52 resultaten voor: 'opvang dak- en thuislozen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

50|50 Workcenter

Onder de overkoepelende naam 50|50 Workcenter biedt het Leger des Heils een breed scala aan werkervaringsplaatsen aan.
Store
Karspeldreef 1089 - 1091, 1104 SE Amsterdam
Wood, Tech, Bike, Laundry
Zeeburgerpad 105, 1019 AE Amsterdam
Green
Heggerankweg 61, 1032 JB Amsterdam
50|50 Food
Rode Kruisstraat 24 A, 1025 KN Amsterdam
Budgetstore
Middenweg 14, 1097 BM Amsterdam

AHA Inloophuis voor dak- en thuislozen

AHA biedt eten, drinken en gezelligheid. Samen met de gasten wordt ook gezocht naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding.
Oudezijds Voorburgwal 125, 1012 EP Amsterdam

Begeleid wonen De Vaart

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het ...
Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam

Begeleid Wonen De Waldenlaan

Dit is een beschermde woonvoorziening voor jongeren die al een redelijke mate van zelfstandigheid hebben. Ze volgen een opleiding, lopen stage of werken. Wij bieden ze steun om te leren op eigen benen te staan. Einddoel is verhuizen naar een ...
Atlantisplein 5, 1093 NE Amsterdam

Begeleid Zelfstandig Wonen Fleerde

Fleerde bestaat uit een aantal flats in Amsterdam Zuidoost, waar 110 dakloze drugsverslaafden wonen. Zij kunnen via begeleide huisvesting werken aan hun sociaal herstel.
Florijn 24, 1102 BA Amsterdam

Centraal Meldpunt dakloze gezinnen

In het Centraal Meldpunt dakloze gezinnen werken GGD, Leger des Heils, HVO-Querido, daklozenvakbond en Straatjurist samen. Het meldpunt zorgt voor een snellere en meer eenduidige toeleiding naar de juiste ondersteuning en hulpverlening. Het ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk

Niet alleen mensen met psychiatrische of psychosociale problemen zijn bij Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk van harte welkom maar ook bewoners uit de buurt. Zeven dagen per week, het hele jaar door. Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk in Amsterdam West ...
Tweede Kostverlorenkade 15, 1052 RL Amsterdam

Dagactiviteitencentrum De Miranda

De Miranda is een dagactiviteitencentrum in Amsterdam Zuid voor mensen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond.
Peelstraat 85, 1079 RN Amsterdam

De Aak, zorgvoorziening voor dak- en thuislozen

De Aak is een maatschappelijke opvang van HVO-Querido voor dak- en thuislozen met een somatische zorgvraag, mogelijk in combinatie met verslavings- of psychiatrische problematiek, schulden of het ontbreken van een sociaal netwerk. De Aak biedt ...
Akerwateringstraat 241, 1069 GD Amsterdam

De Goodwillburgh

De Goodwillburgh is een woonvoorziening voor ouderen van minimaal 60 jaar oud. 't Pleintje is een speciaal project binnen de Goodwillburgh. Binnen ’t Pleintje worden oudere voormalige dak- en thuisloze mannen en vrouwen opgevangen.
Anne Frankstraat 2, 1011 SR Amsterdam

Discus Amsterdam

Discus verhuurt woningen aan dak- en thuislozen in combinatie met ondersteuning in wonen en leven.De maatschappelijke ondersteuning is gericht op het behouden van de woning en van daaruit werken aan psychische en maatschappelijke rehabilitatie.
Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam
Discusstraat 15, 1076 VK Amsterdam
Mauritskade 22 C, 1091 GC Amsterdam

Eettafel Filah

Eettafelproject Filah serveert drie maal per week voor 30 tot 45 mensen een gezonde en voedzame maaltijd. De prijs is laag en de sfeer plezierig. Filah staat open voor iedereen die mee wil eten. Er komen vooral dak- en thuislozen, maar ...
Van der Hoopstraat 43 hs, 1051 VB Amsterdam

Herstart Middelenvrij en MiddelenBewust

MiddelenBewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. De afdeling Middelenvrij Herstart is een voorziening voor mensen die de ambitie hebben om hun leven vorm ...
Plantage Doklaan 14 - 16, 1018 CM Amsterdam

Herstart Rosaburgh

Herstart Rosaburgh is een voorziening die langere tijd een veilige woonomgeving en begeleiding biedt aan dak- en thuisloze vrouwen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.
Hagedoornplein 4, 1031 BV Amsterdam

Herstart Westburgh

Westburgh is een woonvoorziening voor 40 dak- en thuisloze mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Westburgh is opgedeeld in een RIBW (30 plekken) en de tweede fase-afdeling (10 plekken).
Generatorstraat 2, 1014 AT Amsterdam

Herstart Zuiderburgh

Het Sociaal Pension Zuiderburgh is een woonvoorziening voor 50 dak- en thuislozen met o.a. een psychiatrische en/ of een verslavingsproblematiek met als doel het opheffen van thuisloosheid. Zuiderburgh heeft 13 plekken die gericht zijn op ...
Joh.M. Coenenstraat 2, 1071 WG Amsterdam

Inloophuis De Kloof

Inloophuis voor dak- en thuislozen.
Kloveniersburgwal 95, 1011 KB Amsterdam

Inloophuis de Schakel

De inloop in De Schakel is van maandag tot en met donderdag open. Het is een plek waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee, de krant en een praatje. Dagelijks ontmoeten hier bezoekers met verschillende sociale achtergronden elkaar.
De Wittenkade 109, 1052 AG Amsterdam

Inloophuis De Spreekbuis

Inloop voor dak- en thuislozen.
Tweede Oosterparkstraat 72, 1091 JG Amsterdam

Inloophuis De Tweede Mijl

De Tweede Mijl is een christelijk inloophuis waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor koffie, een maaltijd, een douche, een gesprek en indien nodig dekens en kleding. Ook is voetverzorging mogelijk en is er wekelijks een kapper. Verder helpen de ...
Willemsstraat 39, 1015 HW Amsterdam

Inloophuis en Gebruikersruimte Blaka Watra

Het inloophuis biedt koffie/thee, douche en kleding om te ruilen.
Droogbak 1 c, 1013 GE Amsterdam

Inloophuis en gebruikersruimte De Princehof

Inloophuis en gebruikersruimte voor dak- en thuislozen en verslaafden. O.a. spuitomruil.
Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam

Inloophuis Haarlemmerstraat

Het koffiehuis in de Haarlemmerstraat is een zéér laagdrempelige inloopvoorziening. Juist mensen die vaak nergens anders meer terecht kunnen, zijn hier welkom. Al meer dan tien jaar is het een gastvrije thuishaven voor alle dak- en ...
Haarlemmerstraat 146 - 148, 1013 EZ Amsterdam

Inloophuis Makom - kledinginzamelplek

Inloophuis voor dak- en thuislozen.
Van Ostadestraat 153, 1073 TK Amsterdam

Inloophuis Ondro Bong

Inloophuis voor drugs- en alcoholverslaafden van veelal Surinaamse afkomst. O.a. kooklessen, schoonmaakacties, themabijeenkomsten, voorlichting en trainingen.
Zeeburgerdijk 53, 1094 AA Amsterdam

Inloophuis Oud-West

Inloophuis Oud-West richt zich op dak- en thuislozen. Zij kunnen binnenlopen voor koffie, soep en broodjes, een praatje, douche, kledingruil, veiligheid en gezelligheid. Er zijn ook activeringsactiviteiten.
Bilderdijkstraat 182, 1053 LD Amsterdam

Instroomhuis

Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In 2009 is de stad gestart met een nieuwe werkwijze voor dak- en thuisloze cliënten die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een ...
Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam

Je Eigen Stek, doorstroomhuis voor ex-daklozen

JES is een woonvoorziening in zelfbeheer voor en door (voormalig) dak- en thuislozen.
Tolstraat 86, 1073 SE Amsterdam

Majoor Bosshardtburgh

De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Naast lichamelijke problemen, hebben de cliënten vaak ook problemen op meerdere leefgebieden zoals psychiatrische stoornissen, een verstandelijke ...
Oudezijds Armsteeg 11, 1012 GP Amsterdam

Martien Schaaperhuis

Het Martien Schaaperhuis is een woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan Amsterdamse dak- en thuislozen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Veel van de bewoners hebben een verslaving.
Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven. Aantal opvangplekken: ...
Dr. H. Colijnstraat 31, 1067 CA Amsterdam

Mobiel Service Centrum (MSC)

Het Mobiel Service Centrum (MSC) is een afdeling van het Leger des Heils, die outreachende hulpverlening biedt aan dak- en thuislozen. Onderdeel is de bekende soepbus.
Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam

Noorderburgh

Noorderburgh is een kleinschalige woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde dak- en thuislozen vanaf 45 jaar.
Heggerankweg 53 - 55, 1032 JB Amsterdam

Open Huis Singelkerk

Inloop voor dak- en thuislozen of mensen die gezelligheid zoeken. Voor een kop koffie en een praatje, om even televisie te kijken of om welke andere reden dan ook.
Singel 452, 1017 AW Amsterdam

Opvang Poeldijkstraat

Opvang Poeldijkstraat is een in- en doorstroomvoorziening voor dak- en thuislozen.
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam

Opvangvoorziening Anton de Komplein

Het Anton de Komplein van HVO-Querido is zowel een opvangvoorziening met kortdurend verblijf, als een woonvoorziening voor langere tijd. In beide gevallen gaat het om dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, waarbij veelal sprake is van langdurig ...
Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam

Passantenhotel Boerhaave

Passantenhotel Boerhaave is een hotelachtige voorziening voor dakloze Amsterdammers van HVO-Querido.
Tweede Boerhaavestraat 80, 1091 AR Amsterdam

RIBW / MO Jan Rebelstraat

Locatie Jan Rebelstraat is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en een Maatschappelijke Opvang (MO). De Jan Rebelstraat is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze cliënten van 23 jaar en ouder met psychiatrische en/of ...
Jan Rebelstraat 20, 1069 CC Amsterdam

RIBW/MO G.J. Scheurleerweg

In RIBW/MO G.J. Scheurleerweg wonen 50 ex-dakloze volwassenen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap).
G.J. Scheurleerpad 8, 1025 WM Amsterdam

Robert Koch Wonen

Woonvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen: mensen met psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.
Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam

Stichting Stoelenproject

Het Stoelenproject biedt basale voorzieningen, zoals een warme en veilige plek om te slapen, een eenvoudige maaltijd en eventueel schone kleding.
Marnixstraat 248, 1016 TL Amsterdam

Walborg gezinsopvang

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar. Na een screening bij de GGD (Vangnet & Advies) wordt er gekeken of een gezin naar de Maatschappelijke Opvang gaat, ...
Walborg 2 A, 1082 AM Amsterdam

Woonbegeleiding De Eerste Helmerstraat

De 1ste Helmerstraat is een woonvorm voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar waar ze worden voorbereid op zelfstandig wonen. De verblijfsduur is maximaal één jaar.
Eerste Helmersstraat 40, 1054 DJ Amsterdam

Woonhotel De Nassau

Woonhotel De Nassau is een plek waar gasten vanuit het Passantenhotel Boerhaave kunnen doorstromen.
Eerste Nassaustraat 30 A, 1052 BH Amsterdam

Woonhotel Ruysdael

Woonhotel Ruysdael biedt tijdelijk overbruggingsopvang aan cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte.
Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam

Woonvoorziening De Veste

De Veste is een RIBW en 24-uurs voorziening voor dak- en thuislozen.
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend