar) en aan gezinnen. - maatschappelijk spreekuur: invullen formulieren en advies over studie, uitkering, inkomen enz. - Het Leefkringhuis kent twee vormen van opvang: voor kinderen en voor vrouwen, ...
Koekoeksstraat 12 - 16, 1021 TX Amsterdam

Herstartstudio Dolhaantjestraat

Het begrip ‘herstartstudio’ is ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met maatschappelijke opvangvoorzieningen. Deze studio’s zijn geschikt voor cliënten die werken aan de laatste stap in hun hersteltraject maar door ...
 • Geen bezoekadres bekend

Herstartstudios Jan Rebelstraat

Het begrip ‘herstartstudio’ is ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met maatschappelijke opvangvoorzieningen. Deze studio’s zijn geschikt voor cliënten die werken aan de laatste stap in hun hersteltraject maar door ...
 • Geen bezoekadres bekend

Herstelbureau HVO-Querido

Bij het Herstelbureau werken mensen met een veelal langdurige achtergrond in de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Allemaal hebben ze hun eigen kracht en talenten ontdekt, en wat ze nog wél kunnen. De medewerkers van het ...
Sarphatistraat 41, 1018 EW Amsterdam

HVO-Querido

Stichting HVO-Querido biedt laagdrempelige hulp en begeleiding op het gebied van opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en gezinnen in nood.
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam

Hygiëne en Inspectie

De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD adviseert en inspecteert instellingen, bedrijven en ondernemers op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. De inspectie kinderopvang houdt toezicht op naleving van de wet met betrekking tot ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Impact Kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen

Stichting Impact staat voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van laagdrempelige psychosociale hulp na schokkende gebeurtenissen, ter ondersteuning van de eigen veerkracht van individuen en maatschappij. Stichting Impact heeft veel kennis ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Inloophuis De Tweede Mijl

De Tweede Mijl is een christelijk inloophuis waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor koffie, een maaltijd, een douche, een gesprek en indien nodig dekens en kleding. Ook is voetverzorging mogelijk en is er wekelijks een kapper. Verder helpen de ...
Willemsstraat 39, 1015 HW Amsterdam

Instituut voor Psychotrauma (IVP)

Het Instituut voor Psychotrauma (IVP) houdt zich bezig met crisisopvang, traumatherapie en (na)zorg tijdens en na schokkende gebeurtenissenis. Zo is IVP is nauw betrokken geweest bij de (na)zorg bij alle nationale rampen, zoals de Bijlmerramp, ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
POSTBUS 183, 1110 AD Diemen

Instroomhuis

Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In 2009 is de stad gestart met een nieuwe werkwijze voor dak- en thuisloze cliënten die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een ...
Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam

Kindercentrum De Ster

De Ster Kinderbegeleidingscentrum biedt kleinschalige dagopvang en behandeling aan jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. De kinderen hebben stoornissen in het autistisch spectrum en/of spraak-taalstoornissen, problemen met de sensorische ...
Dagbehandeling en naschoolse begeleiding
Maarsenhof 87, 1106 NP Amsterdam
Dagbehandeling
Grubbehoeve 44 - 45, 1103 GH Amsterdam

Kinderdagcentrum Omega

Omega biedt opvang, begeleiding en behandeling aan meervoudig complex gehandicapte (MCG) kinderen en volwassenen. MCG is een combinatie van een verstandelijke en een motorische handicap.
Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 66, 1087 LL Amsterdam

Kinderopvang Humanitas, regiokantoor Noord-Holland

Humanitas heeft verschillende kindercentra (kinderdagverblijven en naschoolse opvang) in Amsterdam.
 • Geen bezoekadres bekend

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Op deze website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas geregistreerd na een inspectie door de ...
 • Geen bezoekadres bekend

Leger des Heils Goodwill Centra Amsterdam (GWCA)

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) valt onder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het aanbod van de GWCA is breed en vaak gericht op cliënten met gecompliceerde en meervoudige problemen. O.a. dagbesteding, opvang dak- en ...
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

Maatschappelijke Opvang Atlantisplein

Deze woonvoorziening is bestemd voor dak- en thuisloze jongeren van 18-23 jaar.
Atlantisplein 5, 1093 NE Amsterdam

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven. Aantal opvangplekken: ...
 • Geen bezoekadres bekend

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Meisa: crisiscentrum voor meisjes (onderdeel van Spirit)

(Meisa = meisjes + samen) is een crisiscentrum voor meisjes in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Meisa is gevestigd op een beschermd adres in Amsterdam. De meisjes verblijven vier tot twaalf weken bij Meisa, waarbij er vanuit een veilige omgeving ...
 • Geen bezoekadres bekend

Nachtopvang Schuitenhuisstraat (Bed Bad Brood)

Opvangvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Capaciteit: 75 slaapplaatsen. Team Passantenverblijf van HVO-Querido verzorgt deze opvang.
 • Geen bezoekadres bekend

Nachtopvang Walborg (Bed Bad Brood)

Sobere avond- en nachtopvangvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. HVO-Querido (team Passantenverblijf) de verzorgt de opvang.
 • Geen bezoekadres bekend

Nederlandse Rode Kruis, district Amsterdam

District Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis heeft een groot aanbod aan diensten: - EHBO bij evenementen - Cursussen EHBO - Rampenhulpverlening - Tracing (opsporing vermiste familieleden) - Aanvullend vervoer voor ouderen of gehandicapten - ...
Valkenburgerstraat 24, 1011 LZ Amsterdam

Ondersteuning Kinderen In Dag Opvang (OKIDO)

OKIDO zorgt ervoor dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem of handicap naar een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan. Zodat ze kunnen opgroeien met ...
 • Geen bezoekadres bekend

Opvang Derkinderenstraat

Sinds april 2017 vangt HVO-Querido op verzoek van de gemeente Amsterdam een groep van 150 ongedocumenteerden op.
Derkinderenstraat 44, 1062 BJ Amsterdam

Opvang Poeldijkstraat

Opvang Poeldijkstraat is een voorziening waar u tijdelijk kunt wonen in afwachting van een andere woonplek.
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam

Opvangcentrum De Roggeveen

De Roggeveen is een 24-uurs opvangcentrum voor vrouwen, kinderen en gezinnen in nood.
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam

Opvangvoorziening Anton de Komplein

Het Anton de Komplein van HVO-Querido is zowel een opvangvoorziening met kortdurend verblijf, als een woonvoorziening voor langere tijd. In beide gevallen gaat het om dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, waarbij veelal sprake is van langdurig ...
 • Geen bezoekadres bekend

Partou Kinderopvang

Partou heeft verschillende kindercentra (kinderdagverblijven en naschoolse opvang) in Amsterdam.
 • Geen bezoekadres bekend

Passantenpension Ruysdael

Passantenpension Ruysdael biedt tijdelijk overbruggingsopvang aan cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte. Capaciteit: 50 plaatsen.
Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam

Philadelphia Zorg Amsterdam e.o.

Philadelphia Zorg Amsterdam / Waterland biedt begeleiding, zorg en hulp aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een andere handicap (lichamelijk, psychisch of auditief). Philadelphia biedt: * Wonen ...
Ambulante ondersteuning Noord
Waterlandplein 302, 1024 NB Amsterdam
Ambulante ondersteuning Zuid/West
Kinkerstraat 42, 1053 DX Amsterdam
Grasweg 61, 1031 HX Amsterdam
Ambulante ondesteuning Oost/Diemen
Ouddiemerlaan 104, 1111 HL Diemen

Ravi (onderdeel van Fier)

Jongens die worden gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt zitten vaak enorm in de knel. Eenmaal gevangen in een loverboy-, mensenhandel (pedoseksueel)- of crimineel (drugs) circuit is het moeilijk om hier uit te komen. ...
 • Geen bezoekadres bekend

RIBW / MO Jan Rebelstraat

Locatie Jan Rebelstraat is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en een Maatschappelijke Opvang (MO). De Jan Rebelstraat is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze cliënten van 23 jaar en ouder met psychiatrische en/of ...
Jan Rebelstraat 20, 1069 CC Amsterdam

SmallSteps Kinderopvang

SmallSteps heeft verschillende kindercentra (kinderdagverblijven en naschoolse opvang) in Amsterdam.
Demmersweg 76, 7556 BN Hengelo

Soa-polikliniek/Centrum Seksuele Gezondheid, GGD Amsterdam

Bij de Soa-polikliniek/Centrum Seksuele Gezondheid kun je terecht voor onderzoek en  behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze zorg is een aanvullende voorziening op de huisartsenzorg en alleen kosteloos toegankelijk voor  ...
 • Geen bezoekadres bekend

Spoedeisende Psychiatrie (Stedelijke Crisisopvangruimte)

De Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam biedt zorg aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. Kerntaak is om op korte ...
Eerste Constantijn Huygensstraat 38, 1054 BR Amsterdam

Steunende Huisvesting

Steunende Huisvesting biedt woonbegeleiding voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder en gezinnen uit de regio Amsterdam. Deze cliënten stromen meestal door vanuit de dak- en thuislozen opvang.
Zuidoost
Kikkensteinstraat 5, 1104 SG Amsterdam
Noord en Oost
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld.
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Stichting Doorzettingsvermogen Wilskracht Resultaat Plezier (DWRP)

Stichting DWRP biedt voorzieningen en activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. DWRP staat voor: doorzettingsvermogen, wilskracht, resultaat en plezier.   - Kinderdagcentrum voor meervoudig complex ...
 • Geen bezoekadres bekend

Stichting Home Empowerment (SHE)

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld. SHE ondersteunt slachtoffers van huiselijk geweld die weggaan: - bemiddeling bij tijdelijke crisisopvang - financiën (spaarpotje maken, ...
Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam

Stichting Opvangcentra De Elandsstraat

De Elandsstraat biedt 24-uurs zorg voor jongeren (16 t/m 23 jaar) bij wie sprake is van: - dakloosheid of een onveilige woonsituatie. - noodzaak voor intensieve begeleiding ter preventie van een crisissituatie. - onduidelijkheid aangaande ...
Elandsstraat 84, 1016 SG Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam

Stichting Volksbond Amsterdam biedt hulp en zorg aan (voormalig) dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare cliënten. Op verschillende locaties in Amsterdam bieden de medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding.
Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam

SWAZOOM

Swazoom is een welzijnsorganisatie die alle kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost goede ontwikkelkansen wil bieden. Swazoom verzorgt: diverse vormen van opvang voorscholen voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar ouderbetrokkenheid een ...
Harriet Freezerstraat 119 b, 1103 JP Amsterdam

't Kabouterhuis, Medisch Orthopedagogisch Centrum (M.O.C.)

Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen (0 t/m 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, opvoedingsproblemen of psychiatrische problemen. ’t Kabouterhuis biedt specialistische jeugd- en ...
Infant mental health (IMH) team
Kraijenhoffstraat 32, 1018 RL Amsterdam
locatie noord
Kopjachtplein 20, 1034 JG Amsterdam
locatie west
Albardagracht 1, 1063 NN Amsterdam
locatie zuidoost
Leksmondplein 28, 1108 EL Amsterdam
Centraal Bureau en locatie Zuid
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam

Terwille Verslavingszorg

Terwille is een landelijke GGZ-instelling voor verslavingszorg. Vanuit een christelijke overtuiging bieden zij hulp aan mensen die vastzitten in een situatie van seksuele uitbuiting en/of verslaving of aan mensen die willen stoppen met seks werk. ...
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Timon Amsterdam

Timon is een christelijke organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg (18-45 jaar). Begeleid wonen: woongroepen Hodsonhof en IJburg. Begeleid wonen tienermoeders: 't Arendsnest, Hilmanhof, Franciscushuis. Noodopvang: Weesperhof (jonge ...
 • Geen bezoekadres bekend

TintelTuin

In Amsterdam heeft TintelTuin verschillende kindercentra (kinderdagverblijven en naschoolse opvang).
tt. Vasumweg 44, 1033 SC Amsterdam

Unalzorg - Zorg thuis voor (LVB) mensen met multiproblematiek

Unalzorg biedt professionele zorg en behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en reguliere jeugd met multiproblematiek en een migratieachtergrond. Vaak speelt hun migrantenachtergrond een rol bij de problematiek. Als ...
Osdorper Ban 19 A, 1068 LD Amsterdam

Unikidz kinderopvang

Unikidz biedt kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Er zijn enkele locaties op IJburg. Unikidz heeft een uitgebreid activiteitenprogramma.
Eva Besnyöstraat 11, 1087 KR Amsterdam

Vreemdelingenloket

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen zich voor de Bed-Bad-Brood (BBB) voorziening inschrijven bij het Vreemdelingenloket. Bij inschrijving krijgen ze een routebeschrijving naar de BBB-locatie en een OV-kaartje om naar de opvang te reizen. Het ...
 • Geen bezoekadres bekend

Walborg gezinsopvang

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar. Na een screening bij de GGD (Vangnet & Advies) wordt er gekeken of een gezin naar de Maatschappelijke Opvang gaat, ...
 • Geen bezoekadres bekend

Welzijnsinstelling Impuls

Impuls biedt in Nieuw-West kinderopvang aan op zo'n 78 locaties.
Sam van Houtenstraat 74, 1067 JP Amsterdam
POSTBUS 9139, 1006 AC Amsterdam

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO is een kleine zorginstelling in Amsterdam Oost. Buurtbewoners kunnen bij ZGAO terecht voor thuiszorg, revalidatie of dag- en gastopvang (tijdelijke zorg ter verlichting van uw mantelzorger).
Kramatplantsoen 263, 1095 LD Amsterdam

Zusters van Moeder Theresa (Missionaries of Charity)

De zusters van Moeder Theresa helpen alcohol- en drugsverslaafden, eenzamen, geestelijk lichtbegaafden, zieken en al wie om andere redenen aan de rand van de maatschappij is komen te staan. De zusters bieden open maaltijden, huisbezoek en ...
Egelantiersstraat 147, 1015 RA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend