115 resultaten voor: 'welzijn'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

ABC Alliantie

ABC staat voor de alliantie van Akros, Buurtparticipatie en Combiwel, de welzijnsorganisaties in Amsterdam West.   Diensten - Maatschappelijk dienstverlening (Madi) - Financieel salon - Sociaal raadslieden - Wijkzorgnetwerk - ...
 • Geen bezoekadres bekend

AKROS Amsterdam

Deze organsiatie biedt kinderopvang en inburgeringcursussen aan voor analfabete inburgeraars.
Balboastraat 20 B-4, 1057 VW Amsterdam

B&A Groep

De B&A Groep biedt begeleiding op het gebied van zorg en welzijn in de gehele gemeente Amsterdam. B&A Groep biedt begeleiding aan cliënten op verschillende leefgebieden als gezondheid, dagritme en postzaken, uiteraard afhankelijk van de ...
POSTBUS 829, 2501 CV S gravenhage

Blijf Groep, Thuis in huiselijk geweld

Stichting Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. In het Oranje Huis zijn vormen van hulpverlening beschikbaar: er zijn units voor crisisopvang en begeleid wonen, naast informatie, advies ...
Oranjehuis
POSTBUS 67024, 1060 JA Amsterdam
Bedrijfsbureau
POSTBUS 2938, 1000 CX Amsterdam
Oranjehuis - Bedrijfsbureau
Tollensstraat 59 A, 1053 RS Amsterdam

Boomerang Zorg

Boomerang Zorg biedt begeleiding mét en zonder verblijf aan jeugdigen met gedragsproblemen. Het welzijn van het individu staat voorop. Het beleid is het stimuleren en dirigeren van de doelgroep richting zelfregie.
Hoofdkantoor en verblijfadres
Tijnmuiden 36, 1046 AL Amsterdam
Verblijfadres
Florijn 9, 1102 BA Amsterdam
Verblijfadres
Tijnmuiden 34, 1046 AL Amsterdam

CABO voor oudere migranten

CABO wil de participatie en emancipatie van oudere migranten bevorderen en een brug slaan tussen oudere migranten en zorg-, woon- en welzijnsinstellingen.
Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam

CAK

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren het CAK vijf wettelijke taken uit:   - Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). - Vaststellen en innen van de eigen bijdrage ...
 • Geen bezoekadres bekend

Centram

CentraM is de instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Centrum.
Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam

Chinese Vereniging in Nederland Fa Yin

Vereniging Fa Yin heeft als doelstelling: Het bevorderen van de Chinese taal en cultuur d.m.v. het organiseren van Chinees taalonderwijs en het bevorderen van het welzijn van Chinese ouderen door sociaal-culturele activiteiten.
Recht Boomssloot 5, 1011 CR Amsterdam

Civic Amsterdam

Civic is een organsiatie voor maatschappelijke dienstverlening in stadsdeel Oost en stadsdeel Noord.
Kramatplantsoen 101 H, 1095 LB Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Combiwel Welzijn

Combiwel Welzijn verzorgt sociaal-cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening in stadsdeel Noord, West, Nieuw-West, Zuidoost en Zuid.
Vlaardingenlaan 15, 1062 HM Amsterdam
POSTBUS 95304, 1090 HH Amsterdam

Cosima Scheuten, praktijk voor massagetherapie en counselling

Cosima Scheuten biedt programmas voor meer energie, balans, focus, welzijn, gezondheid, herstel en ziektepreventie.
 • Geen bezoekadres bekend

Dance Connects

Dance Connects zet zich in voor het fysieke, mentale en sociale welzijn van ouderen in Amsterdam door middel van dans. Via project Dance Connects Community nodigt Dance Connects iedereen van 60 tot 100+ uit om in beweging te komen en elkaar te ...
 • Geen bezoekadres bekend

DOCK regio Amsterdam & Zaanstad

Stichting DOCK is een interculturele welzijnsorganisatie.
Jan Evertsenstraat 725, 1061 XZ Amsterdam

Elaa

Elaa is de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) voor zorg en welzijn in Amsterdam en Almere. Elaa is ontstaan uit een fusie tussen 1ste Lijn Amsterdam en ROSAlmere.
Hoogte Kadijk 143 C, 1018 BH Amsterdam

Huis van de buurt De Koperen Knoop

Het Huis van de Buurt de Koperen Knoop is het sociale knooppunt in de Staatsliedenbuurt. Hier vindt u het Sociaal Wijkteam Westerpark (ABC Alliantie), het Sociaal Loket van het Stadsdeel. Tevens maakt het onderdeel  uit van ...
Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Amsterdam

Huis van de Wijk Rivierenbuurt

Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsruimte voor bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk.   In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de ...
President Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Huiskamer de Tagerijn

ABC Alliantie Welzijn biedt in Huiskamer de Tagerijn dagbesteding en sociaal contact op een veilige en toegankelijke plek waar bezoekers kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten, gericht op ontmoeting, participatie en activering. Het ...
Balboastraat 18, 1057 VW Amsterdam

Humanitas Amsterdam en Diemen

Humanitas Amsterdam en Diemen is voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.   EENZAAMHEID Eenzaamheid kan iedereen overkomen, door echtscheiding, ziekte of verlies van werk. We ...
Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam

Jongerencultuurfonds

Het Jongerencultuurfonds in Amsterdam betaalt de contributie / het lesgeld voor één cultuuractiviteit per kind per jaar. Voor maximaal €450, - per jaar kan een kind (4-18 jaar) een jaar lang aan uziek doen, zangles krijgen, ...
Timorplein 29, 1094 CC Amsterdam

Leger des Heils Goodwill Centra Amsterdam (GWCA)

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) valt onder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het aanbod van de GWCA is breed en vaak gericht op cliënten met gecompliceerde en meervoudige problemen. O.a. dagbesteding, opvang dak- en ...
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Bij het Loket kan men terecht voor: Algemeen Maatschappelijk Werk Informatie en advies bij allerlei (persoonlijke) vragen en problemen. Sociaal ...
Karspeldreef 1009, 1104 SE Amsterdam

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

MIND Korrelatie

MIND Korrelatie is een landelijk kenniscentrum, gespecialiseerd in het geven van telefonische informatie, advies en hulp op het gebied van zorg, welzijn, psychosociale problemen, opvoeding enzovoorts.
 • Geen bezoekadres bekend

Multicultureel Ouderencentrum De Ontmoeting

In De Ontmoeting komen groepen buurtbewoners met verschillende culturele achtergronden. Behalve een plek om elkaar te ontmoeten, is er ook gelegenheid voor het volgen van cursussen en kunt u voorlichting krijgen op het gebied van wonen, welzijn en ...
West
Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam
Oud Zuid
Ceintuurbaan 480, 1074 EC Amsterdam

Natuurkundige praktijk Pure Ayurveda

Pure Ayurveda biedt verschillende diensten gericht op het bevorderen van het welzijn. O.a. Voedingsconsulten Kookworkshops Lezingen/workshops over de Ayurveda Massages   Therapeute: Frida Klok-Hayatmahomed.
Edith Magnusstraat 27, 1103 DA Amsterdam

Pink Marrakech, platform voor Nederlands-Marokkaanse LHBTIQI'ers

Pink Marrakech  is een stichting die zich inzet voor sociale acceptatie, veiligheid en welzijn van de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community. Pink Marrakech maakt gevoelige thema’s zoals schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op ...
 • Geen bezoekadres bekend

Psychologiepraktijk Vitaal-welzijn

Elzenhagensingel 483, 1022 LA Amsterdam

PuurZuid

Inwoners van stadsdeel Zuid kunnen bij PuurZuid terecht met vragen en voor advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
Wijklocatie Oud-Zuid (De Vaart)
Vaartstraat 82, 1075 RS Amsterdam
Wijklocatie Buitenveldert (Binnenhof)
Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Lekstraat 13 A, 1079 EK Amsterdam
Wijklocatie de Pijp (Edelsteen)
Smaragdplein 3 - 5, 1074 HA Amsterdam

PuurZuid wijklocatie Oud-Zuid De Vaart

Inwoners van stadsdeel Zuid kunnen bij PuurZuid terecht met vragen en voor advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
Vaartstraat 82, 1075 RS Amsterdam

Radar, bureau voor sociale vraagstukken

Radar is als bureau voor sociale vraagstukken actief in het sociaal domein.
Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam

ROC op Maat

ROC Op Maat biedt leerlingen tussen de 16 en 23 jaar de kans om het AKA-diploma te halen: Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent. Dit is een diploma op mbo-niveau 1. ROC Op Maat leidt op in vier sectoren: Techniek, Economie & Handel, Zorg & ...
ROC op Maat
Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam
ROC op Maat
Erik de Roodestraat 18, 1056 AM Amsterdam

Roze Loper, keurmerk voor lhbtiq+ vriendelijke zorg- en welzijnsorganisaties

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. Het is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele ...
 • Geen bezoekadres bekend

Senioren woongroep Anand Joti

Woongroep Anand Joti is een woongemeenschap voor Hindoestaanse senioren in Amsterdam. Tegenwoordig organiseren de bewoners tal van activiteiten waar ook buurtbewoners welkom zijn.
Mijehof 7 A, 1106 HC Amsterdam

SEZO Spel & Opvoeden

SEZO Spel & Opvoeden geeft o.a. vorm aan de uitvoering van de spelinloop en speluitleen in Amsterdam Nieuw-West. Ouders, kinderen, jongeren en ook professionals die met jeugd werken, kunnen bij onze Ouder- en Kindteams (OKT) terecht met vragen ...
Het Meervoud
August Allebéplein 5, 1062 AA Amsterdam
Het Pluspunt
Albardakade 9, 1067 DD Amsterdam
De Honingraat
Slotermeerlaan 103 F, 1063 JN Amsterdam
De Kikker
Evertsweertplantsoen 3 A, 1069 RK Amsterdam

SIGRA

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken in zorg en welzijn in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. In SIGRA zijn ruim 100 organisaties verenigd. SIGRA draagt bij aan de ...
Maassluisstraat 574 A, 1062 GZ Amsterdam

Single SuperMom

Single SuperMom streeft naar het verbeteren van de positie en welzijn van alleenstaande moeders. En naar een wereld waarin moeders volwaardig participeren en dezelfde kansen hebben als moeders met een partner. Dit komt niet alleen de vrouwen, ...
Rijnstraat 208, 1079 HT Amsterdam

Sociaal Loket Centrum

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht ...
Ontmoetingscentrum De Keyzer
Czaar Peterstraat 12, 1018 NW Amsterdam
ingang Amstelzijde
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Sociaal Loket Nieuw-West

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam

Sociaal Loket Noord

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Gezondheidscentrum Waterlandplein
Beverwijkstraat 9 D, 1024 VL Amsterdam
locatie Stadsdeelkantoor
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Huis van de wijk De Evenaar
Kometensingel 189, 1033 BE Amsterdam
Hoofdkantoor Doras
Hagedoornplein 1 C, 1031 BV Amsterdam
Wijkcentrum Kadoelerbreek
Banne Buikslootlaan 135, 1034 AC Amsterdam

Sociaal Loket Oost

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Parkhuis
Anfieldroad 110, 1098 WD Amsterdam
Wijkservicepunt Flevopoort
Kramatplantsoen 101 H, 1095 LB Amsterdam
Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam
Stadsloket Oost
Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

Sociaal Loket Weesp

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen.
Nieuwstraat 70 A, 1381 BD Weesp
Maatschappelijk Ontmoetings Punt (MOP)
Papelaan 99, 1382 RK Weesp

Sociaal Loket West

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Stadsloket West
Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam
De Koperen Knoop
Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Amsterdam
De Klinker
Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam
De Havelaar
Douwes Dekkerstraat 2, 1053 SX Amsterdam

Sociaal Loket Zuid

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Huis van de Wijk Buitenveldert
Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam
Huis van de Wijk de Pijp
Tweede Van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
Stadsdeelkantoor Zuid (gehandicaptenparkeerplaats aanwezig)
President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Huis van de Wijk Olympus
Hygiëaplein 8, 1076 RT Amsterdam

Sociaal Loket Zuidoost

Bij het Sociaal Loket kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen. Het loket geeft informatie, advies en ondersteuning. Indien nodig wijzen de medewerkers de weg naar de juiste instellingen. U kunt er terecht voor: - U ...
Stadsloket
Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam
Gezondheidscentrum Klein Gooioord
Bijlmerdreef 1001 A, 1103 TW Amsterdam
Gezondheidscentrum Holendrecht
Niftrikhof 20, 1106 SB Amsterdam
Drostenburg 5 A, 1102 AM Amsterdam

Sociaal Wijkteam Amsterdam Centrum

De sociaal wijkteams zijn een samenwerkingsverband tussen DOCK (voorheen IJsterk), CentraM en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. U vindt de sociaal wijkteams in de drie Huizen van de Buurt (Boomsspijker, Claverhuis en Witte Boei) en het ...
Huis van de Buurt de Boomsspijker
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
Huis van de Buurt Claverhuis
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
Huis van de Buurt De Witte Boei
Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam
Activiteitencentrum Reel
Tussen de Bogen 16, 1013 JB Amsterdam

SOMOSA

SOMOSA is een actief platform van samenwerkende maatschappelijke ondernemers en organisaties uit de Amsterdamse sociale sector.
 • Geen bezoekadres bekend

Stap Verder, diaconaal oecumenisch centrum Zuidoost

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De kerkelijke organisaties willen een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van ...
Hoogoord 187 A, 1102 CJ Amsterdam

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP)

De stichting BMP heeft tot doel de deelname van mensen aan maatschappelijke processen te bevorderen. De meeste projecten van BMP passen binnen een drietal actuele maatschappelijke thema’s: Migratie en de positie van migranten en ...
Willem de Zwijgerlaan 350 B/2, 1055 RD Amsterdam

Stichting Buurtwerkplaatsen

Stichting Buurtwerkplaatsen (BWP) heeft tien werkplaatsen waarin volwassenen kunnen werken aan eigen werkstukken. Verder kunnen ze terecht voor allerlei creatieve cursussen.
Cliffordstraat 36, 1051 GV Amsterdam

Stichting De Omslag

Stichting De Omslag ondersteunt organisaties in de zorg en welzijn (ggz, verslavingszorg, gehandicaptenzorg etc.) met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te bevorderen.
WG-plein 113, 1054 SC Amsterdam

Stichting Doras

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Inwoners van stadsdeel Noord kunnen bij Doras terecht voor vragen, advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.
Huis van de wijk De Evenaar
Kometensingel 189, 1033 BE Amsterdam
Banne Buiksloot
Banne Buikslootlaan 135, 1034 AC Amsterdam
Centraal bureau en Midden Noord
Hagedoornplein 1 C, 1031 BV Amsterdam
Huis van de wijk De Meeuw
Motorwal 300, 1021 PH Amsterdam
Nieuwendam
Beverwijkstraat 9 D, 1024 VL Amsterdam

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, fonds voor sociaal-maatschappelijke initiatieven

Het Maagdenhuis (vroeger katholiek meisjesweeshuis) is tegenwoordig een fonds, dat sociaal-maatschappelijke initiatieven steunt met een financiële bijdrage, advies en/of bestuurlijke ondersteuning. Het Maagdenhuis richt zich vooral op de jeugd ...
Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)

Stichting RCOAK is een Amsterdams vermogensfonds dat welzijnsinitiatieven financieel ondersteunt.
Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam

Stichting Samenwonen - Samenleven (SW - SL)

SW-SL richt zich op vrijwillige helpers (vertrouwenspersonen) en hun organisaties (informele netwerken) die bewoners helpen die te maken hebben met verschillende vormen van kwetsbaarheid (armoede, taalachterstanden, psychosociale problemen, ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Stichting Steunfonds bja cow

Het Stichting Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam-Centrum-Oud West (BJA-COW) heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam. Voor wie een goed idee heeft, maar te ...
 • Geen bezoekadres bekend

Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC)

Deze stichting helpt jongeren en volwassenen met verschillende culturele achtergronden op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving. Zij doet dit door middel van projecten op het gebied van onderwijs, welzijn, werk en kunst en cultuur.
Backershagen 97 C, 1082 GT Amsterdam

Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) - Dovenontmoetingscentrum

SWDA heeft tot doel werken aan welzijn van doven door integratie en emancipatie in de maatschappij, d.m.v.: - Belangenbehartiging van doven en dovenorganisaties in Amsterdam. - Stimuleren en organiseren van sociale-culturele activiteiten in de ...
Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam

SWAZOOM

Swazoom is een welzijnsorganisatie die alle kinderen en jongeren in Amsterdam Zuidoost goede ontwikkelkansen wil bieden. Swazoom verzorgt: diverse vormen van opvang voorscholen voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar ouderbetrokkenheid een ...
Harriet Freezerstraat 119 b, 1103 JP Amsterdam

The Mall De Baarsjes

The Mall De Baarsjes verzorgt jongerenwerk voor en met jongeren in De Baarsjes.
Van Speijkstraat 65 A, 1057 GM Amsterdam

Veldwerk Amsterdam

De veldwerkers verrichten hun werkzaamheden vanaf de straat. Zij leggen contact met o.a. dak- en thuislozen en helpen hen aansluiting te vinden bij de juiste zorg. Om tot een beter zorgaanbod voor de doelgroep te komen, werken verschillende ...
POSTBUS 94295, 1090 GG Amsterdam

Venzo

Venzo heeft als missie om elke vrijwilliger en elke organisatie die met vrijwilligers werkt te ondersteunen, te begeleiden en te verbinden. - Burger kunnen terecht bij Venzo als ze vrijwilligerswerk zoeken. - Organisaties en bedrijven kunnen bij ...
Bijlmerdreef 95 - 97, 1102 BP Amsterdam

Vereniging Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid

De vereniging Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid (OAR AZ) heeft als doel het behartigen van de belangen van ouderen in Stadsdeel Zuid. De OAR AZ bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk op verschillende terreinen ervaren zijn. Het ...
Hygiëaplein 8 - 10, 1076 RT Amsterdam

Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost)

De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam Oost over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn van 55-plussers in brede zin.
 • Geen bezoekadres bekend

Vereniging Soso Lobi

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk, sociaal en emotioneel welzijn van mensen (in het bijzonder vrouwen) van (speciaal, maar niet uitsluitend) Surinaamse afkomst in Nederland.
 • Geen bezoekadres bekend

ViiA uitzendbureau voor vrijwilligers

ViiA is het uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
Beukenweg 3 A, 1092 AX Amsterdam

Vita Valerius, trefpunt in Oud Zuid

VITA Valerius biedt buurtgenoten en vrijwilligers de gelegenheid contact te leggen en te onderhouden. Elke woensdag staat de koffie klaar van 10.30-12.30 uur. Daarnaast worden er op het gebied van gezondheid praktische thema's gepresenteerd ...
Valeriusstraat 180, 1075 GJ Amsterdam

Welzijn, Ontmoeting en Ondersteuning Rivierenbuurt

Taken van het WOOR: Het creëren van ontmoetingsplekken ter voorkomen van isolement en vereenzaming bij bewoners. Inzetten op versterking van eigen kracht en sociale netwerken van bewoners. Bevordering vrijwillige inzet en participatie van ...
President Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Welzijnsinstelling Dynamo Amsterdam

Dynamo is een welzijnsinstelling met als werkgebied de stadsdelen Oost en Zuid. Onder Dynamo vallen buurthuizen, voorscholen en peuterspeelzalen, dienstencentra, jongerencentra, speeltuinen, opvoedingsondersteuning, ouderencentra enz.
Ambonplein 55, 1094 PW Amsterdam

Welzijnsinstelling Impuls

Impuls biedt in Nieuw-West kinderopvang aan op zo'n 78 locaties.
Sam van Houtenstraat 74, 1067 JP Amsterdam
POSTBUS 9139, 1006 AC Amsterdam

Welzijnsvereniging Bangsa Jawa (BJSA)

Surinaams Javaanse welzijnsorganisatie. Activiteiten: dansgroep, computerlessen, ouderendagbesteding, klusjesteam voor 60+ ers en gehandicapten, radio-uitzendingen.
Paalbergweg 26, 1105 BV Amsterdam

Wijkopbouworgaan Oost

Het Wijkopbouworgaan Oost is er voor en door de bewoners van Amsterdam Oost. Het doel is dienstverlening aan bewoners en bewonersgroepen en het stimuleren van bewoners om zich in te zetten voor een goede leefsituatie in de wijk.
Kamerlingh Onneslaan 34, 1097 DH Amsterdam

Wijkservicepunt Hoekhuis

Informatie en advies op het gebied van wonen, werken, zorg en welzijn. Tevens een ontmoetingsplek waar buurtgenoten. Het Servicepunt is gevestigd in het aanleuncomplex van Zorgcentrum De Open Hof.
Fizeaustraat 3, 1097 SC Amsterdam

Wijkzorg: zorg en ondersteuning in de wijk

De gemeente Amsterdam stimuleert organisaties en vrijwilligers samen te werken om de cliënt de beste zorg en ondersteuning te bieden. Maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders en ...
 • Geen bezoekadres bekend

Wmo Helpdesk

Bij de Wmo Helpdesk krijgt u algemene en verwijsinformatie over de Wmo in Amsterdam en kunt u bepaalde voorzieningen direct aanvragen. U kunt terecht voor: - Informatie over zorg en ondersteuning in de buurt - Aanvullend openbaar vervoer - ...
 • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend