De Aak, zorgvoorziening voor dak- en thuislozen


De Aak is een locatie voor 24-uurszorg en begeleiding voor cliënten met een meervoudige kwetsbaarheid en een medische / somatische zorgvraag. Er zijn plekken voor zowel Maatschappelijke Opvang als voor Beschermd Wonen.
Naast 60 plekken 24 uurs wonen op de Aak zelf, zijn er in de directe nabijheid ook 11 satellietwoningen, waar cliënten zelfstandig, met zorg en begeleiding vanuit de Aak, kunnen wonen

Huidige locatie: Onbekend