Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers.
Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen.

Openingstijden

Cliëntondersteuning is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-16.00 uur.

Locaties

Init Gebouw
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend