42 resultaten voor: 'vrouwenwerk'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) geeft taalles aan huis aan anderstalige vrouwen en mannen in Amsterdam en ondersteunt bij de inburgering.
Begijnhof 31, 1012 WT Amsterdam

ATKB, vereniging van uit Turkije afkomstige vrouwen in Amsterdam

Zelforganisatie van vrouwen afkomstig uit Turkije (dus ook Koerdische en Armeense) vrouwen. ATKB zet zich in voor belangenbehartiging en sociaal-culturele activiteiten en tegen huiselijk geweld.
Admiraal De Ruijterweg 91 hs, 1056 ET Amsterdam

Buurthuis Archipel

Buurthuis Archipel is een stichting met als doel een activerend en buurtgericht programma te realiseren voor de Makassarpleinbuurt.
Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam

Centrum Vrouw en Vaart

Vrouw en Vaart is het ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen in Amsterdam Nieuw West.
President Allendelaan 733, 1068 VN Amsterdam

Chinese Vrouwenvereniging Ho-Yin, Amsterdam e.o.

Ho-Yin behartigt de belangen van Chinese vrouwen in Amsterdam en omgeving. Activiteiten: informatieve bijeenkomsten, workshops, excursies, cursussen. Ho-Yin huurt dan een zaal bij buurthuis De Boomspijker of vrouwencentrum ...
Waldenlaan 171, 1093 NH Amsterdam

Clara Wichmann Proefprocessenfonds

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt principiële rechtszaken, en voert proactieve rechtszaken om de rechtspositie van vrouwen in Nederland te verbeteren. Verder geeft het fonds financiële ondersteuning aan rechtszaken die ...
  • Geen bezoekadres bekend

De Borcht

Club de Borcht organiseert huiswerkbegeleiding en activiteiten voor meisjes van 8-18 jaar.
Jacob Obrechtstraat 74, 1071 KP Amsterdam

Echocentrum en Vrouwenkliniek Amsterdam

Het Echocentrum en Vrouwenkliniek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen enkele verloskundigenpraktijken in Amsterdam West, Centrum en Zuid. U kunt terecht voor: - Zwangerschapsecho’s en pretecho's - Anticonceptie (voorlichting ...
Ite Boeremastraat 1, 1054 PP Amsterdam

El Kubra

El Kübra is een Turkse vrouwenvereniging in Amsterdam-Noord. El Kübra wil de integratie en participatie van haar leden in de Nederlandse samenleving bevorderen. Zij houdt informatie- en voorlichtingsdagen over: ...
Distelweg 4, 1031 HE Amsterdam

Gère Paulussen Leefkringhuis

Het Leefkringhuis biedt hulp aan kinderen (0-18 jaar) en aan gezinnen. - maatschappelijk spreekuur: invullen formulieren en advies over studie, uitkering, inkomen enz. - Het Leefkringhuis kent twee vormen van opvang: voor kinderen en voor vrouwen, ...
Koekoeksstraat 12 - 16, 1021 TX Amsterdam

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (mvvn)

De MVVN heeft als doel de belangen van Marokkaanse vrouwen in Nederland te behartigen en deze op de politieke agenda te plaatsen. Het gaat hierbij om onderwerpen als (Marokkaanse) echtscheidingen, visa en verblijfsvergunningen, maar ook over de ...
Van Ostadestraat 49, 1072 SN Amsterdam

Milli Görus Nederland

Milli Görüs is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de Jongeren- en ...
Jan Rebelstraat 8, 1069 CB Amsterdam

Servicepunt Emancipatie (SPE)

Het Servicepunt Emancipatie (SPE) is kennisknooppunt voor emancipatie-organisaties in Amsterdam. Het SPE is een zelfstandig werkend platform, gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Het SPE ondersteunt het netwerk van vrouwenorganisaties en andere ...
Max Euweplein 36, 1017 MB Amsterdam

Single SuperMom

Single SuperMom streeft naar het verbeteren van de positie en welzijn van alleenstaande moeders. En naar een wereld waarin moeders volwaardig participeren en dezelfde kansen hebben als moeders met een partner. Dit komt niet alleen de vrouwen, ...
Rijnstraat 208, 1079 HT Amsterdam

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)

De Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) werkt aan het verbeteren van de positie van vrouwen zonder een geldig verblijfsdocument.
Van Ostadestraat 49 b, 1072 SN Amsterdam

Steunvrouwen Noord

Een steunvrouw is een vrijwilligster die een maatje is voor andere vrouwen die het, om wat voor reden dan ook, even niet meer alleen kunnen. Zij is een vertrouwenspersoon en doet dit door een luisterend oor te bieden, informatie en advies te geven ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Cleopatra

Stichting Cleopatra is een Egyptische stichting die zich inzet voor participatie van vrouwen uit alle culturen.
J. Drijverweg 5, 1025 BH Amsterdam

Stichting De Moeder is de Sleutel

Amsterdams inititief om contact tussen moeders te bevorderen om zo krachten en kennis te bundelen.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Eigen Kracht

Stichting Eigen Kracht biedt weerbaarheids- en zelfverdedigingscursussen voor meisjes en vrouwen. De cursussen zijn verdeeld naar leeftijdscategorie (9-12 jaar, 13-15 jaar, 18-55 jaar, 55+). Ook voor gehandicapten (jongens ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Elance

Elance Academy coacht meiden uit verschillende culturen. Doel is een betere aansluiting op school, op de arbeidsmarkt of in het sociale leven.
Bos en Lommerplein 281, 1055 RW Amsterdam

Stichting Fetih, turks sociaal-culturele organisatie

Stichting Fetih is een islamitische Turks vrouwenorganisatie. Stichting Fetih organiseert sociaal-culturele activiteiten voor vrouwen in Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg.
Marcusstraat 52 I, 1091 TK Amsterdam

Stichting Home Empowerment (SHE)

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld. SHE ondersteunt slachtoffers van huiselijk geweld die weggaan: - bemiddeling bij tijdelijke crisisopvang - financiën (spaarpotje maken, ...
Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam

Stichting Kuhra, Turks Kultureel Vrouwencentrum

Zeeburgerdijk 119, 1094 AD Amsterdam

Stichting Mama Cash

Mama Cash financiert wereldwijd baanbrekende initiatieven van vrouwen, die bijdragen aan de versterking van de positie en de rechten van vrouwen.
Eerste Helmersstraat 17, 1054 CX Amsterdam

Stichting Nisa for Nisa

Doel: De stichting streeft naar emancipatie van de niet-westerse vrouw. Deze emancipatie houdt in dat de vrouwen dezelfde toegang kunnen krijgen tot maatschappelijke zaken die andere mensen in onze Nederlandse maatschappij ook krijgen, zodat zij ...
Chris Lebeaustraat 4, 1962 DC Amsterdam

Stichting Salaam

Het doel van Salaam is het samenbrengen van vrouwen met verschillende culturen, zodat vrouwen in een achterstandsituatie uit hun isolement worden gehaald. Specifiek betreft het de vrouwen die de Nederlandse taal (bijna) niet beheersen, niet of ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Salihat

Doelstelling: behoud van Turkse sociale en culturele waarden, bevordering van integratie, bevordering participatie van geïsoleerde allochtone vrouwen. Contactpersoon: Mevr. S. Kinaci
Spelderholt 167, 1025 BM Amsterdam

Stichting Sitara, surinaams-hindostaanse vrouwenorganisatie

Sitara een organisatie voor Hindostaans-surinaamse vrouwen in Amsterdam en omstreken. Sitara geeft advies, verzorgt cursussen, doet ouderenbezoek en radiovoorlichting en organiseert thema-avonden en sociaalculturele activiteiten. ...
Jan Lievensstraat 20 hs, 1074 TP Amsterdam

Stichting Sta Sterk

Stichting Sta Sterk organiseert cursussen zelfverdediging en weerbaarheid voor vrouwen en meisjes.
Kampina 5, 1025 DD Amsterdam

Stichting Vice Versa

Stichting Vice Versa zet zich in voor empowerment, het versterken van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van Afrikaanse migranten in Nederland.
Bijlmerdreef 1301, 1103 TV Amsterdam

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad (VVR)

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad (VVR) is een interculturele organisatie van vluchtelingen vrouwen. De VVR behartigt belangen en bevordert volwaardige participatie van vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse samenleving. De VVR organiseert ook ...
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Stichting Zami, platform van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen

Zami is een overkoepelende zelforganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, ongeacht nationaliteit, gericht op positieverbetering en bewustwording van deze vrouwen.
Bijlmerdreef 1301, 1103 TV Amsterdam

Turkse vrouwenvereniging Hilal Basak

Vrouwenvereniging Hilal Basak zet zich in: - vergroten weerbaarheid van Turkse vrouwen vergroten - debatteren over actuele thema’s - bruggen bouwen tussen verschillende culturen.
Wiltzanghlaan 97, 1061 HB Amsterdam

Vrouwencentrum De Bloem

De Bloem is een intercultureel ontmoetingscentrum voor moeders en vrouwen in stadsdeel Oost.
Derde Oosterparkstraat 159, 1092 CW Amsterdam

Vrouwengroep Idee '85

Idee ‘85 is een met als doel de sociale contacten tussen vrouwen van boven de zestig te bevorderen d.m.v. het ondernemen van gezamenlijke activiteiten. De groep komt één middag in de week samen in het Huis van de Wijk ...
Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam

Vrouwenkliniek Zuidoost

De Zuidoost Kliniek is een zelfstandige polikliniek voor gynaecologische zorg.
Bijlmerdreef 998 - 1000, 1103 JT Amsterdam

Vrouwenontmoetingscentrum De Hippe Heks

De Hippe Heks is een centrum in waar vrouwen van alle achtergronden en van alle leeftijden elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Het centrum richt zich op alle vrouwen uit Geuzenveld-Slotermeer. Doel is hen te helpen zich te ontwikkelen en deel te ...
Jan de Louterstraat 13, 1063 KX Amsterdam

Vrouwenpastoraat Leger des Heils

Wekelijks bezoeken de medewerkers en vrijwilligers van het vrouwenpastoraat vrouwen die op straat verblijven en achter de ramen zitten. Vaak zijn dit eenmalige contacten, soms leidt dit tot langer durende contacten waarin gesprekken over alledaagse ...
Oudezijds Voorburgwal 14, 1012 GD Amsterdam

Vrouwenruimte De Kat

De Kat heeft als doel om vrouwen met diverse achtergronden samen te brengen en de emancipatie, zelfredzaamheid en participatie van vrouwen te verbeteren. De Kat draagt door haar feministische verleden zorg voor vrouwen die in de 21-e eeuw nog ...
Wagenaarstraat 184, 1093 EB Amsterdam

Vrouw-Kind centrum AMC

In het Vrouw-Kind centrum van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is alle medische zorg voor vrouw en kind verenigd. Het Vrouw-Kind centrum bestaat uit: - Afdeling Gynaecologie (behandeling aandoening geslachtsorganen) - ...
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Women's Healthcare Center (WHC)

Women's Healthcare Center Amsterdam (WHC) is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor vrouwenzorg met verschillende specialisten op het gebied van gynaecologie, verloskunde, seksuologie, urologie en echoscopie. Hiernaast wordt ook zorg ...
Van Boshuizenstraat 687, 1082 AZ Amsterdam

WOUW Amsterdam Netwerk van Maatschappijkritische 50+ vrouwen

Wat wil WOUW bereiken? WOUW wil de maatschappelijke positie van 50+ vrouwen verbeteren en meer invloed krijgen op de politieke besluitvorming. Het bevorderen van een positieve, niet-traditionele beeldvorming van 50+ vrouwen en zichtbaar maken van ...
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend