Wijkzorg: zorg en ondersteuning in de wijk

De gemeente Amsterdam stimuleert organisaties en vrijwilligers samen te werken om de cliënt de beste zorg en ondersteuning te bieden.
Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders en vrijwilligers vormen samen het wijkzorgnetwerk. Op de digitale kaart Wijkzorg staan de contactgegevens (eerste aanspreekpunten per gebied) voor wijkzorg in Amsterdam.

 

Amsterdammers die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning aan huis/in de wijk, kunnen bij de organisaties uit het wijkzorgnetwerk terecht. In één of meer gesprek(ken) wordt samen gekeken naar:

- de ondersteuningsbehoefte

- wat cliënt zelf of met hulp van mensen uit het eigen netwerk kan doen

- hoe dit georganiseerd kan worden

Als de cliënt verschillende vragen heeft of voor langere tijd hulp nodig heeft, wordt er een ondersteuningsplan gemaakt.

Huidige locatie: Onbekend