Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt

Telefoon: 020 301 0030
Website: www.woor.nl

Taken van het WOOR:

Het creëren van ontmoetingsplekken ter voorkomen van isolement en vereenzaming bij bewoners.

Inzetten op versterking van eigen kracht en sociale netwerken van bewoners.

Bevordering vrijwillige inzet en participatie van bewoners, voor bewoners, door bewoners.

Betrokkenheid tussen jong en oud versterken.

Locaties

President Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend