25 resultaten voor: 'opvang verslaafden'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

AMOC Walk-In Centre

Inloophuis en gebruikersruimte voor Europese drugsgebruikers. Ook is er een beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd. O.a. spuitomruil.
Stadhouderskade 159, 1074 BC Amsterdam

Begeleid wonen De Vaart

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het ...
Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam

Begeleid Zelfstandig Wonen Fleerde

Fleerde bestaat uit een aantal flats in Amsterdam Zuidoost, waar 110 dakloze drugsverslaafden wonen. Zij kunnen via begeleide huisvesting werken aan hun sociaal herstel.
Florijn 24, 1102 BA Amsterdam

Dagactiviteitencentrum De Miranda

De Miranda is een dagactiviteitencentrum in Amsterdam Zuid voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond.
Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider ...
Domus 2
Kikkensteinstraat 3, 1104 SG Amsterdam
Domus 3
Generatorstraat 4, 1014 AT Amsterdam
Domus +
Tafelbergweg 27, 1105 BC Amsterdam
Domus 1
Echtenstein 196, 1103 AA Amsterdam

Herstart Domus

Domus IBW huisvest cliënten van 18 jaar en ouder, die bij voorkeur uit Amsterdam Zuidoost komen. De cliënten hebben een langdurige verslaving aan harddrugs/alcohol, eventueel in combinatie met chronische psychiatrische ziekten en/of ...
Echtenstein 120 - 124, 1103 AA Amsterdam
Kikkensteinstraat 5, 1104 SG Amsterdam

Herstart Middelenvrij en MiddelenBewust

MiddelenBewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. De afdeling Middelenvrij Herstart is een voorziening voor mensen die de ambitie hebben om hun leven vorm ...
Plantage Doklaan 14 - 16, 1018 CM Amsterdam

Herstart Westburgh

Westburgh is een woonvoorziening voor 40 dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Westburgh is opgedeeld in een RIBW (30 plekken) en de tweede fase-afdeling (10 plekken).
Generatorstraat 2, 1014 AT Amsterdam

Herstart Zuiderburgh

Het Sociaal Pension Zuiderburgh is een woonvoorziening voor 50 dak- en thuislozen met o.a. een psychiatrische en/ of een verslavingsproblematiek met als doel het opheffen van thuisloosheid. Zuiderburgh heeft 13 plekken die gericht zijn op ...
Joh.M. Coenenstraat 2, 1071 WG Amsterdam

Inloophuis en Gebruikersruimte Blaka Watra

Het inloophuis biedt koffie/thee, douche en kleding om te ruilen.
Droogbak 1 c, 1013 GE Amsterdam

Inloophuis en gebruikersruimte De Princehof

Inloophuis en gebruikersruimte voor dak- en thuislozen en verslaafden. O.a. spuitomruil.
Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam

Majoor Bosshardtburgh

De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Naast lichamelijke problemen, hebben de cliënten vaak ook problemen op meerdere leefgebieden zoals psychiatrische stoornissen, een verstandelijke ...
Oudezijds Armsteeg 11, 1012 GP Amsterdam

Martien Schaaperhuis

Het Martien Schaaperhuis is een woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan Amsterdamse dak- en thuislozen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Veel van de bewoners hebben een verslaving.
Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam

Noorderburgh

Noorderburgh is een kleinschalige woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde dak- en thuislozen vanaf 45 jaar.
Heggerankweg 53 - 55, 1032 JB Amsterdam

Opvangvoorziening Anton de Komplein

Het Anton de Komplein van HVO-Querido is zowel een opvangvoorziening met kortdurend verblijf, als een woonvoorziening voor langere tijd. In beide gevallen gaat het om dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, waarbij veelal sprake is van langdurig ...
Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam

Robert Koch Wonen

Woonvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen: mensen met psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.
Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam

Stichting 12 Stappen Safe Houses

Binnen een Safe House wordt begeleiding gegeven met de focus op een clean leven opbouwen en reïntegratie in de samenleving.   Begeleiding wordt vormgegeven door:   - Groepsbegeleiding (aansluitend op een ...
Klaprozenweg 15 hs, 1032 KK Amsterdam

Woonhotel Ruysdael

Woonhotel Ruysdael biedt tijdelijk overbruggingsopvang aan cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte.
Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam

Woonvoorziening Aalbersestraat

De Aalbersestraat is een woonvoorziening van HVO-Querido voor 30 mensen met psychiatrische problemen en/of een verslavingsachtergrond, waarvan is vastgesteld dat ze zich willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.
Aalbersestraat 244, 1067 GM Amsterdam

Woonvoorziening Varikstraat

De Varikstraat biedt begeleiding en zorg aan cliënten met een drugverslaving in combinatie met psychiatrische problematiek.
Varikstraat 1, 1106 CT Amsterdam

Zusters van Moeder Theresa (Missionaries of Charity)

De zusters van Moeder Theresa helpen alcohol- en drugsverslaafden, eenzamen, geestelijk lichtbegaafden, zieken en al wie om andere redenen aan de rand van de maatschappij is komen te staan. De zusters bieden open maaltijden, huisbezoek en ...
Egelantiersstraat 147, 1015 RA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend