16 resultaten voor: 'ouderenorganisaties'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

CABO voor oudere migranten

CABO wil de participatie en emancipatie van oudere migranten bevorderen en een brug slaan tussen oudere migranten en zorg-, woon- en welzijnsinstellingen.
Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam

Chinese ouderenvereniging Tung Lok

Derde Oosterparkstraat 77 hs, 1091 JV Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

KBO regio Amsterdam

De KBO is een belangenorganisatie voor ouderen, op katholieke grondslag. Er zijn in Amsterdam verschillende 'kringen', die bijeenkomsten organiseren en activiteiten als handwerken, kaarten en bingomiddagen. Ook worden vakantie- en bustochten ...
Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO)

De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen en groepen die in een woongroep willen gaan wonen of een woongroep willen gaan opzetten. Tevens behartigt zij de belangen van senioren ...
  • Geen bezoekadres bekend

Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum

De Ouderen Adviesraad (OAR) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stadsdeelraad over zaken die ouderen aangaan. De OAR adviseert ook andere instellingen waar ouderen mee te maken krijgen.
  • Geen bezoekadres bekend

Ouderen Advies Raad Zuidoost (OAR Zuidoost)

De Ouderen Advies Raad Zuidoost geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van stadsdeel Zuidoost over allerlei zaken die met ouderen te maken hebben.
  • Geen bezoekadres bekend

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Amsterdam

De Protestants Christelijke Ouderen Bond behartigt algemene belangen van ouderen en de belangen van de leden in het bijzonder.
  • Geen bezoekadres bekend

Stedelijke WMO-raad Amsterdam

De Wmo-Adviesraad streeft ernaar dat elke burger in Amsterdam aan de maatschappij kan meedoen. De adviesraad denkt met de gemeente mee over oplossingen voor alle burgers en geeft zonodig gevraagd of ongevraagd advies.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Gilde Amsterdam

Gilde Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie en verzorgt o.a: Maatje meer voor een Maatje minder (vrijwilligers ondersteunen kinderen 4-16 jaar met overgewicht) Raad op Maat (advies en begeleiding) SamenSpraak (conversatieles)  
Keizersgracht 346, 1016 EZ Amsterdam

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor)

Stichting RCOAK is een Amsterdams vermogensfonds dat welzijnsinitiatieven financieel ondersteunt.
Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam

Turkse Ouderenraad (TYDM)

De vrijwilligers van de Turkse Ouderenraad voeren activerende en preventieve activiteiten uit ten behoeve van 55+ers in Amsterdam.
POSTBUS 92073, 1090 AB Amsterdam
Kantoor
Timorplein 29, 1094 CC Amsterdam
Bibliotheek
Javaplein 2, 1094 HW Amsterdam

Vereniging Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid

De vereniging Ouderen Advies Raad Amsterdam Zuid (OAR AZ) heeft als doel het behartigen van de belangen van ouderen in Stadsdeel Zuid. De OAR AZ bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk op verschillende terreinen ervaren zijn. Het ...
Hygiëaplein 8 - 10, 1076 RT Amsterdam

Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost)

De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam Oost over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn van 55-plussers in brede zin.
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend