17 resultaten voor: 'reclassering'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ)

Het AcVZ voert de programmaregie over vijf grote integrale persoonsgerichte aanpakken: - Top 600 - Top 400 - Detentie en terugkeer - Treiteraanpak - Criminele families  
Wibautstraat 6 - 12, 1091 GM Amsterdam

BONJO, belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties

Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties (BONJO) is een belangenvereniging voor bijna 70 vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor (ex-)gedetineerden en hun relaties.   BONJO vertegenwoordigt, verwijst en ondersteunt ...
Bos en Lommerplein 270, 1055 RW Amsterdam

De Waag Amsterdam

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. Dit kan ...
Zeeburgerpad 12 b, 1018 AJ Amsterdam

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider ...
Domus 2
Kikkensteinstraat 3, 1104 SG Amsterdam
Domus 3
Generatorstraat 4, 1014 AT Amsterdam
Domus +
Tafelbergweg 27, 1105 BC Amsterdam

Exodushuis Amsterdam

Het Exodushuis Amsterdam biedt opvang en begeleiding van ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Bewoners verblijven er maximaal een jaar en volgen gedurende die tijd het begeleidingsprogramma. Iedere bewoner heeft zijn ...
Overtoom 103 - 105, 1054 HD Amsterdam

Halt- team Amsterdam

Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen.
  • Geen bezoekadres bekend

Humanitas Amsterdam en Diemen

Humanitas Amsterdam en Diemen is voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.   EENZAAMHEID Eenzaamheid kan iedereen overkomen, door echtscheiding, ziekte of verlies van werk. We ...
Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam

Inforsa, forensische en intensieve zorg

Onder Inforsa vallen: - Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) - Langdurig Intensieve Zorg (LIZ) - Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) - Forensische Ambulante Zorg (FAZ) - Reclassering
FAZ
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
FAZ, FACT-2-team
Sarphatistraat 8 -14, 1017 WS Amsterdam
FPK en LIZ
Duivendrechtsekade 55, 1096 AH Amsterdam
KIB, Reclassering, FACT-1-team
Vlaardingenlaan 5, 1059 GL Amsterdam

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling die intensief gezinsgericht casemanagement uitvoert in gezinnen met en zonder een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering.
Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam

Reclassering Nederland Regiokantoor Noord-West

Reclassering Nederland heeft een taak bij het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Door gedrag van daders en verdachten positief te beïnvloeden en risico’s te beheersen. Door de voorwaarden te creëren waardoor daders kunnen ...
Wibautstraat 12, 1091 GM Amsterdam

Stichting Vrijwilige Hulpverlening aan (ex)Gedetineerden

Stichting Vrij bezoekt gedetineerden in gevangenissen en huizen van bewaring, en behartigt de belangen van hen die op enigerlei wijze in aanraking zijn (geweest) met justitie.
Hemonylaan 9 a sous, 1074 BG Amsterdam

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of ...
Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend