47 resultaten voor: 'welzijnsinstellingen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

ABC Alliantie

ABC staat voor de alliantie van Akros, Buurtparticipatie en Combiwel, de welzijnsorganisaties in Amsterdam West.   Diensten - Maatschappelijk dienstverlening (Madi) - Financieel salon - Sociaal raadslieden - Wijkzorgnetwerk - ...
  • Geen bezoekadres bekend

AKROS Amsterdam

Deze organsiatie biedt kinderopvang en inburgeringcursussen aan voor analfabete inburgeraars.
Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam

B&A Groep

De B&A Groep biedt begeleiding op het gebied van zorg en welzijn in de gehele gemeente Amsterdam. B&A Groep biedt begeleiding aan cliënten op verschillende leefgebieden als gezondheid, dagritme en postzaken, uiteraard afhankelijk van de ...
POSTBUS 829, 2501 CV S gravenhage

Centram

CentraM is de instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Centrum.
Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam

Civic Amsterdam

Civic is een organsiatie voor maatschappelijke dienstverlening in stadsdeel Oost en stadsdeel Noord.
Kramatplantsoen 101 H, 1095 LB Amsterdam

Combiwel Welzijn

Combiwel Welzijn verzorgt sociaal-cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening in stadsdeel Noord, West, Nieuw-West, Zuidoost en Zuid.
Vlaardingenlaan 15, 1062 HM Amsterdam
POSTBUS 95304, 1090 HH Amsterdam

DOCK regio Amsterdam & Zaanstad

Stichting DOCK is een interculturele welzijnsorganisatie.
Jan Evertsenstraat 725, 1061 XZ Amsterdam

Humanitas Amsterdam en Diemen

Humanitas Amsterdam en Diemen is voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.   EENZAAMHEID Eenzaamheid kan iedereen overkomen, door echtscheiding, ziekte of verlies van werk. We ...
Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Bij het Loket kan men terecht voor: Algemeen Maatschappelijk Werk Informatie en advies bij allerlei (persoonlijke) vragen en problemen. Sociaal ...
Karspeldreef 1009, 1104 SE Amsterdam

PuurZuid

Inwoners van stadsdeel Zuid kunnen bij PuurZuid terecht met vragen en voor advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
Wijklocatie de Pijp (Edelsteen)
Smaragdplein 3 - 5, 1074 HA Amsterdam
Lekstraat 13 A, 1079 EK Amsterdam
Wijklocatie Buitenveldert (Binnenhof)
Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Wijklocatie Oud-Zuid (De Vaart)
Vaartstraat 82, 1075 RS Amsterdam

Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Radar is als bureau voor sociale vraagstukken actief in het sociaal domein.
Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam

Roze Loper, keurmerk voor lhbtiq+ vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. Het is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele ...
  • Geen bezoekadres bekend

Senioren woongroep Anand Joti

Woongroep Anand Joti is een woongemeenschap voor Hindoestaanse senioren in Amsterdam. Tegenwoordig organiseren de bewoners tal van activiteiten waar ook buurtbewoners welkom zijn.
Mijehof 7 A, 1106 HC Amsterdam

SEZO Spel & Opvoeden

SEZO Spel & Opvoeden geeft o.a. vorm aan de uitvoering van de spelinloop en speluitleen in Amsterdam Nieuw-West. Ouders, kinderen, jongeren en ook professionals die met jeugd werken, kunnen bij onze Ouder- en Kindteams (OKT) terecht met vragen ...
De Honingraat
Slotermeerlaan 103 F, 1063 JN Amsterdam
De Kikker
Evertsweertplantsoen 3 A, 1069 RK Amsterdam
Het Pluspunt
Albardakade 9, 1067 DD Amsterdam
Het Meervoud
August Allebéplein 5, 1062 AA Amsterdam

Sociaal Wijkteam Amsterdam Centrum

De sociaal wijkteams zijn een samenwerkingsverband tussen DOCK (voorheen IJsterk), CentraM en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. U vindt de sociaal wijkteams in de drie Huizen van de Buurt (Boomsspijker, Claverhuis en Witte Boei) en het ...
Huis van de Buurt de Boomsspijker
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
Huis van de Buurt Claverhuis
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
Activiteitencentrum Reel
Tussen de Bogen 16, 1013 JB Amsterdam
Huis van de Buurt De Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam

SOMOSA

SOMOSA is een actief platform van samenwerkende maatschappelijke ondernemers en organisaties uit de Amsterdamse sociale sector.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)

De stichting BMP heeft tot doel de deelname van mensen aan maatschappelijke processen te bevorderen. De meeste projecten van BMP passen binnen een drietal actuele maatschappelijke thema’s: Migratie en de positie van migranten en ...
Willem de Zwijgerlaan 350 B/2, 1055 RD Amsterdam

Stichting Buurtwerkplaatsen

Stichting Buurtwerkplaatsen (BWP) heeft tien werkplaatsen waarin volwassenen kunnen werken aan eigen werkstukken. Verder kunnen ze terecht voor allerlei creatieve cursussen.
Cliffordstraat 36, 1051 GV Amsterdam

Stichting Doras

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Inwoners van stadsdeel Noord kunnen bij Doras terecht voor vragen, advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
Huis van de wijk De Meeuw
Motorwal 300, 1021 PH Amsterdam
Nieuwendam
Beverwijkstraat 9 D, 1024 VL Amsterdam
Centraal bureau en Midden Noord
Hagedoornplein 1 C, 1031 BV Amsterdam
Banne Buiksloot
Banne Buikslootlaan 135, 1034 AC Amsterdam
Huis van de wijk De Evenaar
Kometensingel 189, 1033 BE Amsterdam

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, fonds voor sociaal-maatschappelijke initiatieven

Het Maagdenhuis (vroeger katholiek meisjesweeshuis) is tegenwoordig een fonds, dat sociaal-maatschappelijke initiatieven steunt met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning. Het Maagdenhuis richt zich vooral op de jeugd ...
Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)

Stichting RCOAK is een Amsterdams vermogensfonds dat welzijnsinitiatieven financieel ondersteunt.
Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam

Stichting Samenwonen - Samenleven (SW - SL)

SW-SL richt zich op vrijwillige helpers (vertrouwenspersonen) en hun organisaties (informele netwerken) die bewoners helpen die te maken hebben met verschillende vormen van kwetsbaarheid (armoede, taalachterstanden, psychosociale problemen, ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Stichting Steunfonds bja cow

Het Stichting Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam-Centrum-Oud West (BJA-COW) heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam. Voor wie een goed idee heeft, maar te ...
  • Geen bezoekadres bekend

SWAZOOM

Swazoom is een welzijnsorganisatie die alle kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost goede ontwikkelkansen wil bieden. Swazoom verzorgt: diverse vormen van opvang voorscholen voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar ouderbetrokkenheid een ...
Harriet Freezerstraat 119 b, 1103 JP Amsterdam

The Mall De Baarsjes

The Mall De Baarsjes verzorgt jongerenwerk voor en met jongeren in De Baarsjes.
Van Speijkstraat 65 A, 1057 GM Amsterdam

Veldwerk Amsterdam

De veldwerkers verrichten hun werkzaamheden vanaf de straat. Zij leggen contact met o.a. dak- en thuislozen en helpen hen aansluiting te vinden bij de juiste zorg. Om tot een beter zorgaanbod voor de doelgroep te komen, werken verschillende ...
POSTBUS 94295, 1090 GG Amsterdam

Venzo

Venzo heeft als missie om elke vrijwilliger en elke organisatie die met vrijwilligers werkt te ondersteunen, te begeleiden en te verbinden. - Burger kunnen terecht bij Venzo als ze vrijwilligerswerk zoeken. - Organisaties en bedrijven kunnen bij ...
Bijlmerdreef 95 - 97, 1102 BP Amsterdam

ViiA uitzendbureau voor vrijwilligers

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Beukenweg 3 A, 1092 AX Amsterdam

Welzijnsinstelling Dynamo Amsterdam

Dynamo is een welzijnsinstelling met als werkgebied de stadsdelen Oost en Zuid. Onder Dynamo vallen buurthuizen, voorscholen en peuterspeelzalen, dienstencentra, jongerencentra, speeltuinen, opvoedingsondersteuning, ouderencentra enz.
Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam

Welzijnsvereniging Bangsa Jawa (BJSA)

Surinaams Javaanse welzijnsorganisatie. Activiteiten: dansgroep, computerlessen, ouderendagbesteding, klusjesteam voor 60+ ers en gehandicapten, radio-uitzendingen.
Paalbergweg 26, 1105 BV Amsterdam

Wijkopbouworgaan Oost

Het Wijkopbouworgaan Oost is er voor en door de bewoners van Amsterdam Oost. Het doel is dienstverlening aan bewoners en bewonersgroepen en het stimuleren van bewoners om zich in te zetten voor een goede leefsituatie in de wijk.
Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam

Wijkzorg: zorg en ondersteuning in de wijk

De gemeente Amsterdam stimuleert organisaties en vrijwilligers samen te werken om de cliënt de beste zorg en ondersteuning te bieden. Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders en ...
  • Geen bezoekadres bekend

Wmo Helpdesk

Bij de Wmo Helpdesk krijgt u algemene en verwijsinformatie over de Wmo in Amsterdam en kunt u bepaalde voorzieningen direct aanvragen. U kunt terecht voor: - Informatie over zorg en ondersteuning in de buurt - Aanvullend openbaar vervoer - ...
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend