27 resultaten voor: 'palliatieve zorg'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Amstelring Wijkzorg

Met wijkverpleging en verzorging aan huis is meestal heel goed mogelijk om thuis te blijven wonen met een ernstige ziekte, handicap of lichte dementie. Ook als u na een zware operatie snel naar huis terug wilt, biedt intensieve thuiszorg ...
  • Geen bezoekadres bekend

Betsaïda Thuiszorg

Betsaida biedt verpleging, verzorging en palliatieve zorg.
Kraaiennest 120, 1104 CH Amsterdam

Evean Thuiszorg

Per 1 mei 2018 is PartiCura overgenomen door Evean. Aanbod: - Wijkverpleging, verzorging algemeen, voor mensen met een tijdelijke of langdurige zorgvraag. Ook voor ouderen met psychische beperkingen, bijv. dementie; - Palliatieve zorg voor ...
Frans van Mierisstraat 50 C, 1071 RV Amsterdam

ExpertCare

ExpertCare is een organisatie voor gespecialiseerde thuisverpleging. O.a. oncologische aandoeningen, hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, nieraandoeningen, taaislijmziekte, chirurgische nazorg, bloedtransfusie, dialyse ondersteuning aan ...
  • Geen bezoekadres bekend

Home Instead Thuisservice Amsterdam

Home Instead Thuisservice biedt ondersteuning en zorg thuis gericht op het versterken van de kwaliteit van leven zodat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. - Niet-medische thuiszorg op particuliere basis en met een PGB - Verzorging en ...
Weerdestein 21, 1083 GA Amsterdam

Hospice Amsterdam Zuidoost

Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost is gericht op de bewoners van Amsterdam Zuidoost en omgeving die palliatief terminale zorg behoeven. Amsterdam Zuidoost huisvest een diversiteit aan culturen. In veel niet westerse culturen bestaan uitgebreide ...
Kelbergen 189, 1104 LJ Amsterdam

Hospice Kuria

Stichting Kuria biedt palliatieve zorg (pijnbestrijding en stervensbegeleiding) aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Stichting Kuria werkt vanuit een christelijke overtuiging. Hospice Het hospice biedt verpleging, verzorging en begeleiding aan ...
Valeriusplein 6, 1075 BG Amsterdam

Hospice Veerhuis

Hospice Veerhuis is voor mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden. Het Veerhuis heeft een algemene grondslag en er is plaats voor vier mensen. De zorg is erop gericht het sterven zelf zo vredig en natuurlijk mogelijk te laten ...
Vincent van Goghstraat 1 - 3, 1072 KJ Amsterdam

Ik leef, informatie portal voor mensen die ernstig ziek zijn

Ik-Leef.nl is het informatie portal voor een ieder (en zijn of haar omgeving) die ernstig ziek is geworden en misschien zelfs te horen krijgt dat haar of zijn leven op deze aarde binnenkort voorbij zal zijn. De website wil informatie verstrekken en ...
  • Geen bezoekadres bekend

Joods Hospice Immanuël

Hospice Immanuel biedt palliatief terminale zorg aan mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Het hospice heeft plaats voor 8 bewoners, en van alle gezindten (dus ook niet joods).
Amstelveenseweg 665, 1081 JD Amsterdam

Leger des Heils Goodwill Centra Amsterdam (GWCA)

De Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) valt onder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het aanbod van de GWCA is breed en vaak gericht op cliënten met gecompliceerde en meervoudige problemen. O.a. dagbesteding, opvang dak- en ...
Rode Kruisstraat 24 b, 1025 KN Amsterdam

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Het Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam-Diemen bestaat uit verschillende organisaties die in deze regio palliatieve (terminale) zorg bieden of betrokken zijn bij palliatieve zorg. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk ...
  • Geen bezoekadres bekend

Parnassus thuiszorg

Parnassus levert huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, nachtzorg, palliatieve zorg/24-uurs zorg, oncologische ondersteuning, begeleiding, zorg bij dementie, overbruggingszorg en respijtzorg.
Johan Huizingalaan 180, 1065 JJ Amsterdam

Patz palliatieve thuiszorg

Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal samen in PaTz-groepen, ze komen 6x per jaar bij elkaar en bespreken onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg patiënten, die palliatieve zorg nodig hebben. Het doel is tijdig ...
  • Geen bezoekadres bekend

Privazorg Amsterdam

Bij PrivaZorg Amsterdam kunt u terecht voor verpleging, persoonlijke verzorging, palliatieve zorg (24uurs-zorg).
Hardwareweg 14, 3821 BM Amersfoort

Roza Zorg

Roza Zorg biedt verzorging en verpleging aan ouderen chronisch zieken. Werkgebied: Amsterdam, in het bijzonder Nieuw-West. Specialisaties: - Dementie - Diabetes - Wondzorg - Palliatieve zorg - 24-uurs zorg.
Jasonstraat 52, 1076 LC Amsterdam

Stichting Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te ...
  • Geen bezoekadres bekend

Thuiszorg Zuster Jansen

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie, gespecialiseerd in landelijke 24-uurs verpleging en verzorging.
Asterweg 17 A8, 1031 HL Amsterdam

Vergezel.nl, gezelschap en activiteiten voor ouderen

Vergezel biedt gezelschap en activiteiten voor ouderen. Doel is een steun en toeverlaat te zijn voor ouderen, familie en mantelzorgers. Individuele begeleiding van dementerende ouderen. Eventueel kan een klein groepje ouderen worden ...
  • Geen bezoekadres bekend

Verpleeghuis De Die

Verpleeghuis De Die biedt de volgende zorg: - Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - Palliatieve Zorg - Psychogeriatrische Zorg - Somatische Zorg - Ouderenzorg duale problematiek (Somatiek en Psychiatrie) - COPD (Chronisch Obstructieve Longziekte) - ...
Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam

Verpleeghuis Hof van Sloten

Voorheen Verpleeghuis Slotervaart. Er zijn woongroepen voor cliënten met dementie,woongroepen voor cliënten die een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad, woongroepen voor cliënten die orthopedische revalidatie na een ...
Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam

Verpleegkundig kinderzorghuis Het Lindenhofje

Het Lindenhofje biedt professionele zorg en ondersteuning aan ernstig en/of chronische zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. Er is plaats voor acht kinderen, ouders en/of andere gezinsleden kunnen blijven logeren. Het Lindenhofje kan in de volgende ...
Lindengracht 94 - 112, 1015 KK Amsterdam

VPTZ-Amsterdam, ondersteuningspunt palliatieve zorg

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. VPTZ-Amsterdam is onderdeel van Markant. VPTZ-Amsterdam biedt informatie, advies, emotionele ondersteuning, vrijwilligerszorg en nazorg. Een verwijzing of indicatie is niet nodig, u kunt ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

Wooncentrum Willem Drees - Oostpoort

Vindt u het prettig als er altijd een zorgmedewerker dichtbij is? In de wijk Oostpoort ligt het nieuwe woonzorgcentrum Willem Drees met grote moderne appartementen. Als u door ouderdom of ziekte niet meer thuis kunt wonen is dit een veilig huis. ...
Polderweg 340, 1093 KP Amsterdam

Woonzorgcentrum Leo Polak

Zoekt u een woonplek waar de zorg liefdevol is, de mensen aardig zijn en het altijd gezellig is? In Leo Polak ziet u vriendelijke medewerkers die met aandacht en interesse een fijne sfeer scheppen. Het zijn professionals, en ze hebben het hart op de ...
Saaftingestraat 8, 1069 BW Amsterdam

ZorgHerberg Amsterdam Oost

Heeft u tijdelijk verblijf met zorg en hulp nodig? In de ZorgHerberg logeert u een paar dagen tot een paar weken. Bijvoorbeeld omdat u gevallen bent, om na een heupoperatie te herstellen of omdat u wacht op een opname in een verpleeghuis. Misschien ...
Polderweg 452, 1093 KP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend