27 resultaten voor: 'seksueel geweld ambulante hulp 12 plus'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling De hulpverlening is gericht op alle betrokkenen. Het doel is het stoppen van het misbruik, het komen tot steunende reacties voor het slachtoffer vanuit het systeem en het bijdragen aan ...
Baarsjesweg 224 2e verdieping, 1058 AA Amsterdam

Centram hulp bij seksueel of huiselijk geweld

Vertrouwenspersonen Blue huiselijk geweld. Voor mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en nog niet toe zijn aan hulp, maar wel de behoefte hebben over hun situatie te praten. T: 06-47023554.   Hulpverlening in geval van ...
Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam

Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam Amstelland

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een netwerkorganisatie met een telefonische frontoffice. Het netwerk bestaat uit organisaties uit de somatische zorg, psychische zorg, forensische zorg, politie en ...
  • Geen bezoekadres bekend

de Bascule

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De Bascule biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychische problemen. Het hulpaanbod bestaat uit: diagnostiek, poliklinische behandeling, dagbehandeling en ...
Meibergdreef 5, 1105 AZ Amsterdam
Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht

De Verhulst, meisjeshulpverlening

De Verhulst is een hulpvorm die specifiek bedoeld is voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar. Het kan hierbij gaan om crisissituaties. De meisjes en hun ouders worden intensief begleid.  Verder biedt De Verhulst opvang (alleen voor ...
Johannes Verhulststraat 52, 1071 NG Amsterdam

De Waag Amsterdam

De Waag biedt gespecialiseerde, ambulante, forensische zorg voor mensen met grensoverschrijdend gedrag. Hulpverleningsmogelijkheden in geval van actuele seksuele kindermishandeling Zorglijn huiselijk geweld: Deze zorglijn richt zich op behandeling ...
Zeeburgerpad 12 b, 1018 AJ Amsterdam

Dynamo hulp bij seksueel geweld

Het Algemeen Maatschappelijk Werk van Dynamo biedt hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling. Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling De hulpverlening richt zich op alle betrokkenen. Doel is het stoppen ...
Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam
Dienstencentrum Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 1097 DH Amsterdam
Dienstencentrum Oosterpark
's-Gravesandeplein 19, 1091 BB Amsterdam

Equator Foudation

Equator foundation staat voor mentaal herstel en sociale binding van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen Doel van de hulpverlening bij de ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Gère Paulussen Leefkringhuis

Het Leefkringhuis biedt hulp aan kinderen (0-18 jaar) en aan gezinnen. - maatschappelijk spreekuur: invullen formulieren en advies over studie, uitkering, inkomen enz. - Het Leefkringhuis kent twee vormen van opvang: voor kinderen en voor vrouwen, ...
Koekoeksstraat 12 - 16, 1021 TX Amsterdam

Het Scharlaken Koord

Scharlaken Koord is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad).   Hulpverlening in geval van actuele seksuele ...
Barndesteeg 25, 1012 BV Amsterdam

Jannahuis

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Het bieden van rust, veiligheid en ruimte voor verwerking. Het Jannahuis werkt vanuit de krachtgerichte methodiek en biedt begeleiding bij schuldhulpverlening, toeleiding naar zelfstandige woonruimte, ...
Middenweg 132, 1097 BV Amsterdam

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling die intensief gezinsgericht casemanagement uitvoert in gezinnen met en zonder een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering. Hulpverlening in geval van actuele ...
Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Vanuit de Ouder-en-Kindcentra (OKC) geeft Jeugdgezondheidszorg basiszorg aan alle in Amsterdam wonende kinderen van 0 tot 19 jaar. Voorop staat het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en het toeleiden naar de juiste zorg. JGZ heeft ook ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

JMW (Joods Maatschappelijk Werk)

Het JMW (Joods Maatschappelijk Werk) coördineert de sociale zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Deze organisatie heeft is werkzaam op de volgende gebieden: Maatschappelijk werk Bij het maatschappelijk werk kunt u terecht met een ...
Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam

Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Het helpen verwerken van stressvolle, schokkende en traumatische ervaringen, vooral van langere duur. Herstel van het “normale” leven. Ondersteunende gesprekken voor mensen uit de omgeving ...
Duitslandlaan 1 A, 1966 XA Heemskerk
Zuiderhoutlaan 12, 2012 PJ Haarlem

Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Het Psychotraumacentrum biedt opvang en behandeling aan kinderen van 0 t/m 25 jaar en hun ouders na trauma. De hulpverlening bestaat uit telefonische hulp, advies en informatie, ondersteuning, ...
Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht

MEE Amstel en Zaan, ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Perspectief GZ

Perspectief GZ is een zorgaanbieder vanuit gehandicaptenzorg en bied Extramurale Behandeling en Begeleiding specifiek aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen Stabiliseren, ...
Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam

PuntP Hulpverlening bij seksueel geweld

Poliklinieken PuntP: Volwassenen -Polikliniek Roetersstraat 210, 1018 WE Amsterdam -Polikliniek Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam Mentrum Ouderen -Polikliniek Mentrum Lucien Gaudinstraat 328, 1034 WB Amsterdam -Polikliniek Mentrum ...
  • Geen bezoekadres bekend

PuurZuid hulpverlening bij seksueel geweld

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling De hulpverlening richt zich op alle betrokkenen. Doel is de seksueel geweldservaringen bespreekbaar maken, ondersteuning bieden, advies en informatie bij aangifte. Zorgen dat de ...
Lekstraat 13 A, 1079 EK Amsterdam

Qpido, seksespecifiek expertisecentrum

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Voor meisjes: Julia: Julia richt zich op meisjes van 12 tot 18 jaar en waar nodig tot 23 jaar, die kwetsbaar zijn in hun seksuele ontwikkeling. De meisjes die door Julia begeleid worden, hebben vragen ...
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Slachtofferhulp Nederland Regio Noordwest

Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers en betrokkenen van misdrijven en verkeersongevallen. Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen Doel van de hulpverlening is het ...
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Stichting Centrum '45, locatie Diemen

Centrum '45 is een landelijk centrum dat oorlogsgetroffenen en vervolgden behandelt. Locatie Diemen (voorheen De Vonk) biedt ambulante hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers. Hulpverlening bij verwerking van seksueel ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Huidige locatie: Onbekend