59 resultaten voor: 'zorg voor kinderen met een beperking'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

10 voor Toekomst Gezinsbegeleiding

'10' voor Toekomst ondersteunt en begeleidt gezinnen met kinderen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen (huisuitzetting) of waar problemen ontstaan met het ouderlijk gezag (dreigende uithuisplaatsing van kinderen). De problematiek in ...
Hilversumstraat 338, 1024 MD Amsterdam

2Learn psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

2 LEARN ondersteunt jongeren met een beperking en hun omgeving.
Willemsparkweg 52 -1, 1071 HJ Amsterdam

Amsta

Zorg voor ouderen Verpleeghuiszorg Woon- en zorgcentra Kleinschalig woonvoorzieningen Thuiszorg Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Groepswoningen Individueel wonen
Cliënten Service Bureau Verpleging & Verzorging
Polderweg 2 - 4, 1093 KM Amsterdam
Cliënten Service Bureau Kleinschalig Wonen
Blankenstraat 29, 1018 RR Amsterdam
Stafbureau
Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam

Cordaan Jeugd

Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. - Op reguliere kinderdagopvang en basisscholen geeft Cordaan Jeugd individuele ondersteuning aan kinderen en ...
IJzerwerkerstraat 5 1 hoog, 1033 RJ Amsterdam

Dagcentrum de Boei

Dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking voor wie structuur belangrijk is.
Klinkerweg 75, 1033 PK Amsterdam

KDC De Kring

De Kring is een kinderdienstencentrum (KDC) in Amsterdam Nieuw West: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.
Funke Küpperstraat 4, 1068 KM Amsterdam

KDC De Schuit

De Schuit is een kinderdienstencentrum (KDC) in Amsterdam Nieuw West: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.
President Allendelaan 403, 1068 VN Amsterdam

Kentalis Zorg

Kentalis is een landelijke organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten al dan niet met een verstandelijke handicap. Pedagogische hulp Kentalis biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen ...
Vroegbehandeling / IGT
Jan Sluijtersstraat 9, 1062 CJ Amsterdam
Vroegbehandeling
Jan Tooropstraat 1, 1062 BK Amsterdam

Kids at Home

Kids at Home Begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD, angststoornis, licht verstandelijke beperking enzovoorts) en hun ouders. Work it Out Voor ...
Zuid
Roompotstraat 1, 1078 KS Amsterdam
West
Donker Curtiusstraat 31, 1051 MC Amsterdam
Noord
Meteorenweg 125, 1033 GW Amsterdam
Oost/IJburg
Maria Austriastraat 640, 1087 JC Amsterdam
Work it out
Van Boetzelaerstraat 49, 1051 CZ Amsterdam

Kindercentrum De Ster

De Ster Kinderbegeleidingscentrum biedt kleinschalige dagopvang en behandeling aan jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. De kinderen hebben stoornissen in het autistisch spectrum en/of spraak-taalstoornissen, problemen met de sensorische ...
Dagbehandeling en naschoolse begeleiding
Maarsenhof 87, 1106 NP Amsterdam
Dagbehandeling
Grubbehoeve 44 - 45, 1103 GH Amsterdam

Kinderdagcentrum Omega

Omega biedt opvang, begeleiding en behandeling aan meervoudig complex gehandicapte (MCG) kinderen. MCG-kinderen hebben zowel een ernstige verstandelijke als een ernstige lichamelijke handicap.
Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 66, 1087 LL Amsterdam

Kinderhospice Het Lindenhofje

Het Lindenhofje is er voor ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar, ongeacht geloofsovertuiging of achtergrond van het gezin. Het kan gaan om een kind met een levensbedreigende ziekte, een chronische ziekte zoals een stofwisselingsziekte, ...
Lindengracht 94 - 112, 1015 KK Amsterdam

Lievegoed De Joriskring

De Joriskring biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.
De Klencke 109, 1083 HH Amsterdam

Lijn5

Lijn5 geeft in Noord-Holland behandeling en begeleiding aan gezinnen of jongeren (6-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking (IQ 50-85). Vanuit diverse locaties wordt een breed spectrum aan behandeling geboden: - diagnostiek & ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Logeerhuis Dunya

Logeerhuis voor kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.
IJzerwerkerstraat 5, 1033 RJ Amsterdam

Medisch kinderdagverblijf en kinderdagcentrum De Gelukkige Dolfijntjes

Kinder Plus Dagcentrum De Gelukkige Dolfijntjes biedt (medische) dagbesteding aan kinderen met een beperking van 2 tot 19 jaar.
Wilhelminalaan 1 B, 1441 EK Purmerend

Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis

Medisch Orthopedagogisch Centrum ‘t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen (0 t/m 7 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, opvoedings-problemen of psychiatrische problemen. ’t Kabouterhuis biedt specialistische jeugd- en ...
Infant mental health (IMH) team
Kraijenhoffstraat 32, 1018 RL Amsterdam
locatie noord
Kopjachtplein 20, 1034 JG Amsterdam
locatie west
Albardagracht 1, 1063 NN Amsterdam
locatie zuidoost
Leksmondplein 28, 1108 EL Amsterdam
Centraal Bureau en locatie Zuid
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam

MEE Amstel en Zaan, ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

De NSDSK is een kennisorganisatie op het gebied van Taal en Gehoor. De kernfuncties van de NSDSK zijn: identificeren (vroeg opsporen) van kinderen met problemen met horen en/of spreken, diagnosticeren (van ernstige spraak/taalmoeilijkheden, ...
Knipoog / Ster Zuidoost
Leksmondplein 28, 1108 EL Amsterdam
Ster Noord
Kopjachtplein 20, 1034 JG Amsterdam
Ster Oost
Pontanusstraat 278, 1093 SH Amsterdam
Hoofdkantoor, Knipoog / Ster Oud-Zuid
Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam

Ondersteuning Kinderen In Dag Opvang (OKIDO)

OKIDO zorgt ervoor dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem of handicap naar een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan. Zodat ze kunnen opgroeien met ...
  • Geen bezoekadres bekend

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. De hulp kan variëren van begeleiding tot intensieve en complexe zorg.
Vuurdoornstraat 11, 1431 RM Aalsmeer

Orthopedagogisch Centrum Middelveld

Middelveld biedt hulp aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) met sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblematiek, én aan hun ouders.
Comeniusstraat 12, 1065 BH Amsterdam

Philadelphia Zorg Amsterdam e.o.

Philadelphia Zorg Amsterdam / Waterland biedt begeleiding, zorg en hulp aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een andere handicap (lichamelijk, psychisch of auditief). ...
Ambulante ondersteuning Zuid/West
Kinkerstraat 42, 1053 DX Amsterdam
Grasweg 61, 1031 HX Amsterdam
Ambulante ondesteuning Oost/Diemen
Ouddiemerlaan 104, 1111 HL Diemen
Ambulante ondersteuning Noord
Waterlandplein 302, 1024 NB Amsterdam

Reade, centrum voor reumatologie en revalidatie

Reade is een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Naast de hoofdlocaties biedt Reade haar zorg ook aan in ziekenhuizen, specialistische kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Reade is ontstaan uit de fusie tussen ...
Polikliniek
Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam
Revalidatiekliniek
Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam

Ronald McDonaldhuis

Het Ronald McDonald Huis is een huis waar ouders van (ernstig) zieke kinderen kunnen logeren gedurende de ziekenhuisopname van hun kind. In het Emma Kinderziekenhuis AMC is er ook een huiskamer, waar gezinnen tot rust kunnen komen.
Locatie AMC
Meibergdreef 11, 1105 AZ Amsterdam
Locatie Vu
Amstelveenseweg 627, 1081 JD Amsterdam

Sensa Zorg

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. Sensa ...
Baden Powellweg 305 B, 1069 LH Amsterdam

Spreekuur nazorg couveusekinderen en zieke pasgeborenen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het goed is om de groei en ontwikkeling langere tijd te blijven volgen wanneer een kind ziek of te vroeg is geboren. Daarom is hier een speciaal spreekuur voor in het OLVG: de ANNA poli. Het spreekuur ...
Oosterpark 9 C1, 1091 AC Amsterdam

Stichting Doorzettingsvermogen Wilskracht Resultaat Plezier (DWRP)

Stichting DWRP biedt voorzieningen en activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. DWRP staat voor: doorzettingsvermogen, wilskracht, resultaat en plezier. Kinderdagcentrum voor Meervoudig Complex Gehandicapte ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Down Syndroom (SDS), kern Amsterdam

Informatie voor ouders, opvoeders en zorgverleners over het Downsyndroom en over de mogelijkheden in Amsterdam om de opvoeding en begeleiding van kinderen met Downsyndroom te vergemakkelijken. Stichting Down Syndroom kern Amsterdam organiseert ook ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Eigen Kracht

Stichting Eigen Kracht biedt weerbaarheids- en zelfverdedigingscursussen voor meisjes en vrouwen. De cursussen zijn verdeeld naar leeftijdscategorie (9-12 jaar, 13-15 jaar, 18-55 jaar, 55+). Ook voor gehandicapten (jongens ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam

Doel: gratis onderwijsbegeleiding, door bevoegde leerkrachten voor alle Amsterdamse leerlingen die ten minste drie weken niet naar school kunnen wegens ziekte of die verwachting hebben. Het kind moet wel op een erkende school ingeschreven zijn.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Orion : Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam

Orion biedt openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs. - Cluster 3 is voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ...
Bijlmerdreef 1289 2hoog, 1103 TV Amsterdam

Unalzorg - Zorg thuis voor (LVB) mensen met multiproblematiek

Unalzorg biedt professionele zorg en behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en reguliere jeugd met multiproblematiek en een migratieachtergrond. Vaak speelt hun migrantenachtergrond een rol bij de problematiek. Als ...
Osdorper Ban 19 A, 1068 LD Amsterdam

Visio Amsterdam

Visio biedt informatie en advies, verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of ...
Revalidatie & Advies
Hettenheuvelweg 41 - 43, 1101 BM Amsterdam
Onderwijs
Slotermeerlaan 103, 1063 JN Amsterdam

VTO-Vroeghulp

VTO-Vroeghulp biedt ondersteuning aan ouders met een kind van 0 tot 7 jaar die vragen hebben over de ontwikkeling.
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of ...
Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam

Zigzag verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

Zigzag is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met een (chronische) ziekte of beperking.
West
Albardagracht 1, 1063 NN Amsterdam
Zuid
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend