54 resultaten voor: 'werk en inkomen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

50|50 Workcenter

Onder de overkoepelende naam 50|50 Workcenter biedt het Leger des Heils een breed scala aan werkervaringsplaatsen aan.
Wood, Tech, Bike, Laundry
Zeeburgerpad 105, 1019 AE Amsterdam
Green
Heggerankweg 61, 1032 JB Amsterdam
Budgetstore
Middenweg 14, 1097 BM Amsterdam
50|50 Food
Rode Kruisstraat 22 A, 1025 KN Amsterdam
Store
Karspeldreef 1089, 1104 SE Amsterdam

AlterEgo services, financiële en persoonlijke dienstverlening

AlterEgo Services biedt hulp op het gebied van: - Financiën (post en administratie, verzekeringen en declaraties, belastingen en hypotheek, bankzaken en vermogen) - Toekomstplanning (advies testament, bewindvoering, afwikkeling ...
IJburglaan 570, 1087 BT Amsterdam

B-Challenged Cultureel Leerwerkbedrijf

Event-Handsprogramma Binnen het EventHands-programma wordt cultuur ingezet als middel voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jongeren helpen in de uitvoering van diverse festivals en evenementen door heel Nederland. Met de opgedane ...
EventHands locatie
Van Beuningenplein 19, 1051 VS Amsterdam
B-Challenged hoofdkantoor
De Kempenaerstraat 11 A, 1051 CJ Amsterdam
Pop-Up huiskamer locatie
J.J. Cremerplein 1, 1054 TH Amsterdam

Budgetpunt IJburg

U leert uw eigen administratie sorteren en op eenvoudige manier op te bergen in een map. Het is een inloopgroep voor bewoners die willen leren hoe zij hun post kunnen sorteren en op orde kunnen houden. U kunt hier terecht voor: • het sorteren ...
Ed Pelsterpark 8, 1087 EJ Amsterdam

CAK

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren het CAK vijf wettelijke taken uit:   - Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). - Vaststellen en innen van de eigen bijdrage ...
  • Geen bezoekadres bekend

City Youth

Rijnstraat 85, 1079 GZ Amsterdam

DC VerzuimDiagnostiek

DC VerzuimDiagnostiek verricht medische expertises in opdracht van verzekeringsarts of bedrijfsarts.
Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam

De Financiële Salon

De Financiële Salon is opgezet door de schulddienstverlening van de ABC alliantie voor inwoners van Amsterdam West die vragen hebben over geldzaken of orde willen scheppen in hun financiële situatie.
Dienstencentrum Bos en Lommer
Bos en Lommerplein 156, 1055 EK Amsterdam
De Horizon
Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam
De Mansveltschool
Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam
De Havelaar
Douwes Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam
De Tagerijn
Balboastraat 18, 1057 VW Amsterdam
De Koperen Knoop
Van Limburg Stirumstraat 121, 1051 BA Amsterdam

De Werkmeester

Trajecten en /of jobcoaching voor de volgende doelgroepen: - mensen met een Wajongstatus - mensen met een structurele functionele beperking (SFB-status) - mensen vallend onder de participatiedoelgroep
Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam

Dress for Success

Dress for Success is een winkel voor mensen met een laag inkomen op zoek naar een baan. Klanten kunnen terecht voor: Gratis representatieve outfit voor een sollicitatiegesprek (op vertoon van uitnodiging) Indien de klant wordt aangenomen, een ...
Burgemeester De Vlugtlaan 200 - 204, 1063 BT Amsterdam

Hans van der Veen, praktische en administratieve dienstverlening voor ouderen en nabestaanden

Diensten: - Administratie - Organisatie van verhuizingen - Administratie en postbeheer tijdens afwezigheid - Administratieve en praktische dienstverlening rond overlijden
Kempenlaan 60, 1066 PX Amsterdam

Heliomare Amsterdam

Locatie Baarsstraat is een locatie van Heliomare Hersenz. Hersenz richt zich op mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), en helpt ze hiermee om te gaan. Aanbod: Educatieve en creatieve activiteiten sport. Trainingen om te leren omgaan ...
Arbeidsintegratie
Hoptille 465 - 467, 1102 PJ Amsterdam
Behandelcentrum hersenletsel
Baarsstraat 35 - 39, 1075 RT Amsterdam

Hulp bij administratie en schulden Amstelring

Thuisbegeleiding van Amstelring helpt de administratie te ordenen, en indien nodig schulden aan te pakken.
  • Geen bezoekadres bekend

Kamers met Kansen

Kamers met Kansen biedt jongeren een veilige woonplek en op het gebied van school en/of werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan jongeren van 18 tot 25 jaar op zoek naar werk of een opleiding.
locatie Zuidoost
Florijn 227 Noord 2, 1102 BA Amsterdam
locatie Osdorp
Jan Smitstraat 70, 1069 SZ Amsterdam
Molukkenstraat 3, 1095 AZ Amsterdam

Mannencentrum Daadkr8

Bij mannencentrum Daadkr8 kun je allerlei activiteiten ondernemen om jezelf te ontwikkelen en je netwerk te verbreden. Je gaat actief aan de slag met doelen die je wilt behalen. Medewerkers en andere deelnemers ondersteunen je hierbij.
President Allendelaan 719, 1068 VN Amsterdam

NCB Amsterdam

Het NCB verzorgt re-integratietrajecten voor allochtonen. Ook worden er opleidingen gegeven in het kader van inburgering, zoals Nederlandse taalles.
Plein '40-'45 5 - 2, 1063 KP Amsterdam

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

De missie van het NCvB is het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen. Taken: Monitoring en signalering van beroepsziekten (Nationale melding- en ...
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Pantar Amsterdam

Pantar is een werk-leerbedrijf en biedt werk en begeleiding aan ruim 3.000 inwoners van Amsterdam en Diemen. Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. ...
Seineweg 10, 1043 BG Amsterdam
Strekkerweg 51, 1033 DA Amsterdam
Zuiderzeeweg 29 B, 1095 KZ Amsterdam
Schepenbergweg 17, 1105 AS Amsterdam

Participatiecentrum Eva en Adam

Eva en Adam is een participatiecentrum voor mannen en vrouwen die graag samen actief willen zijn in de buurt. Ook wordt er Nederlandse taalles gegeven.
Havikslaan 22, 1021 EK Amsterdam

Participatiecentrum Post Oost

Post Oost is het participatiecentrum voor Amsterdam Oost. U vindt hier spreekuren, trainingen en inloopactiviteiten die bewoners verder helpen richting vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt. Ook kunt u hier terecht voor Nederlandse taalles.
Wijttenbachstraat 36 hs, 1093 JC Amsterdam

Rappórt Bewindvoering en Inkomensbeheer Amsterdam

Rappórt biedt hulp aan iedereen die (tijdelijk) niet in staat is om hun financiële belang te behartigen. Bijvoorbeeld: - mensen die begeleid zelfstandig wonen - mensen een licht verstandelijke beperking die in een AWBZ-voorziening ...
  • Geen bezoekadres bekend

Rappórt Lucienne Kroon

Bewindvoering en inkomensbeheer voor mensen die niet in staat zijn hun financiën te beheren, op orde te brengen en eventueel schulden hebben.
  • Geen bezoekadres bekend

Roads

Roads begeleidt mensen met complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiële achtergrond naar werk.
Obiplein 16, 1094 RB Amsterdam

Sociaal Loket Nieuw-West

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam

Stadsbank van Lening (SBL)

De Stadsbank van Lening is in 1614 opgericht. Bij deze gemeentelijke dienst kan iedereen vanaf 18 jaar geld lenen op onderpand. De rente (pandbeleningsvergoeding) was en is nog steeds lager dan bij particuliere pandhuizen.
Veilinghuis, Gouden Vondst
Nes 57, 1012 KD Amsterdam
Bijlmerplein 133, 1102 DB Amsterdam
Osdorpplein 516 - 518, 1068 TA Amsterdam

Steunpunt Werk, Handicap & Voorzieningen

Bij het steunpunt kunt u terecht met al uw vragen over werk, uitkering en handicap. Het steunpunt wordt gerund door mensen met veel ervaring op het gebied van handicap en werk en handicap en uitkering. Zij zijn opgeleid tot sociaal adviseur.
Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam

Stichting 2e Kans

Stichting 2e Kans is opgericht voor mensen die zich in kwetsbare positie bevinden. We ontplooien initiatieven die hen krachtiger maken en die ervoor zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Vooral coaching, trainingen en ...
Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam

Stichting Buurtwerkplaatsen

Stichting Buurtwerkplaatsen (BWP) heeft tien werkplaatsen waarin volwassenen kunnen werken aan eigen werkstukken. Verder kunnen ze terecht voor allerlei creatieve cursussen.
Cliffordstraat 36, 1051 GV Amsterdam

Stichting Elance

Elance Academy coacht meiden uit verschillende culturen. Doel is een betere aansluiting op school, op de arbeidsmarkt of in het sociale leven.
Bos en Lommerplein 281, 1055 RW Amsterdam

Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen (STBA)

Tussen Meer 1 B, 1068 EX Amsterdam

Team ED, het sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen van TEAM ED hebben uit eigen ervaring meegemaakt hoe het is om uit het dal te klimmen van psychische, financiële, verslavings-, sociale- of huisvestingsproblemen of een combinatie hiervan. Ze zijn getraind om hun ...
Nieuwe Keizersgracht 1 A, 1018 DR Amsterdam

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam behartigt de belangen van mensen met een uitkering en van werkenden met een minimaal inkomen.
Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam

Voorzet Autisme Begeleiding

Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), AD(H)D, ODD en NLD. Voorzet biedt re-integratie, jobcoaching, behandeling, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens ...
Transformatorweg 28 kantoorunit 6, 1014 AK Amsterdam

Wia Advocaat Amsterdam

Mr. A.L.M. Vreeswijk, pro deo advocaat, is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidszaken voor bezwaar en beroep tegen het UWV over WIA- en Ziektewet uitkeringen.
Singel 117 sous, 1012 VH Amsterdam

Zuidwester Bewindvoering Amsterdam

Doelstelling van Zuidwester Bewindvoering Amsterdam is: - vermogensrechtelijke vertegenwoordiging (bewindvoering) - sociaal-medische wettelijke vertegenwoordiging (mentorschap /curatele). - ondersteuning van mensen met een beperking d.m.v. ...
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend