21 resultaten voor: 'psychische problemen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Alice Thuiszorg

Alice Thuiszorg biedt hulp met als doel dat de klant veilig en zelfstandig thuis kan blijven wonen: - Verpleging en verzorging - Langdurige zorg - Begeleiding (ondersteuning bij psychische problemen, beperking of handicap) - Jeugdhulp ...
Adelaarsweg 58 H, 1021 BS Amsterdam

De Opgroeipraktijk

De OpgroeiPraktijk is een kleinschalige instelling voor Jeugd GGZ. De OpgroeiPraktijk onderzoekt en behandelt psychische problemen bij kinderen, jongeren en gezinnen.
IJburglaan 434, 1086 ZJ Amsterdam

De Opvoedpoli

Aan de Opvoedpoli zijn maatschappelijk werkers, pedagogen, orthopedagogen, psychologen en medisch specialisten verbonden. Kinderen kunnen ook zelf bij de Opvoedpoli aankloppen als ze een probleem of vraag hebben. De Opvoedpoli biedt: - Informatie, ...
West
Surinameplein 85, 1058 GH Amsterdam
Oost
Eerste Van Swindenstraat 555, 1093 LC Amsterdam
Zuidoost
Hofgeest 341, 1102 ER Amsterdam
Noord / Hoofdkantoor
Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam

Evean Korthagenhuis

Het Korthagenhuis heeft het volgende zorgaanbod: Psychogeriatrische verzorgingshuiszorg (voor ouderen met dementie of geheugenstoornissen) Somatische verzorgingshuiszorg (voor ouderen met lichamelijke klachten) Kortdurende opname (voor ouderen na ...
Amerbos 590, 1025 ZZ Amsterdam

EXPLORA Instituut voor Psychologie en Orthopedagogiek

EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg Basis-GGZ en WMO aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp. Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten. EXPLORA - Volwassenen (vanaf 18 ...
Van Hallstraat 25 HS-A, 1051 GX Amsterdam

Informatie over Wmo-producten, voorzieningen en activiteiten

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij kunnen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel ...
  • Geen bezoekadres bekend

i-psy - Interculturele Psychiatrie

i-psy, specialist in interculturele psychiatrie, behandelt en begeleidt ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden en uiteenlopende psychische problemen. In de behandeling wordt rekening ...
Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam
Arena boulevard 83 - 95, 1101 DM Amsterdam

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven. Aantal opvangplekken: ...
  • Geen bezoekadres bekend

Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI)

Het NPI is een landelijk expertisecentrum voor psychoanalitische behandeling. Het biedt hulp aan volwassenen, adolescenten en kinderen met psychische problemen. Daarnaast houdt het zich bezig met kennisoverdracht, met wetenschappelijk onderzoek en ...
Domselaerstraat 126 - 128, 1093 MB Amsterdam

Pro Persona De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden

De Riethorst is een gespecialiseerde afdeling van Pro Persona, waar alleen mensen met een auditieve beperking in combinatie met psychische problemen, en hun naasten, worden behandeld.
Derkinderenstraat 1, 1062 BE Amsterdam

PuntP volwassenen

PuntP behandelt psychische en psychiatrische problemen. Ook geeft PuntP informatie ter voorkoming van psychische problemen.
locatie Centrum
Roetersstraat 210, 1018 WE Amsterdam
locatie Noord
Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam
Polikliniek Ganzenhoef
Bijlmerdreef 1169, 1103 TT Amsterdam

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan: slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad nabestaanden van slachtoffers van een ...
  • Geen bezoekadres bekend

Sensa Zorg

Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. Sensa ...
Baden Powellweg 305 B, 1069 LH Amsterdam

WegwijsGGZ

WegwijsGGZ biedt onafhankelijk advies en consultatie bij psychische problemen.   Praktijk van: mevr. N. Cornelissen en mevr. H. Bos.   Doelgroep: jeugd en volwassenen met psychische problemen. Aanbod: online advies, adviesgesprekken ...
  • Geen bezoekadres bekend

Zuidwester Bewindvoering Amsterdam

Doelstelling van Zuidwester Bewindvoering Amsterdam is: - vermogensrechtelijke vertegenwoordiging (bewindvoering) - sociaal-medische wettelijke vertegenwoordiging (mentorschap /curatele). - ondersteuning van mensen met een beperking d.m.v. ...
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend