43 resultaten voor: 'verslaafden'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

AMOC Walk-In Centre

Inloophuis en gebruikersruimte voor Europese drugsgebruikers. Ook is er een beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd. O.a. spuitomruil.
Stadhouderskade 159, 1074 BC Amsterdam

Anonieme Alcoholisten (AA)

Anonieme Alcoholisten (AA) is een zelfhulpgroep voor mensen die een probleem hebben met alcohol en hier iets aan willen doen. Er wordt gewerkt met het Twaalf Stappen Programma. In Amsterdam komen verschillende groepen wekelijks samen op alle dagen ...
  • Geen bezoekadres bekend

Anonieme Overeters (AO)

Anonieme Overeters is een zelfhulpgroep van mannen en vrouwen die door het delen van ervaring, kracht en hoop van hun gemeenschappelijk probleem, dwangmatig (over)eten, herstellen.
  • Geen bezoekadres bekend

Anonieme seks- en liefdeverslaafden (SLAA)

Anonieme seks- en liefdeverslaafden (S.L.A.A.) is zelfhulpgroep gebaseerd op de Twaalf Stappen en Twaalf Tradities dat door Anonieme Alcoholisten is ontwikkeld. Op de website staat een overzicht van bijeenkomsten in Amsterdam.
  • Geen bezoekadres bekend

Begeleid wonen De Vaart

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het ...
Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam

Begeleid Zelfstandig Wonen Fleerde

Fleerde bestaat uit een aantal flats in Amsterdam Zuidoost, waar 110 dakloze drugsverslaafden wonen. Zij kunnen via begeleide huisvesting werken aan hun sociaal herstel.
Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

De MDHG doet aan belangenbehartiging, geeft voorlichting, signaleert trends en ontwikkelingen, doet onderzoek en geeft advies en praktische hulp.
Jonas Daniël Meijerplein 30, 1011 RH Amsterdam

Cocaine Anonymous (CA)

Cocaine Anonymous (CA) is een zelfhulpgroep voor mensen die een probleem hebben met drugs, alcohol of medicijnen en hier iets aan willen doen. Er wordt gewerkt met het 12-stappen programma. In Amsterdam komen verschillende groepen wekelijks samen op ...
  • Geen bezoekadres bekend

Crystalmeth Anonymous (CMA)

In Amsterdam komen twee groepen wekelijks samen op dinsdag en zaterdag.
Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam
Treasure House
Sint Jansstraat 41, 1012 HG Amsterdam

Dag- en Nachtopvang Zuiderburgh

Zuiderburgh is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een combinatie van complexe problemen (verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek). In Zuiderburgh krijgen zij begeleiding, onderdak en ...
Joh.M. Coenenstraat 2, 1071 WG Amsterdam

Dagactiviteitencentrum De Miranda

De Miranda is een dagactiviteitencentrum in Amsterdam Zuid voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond.
Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider ...
Domus +
Tafelbergweg 27, 1105 BC Amsterdam
Domus 2
Kikkensteinstraat 3, 1104 SG Amsterdam
Domus 3
Generatorstraat 4, 1014 AT Amsterdam

HVO-Querido

Stichting HVO-Querido biedt laagdrempelige hulp en begeleiding op het gebied van opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en gezinnen in nood.
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam

Inloophuis en Gebruikersruimte Blaka Watra

Het inloophuis biedt koffie/thee, douche en kleding om te ruilen.
Droogbak 1 c, 1013 GE Amsterdam

Inloophuis en gebruikersruimte De Princehof

Inloophuis en gebruikersruimte voor dak- en thuislozen en verslaafden. O.a. spuitomruil.
Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam

Je kunt meer.nl

Op Jekuntmeer.nl vind je een online overzicht van werk-, dagbestedings- en leertrajecten in Amsterdam. Doelgroep: dak- en thuislozen, verslaafden, lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, mensen met een psychische beperking.
  • Geen bezoekadres bekend

Majoor Bosshardtburgh

De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Naast lichamelijke problemen, hebben de cliënten vaak ook problemen op meerdere leefgebieden zoals psychiatrische stoornissen, een verstandelijke ...
Oudezijds Armsteeg 11, 1012 GP Amsterdam

Martien Schaaperhuis

Het Martien Schaaperhuis is een ontwikkelingsgerichte woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan 60 bewoners vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Daar vallen ook drie ambulante woningen op IJburg (tien bedden) onder het Martien ...
Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam

MiddelenBewust

MiddelenBewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. Het begeleidingstraject is erop gericht dat het middelengebruik beheersbaar wordt en dat de bewoner weer ...
Plantage Doklaan 14 - 16, 1018 CM Amsterdam

NA-Anonieme Verslaafden Nederland

In Amsterdam komen verschillende groepen wekelijks samen op alle dagen van de week op verschillende locaties. De groepen zijn Engelstalig, Nederlandstalig, twee- of meertalig.
  • Geen bezoekadres bekend

Noorderburgh

Noorderburgh is een kleinschalige woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde dak- en thuislozen vanaf 45 jaar. Capaciteit: 22 plaatsen.
Heggerankweg 53 - 55, 1032 JB Amsterdam

Opvangvoorziening Anton de Komplein

Het Anton de Komplein van HVO-Querido is zowel een opvangvoorziening met kortdurend verblijf, als een woonvoorziening voor langere tijd. In beide gevallen gaat het om dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, waarbij veelal sprake is van langdurig ...
Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam

Passantenpension Ruysdael

Passantenpension Ruysdael biedt tijdelijk overbruggingsopvang aan cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte. Capaciteit: 50 plaatsen.
Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam

Peer Groups Zuidoost Team ED

Kom een kop koffie drinken en deel uw ervaring met schulden, psychische, sociale of andere onderwerpen om zo van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Ervaringsdeskundigen van TEAM ED hebben zelf ervaring met een of meer van deze ...
Buurthuis NoLimit
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam
BuurtHuis Gein
Wisseloord 83, 1107 NB Amsterdam
Buurthuis Holendrecht
Holendrechtplein 38, 1106 LP Amsterdam

RIBW Westburgh

Westburgh is een 24 uurs doorstroom-/woonvoorziening (RIBW) voor 40 dak- en thuisloze mannen en vrouwen. Zij kunnen instromen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met een licht verstandelijke ...
Generatorstraat 2, 1014 AT Amsterdam

Robert Koch Wonen

Woonvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen: mensen met psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.
Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam

Stichting 12 Stappen Safe Houses

Binnen een Safe House wordt begeleiding gegeven met de focus op een clean leven opbouwen en reïntegratie in de samenleving.   Begeleiding wordt vormgegeven door:   - Groepsbegeleiding (aansluitend op een ...
Klaprozenweg 15 hs, 1032 KK Amsterdam

Stichting AGOG Nederland

Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG) is een zelfhulporganisatie voor: 1. Mensen met een gokprobleem (anonieme gokkers - ag). 2. Mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hun lief is (omgeving gokkers - og).
Pieter Calandlaan 317 - 319, 1068 NH Amsterdam

Stichting Streetcornerwork Amsterdam

Streetcornerwork werkt primair voor (groepen) jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele oorzaken de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Veldwerkers van Streetcornerwork ...
Eerste Ringdijkstraat 5 B, 1097 BC Amsterdam

Stichting Tot Heil des Volks

Stichting Tot Heil des Volks is een organisatie voor evangelisatie en hulpverlening. In Amsterdam heeft de stichting de volgende werkonderdelen: Youth hostels: twee jeugdhostels (Shelter Jordan en Shelter City) bieden rugzaktoeristen een gastvrij ...
Oudezijds Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam

Stichting Zelfhelp spreekuren Amsterdam

Stichting Zelfhelp organiseert groepsgesprekken voor mensen die problemen hebben met drank, drugs, medicijnen of andere middelen. U leert weer op eigen benen staan en vindt een nieuwe inrichting voor uw leven.
Jellinekhuis
Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam
Multifunctioneel Centrum (MFC)
Arent Janszoon Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam

Vliegende BrigadesTeam ED

Ben je door psychische, financiële, sociale of verslavingsproblemen geïsoleerd geraakt en wil je hier met iemand over praten, heb je schulden en weet je niet waar je moet beginnen. Durf je niet alleen naar bepaalde afspraken of heb je ...
Arie Biemondstraat 103, 1054 PM Amsterdam

Vriendenkringen Amsterdam

Vriendenkringen Amsterdam stelt vriendenkringen samen van mensen die moeilijk nieuwe vriendschappen aangaan en onderhouden. O.a. mensen met een beperking, mantelzorgers en (ex-)verslaafden.
  • Geen bezoekadres bekend

Wijkverpleging Zichtbare Schakel Zuidoost

Doormiddel van het project ‘Zichtbare Schakel’, brengt GAZO de wijkverpleegkundige terug in de E-G-K-buurt. Ze werkt samen met de dokter en helpt kwetsbare mensen zoals ouderen, alleenstaande ouders, (ex-)verslaafden en psychiatrische ...
Bijlmerdreef 1001 A, 1103 TW Amsterdam

Woonvoorziening Aalbersestraat

De Aalbersestraat is een woonvoorziening van HVO-Querido voor 30 mensen met (forensische) psychiatrische problemen en/of een verslavingsachtergrond, waarvan is vastgesteld dat ze zich willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.
Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam

Woonvoorziening Varikstraat

De Varikstraat biedt begeleiding en zorg aan cliënten met een drugverslaving in combinatie met psychiatrische problematiek.
Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam

Zusters van Moeder Theresa (Missionaries of Charity)

De zusters van Moeder Theresa helpen alcohol- en drugsverslaafden, eenzamen, geestelijk lichtbegaafden, zieken en al wie om andere redenen aan de rand van de maatschappij is komen te staan. De zusters bieden open maaltijden, huisbezoek en ...
Egelantiersstraat 147, 1015 RA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend