Woningen Jan Thoméepad (Mentrum)

Mentrum heeft aan aantal woningen die vallen onder beschermd wonen. Het doel is dat cliënten (weer) zelfstandig kunnen wonen in een eigen huis, met de noodzakelijke ambulante professionele hulp.

Locaties

Jan Thomeepad 5, 1034 ZP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend