Centraal Meldpunt dakloze gezinnen

Telefoon: 020 555 5462 (ma t/m vr 09.30-12.00 uur.)

In het Centraal Meldpunt dakloze gezinnen werken GGD, Leger des Heils, HVO-Querido, daklozenvakbond en Straatjurist samen.

Het meldpunt zorgt voor een snellere en meer eenduidige toeleiding naar de juiste ondersteuning en hulpverlening.

Het Centrale Meldpunt dakloze gezinnen is gevestigd bij de GGD afdeling Vangnet.

Locaties

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend