54 resultaten voor: 'opvang dak- en thuislozen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

50|50 Workcenter

Onder de overkoepelende naam 50|50 Workcenter biedt het Leger des Heils een breed scala aan werkervaringsplaatsen aan.
Wood, Tech, Bike, Laundry
Zeeburgerpad 105, 1019 AE Amsterdam
Green
Heggerankweg 61, 1032 JB Amsterdam
Budgetstore
Middenweg 14, 1097 BM Amsterdam
50|50 Food
Rode Kruisstraat 22 A, 1025 KN Amsterdam
Store
Karspeldreef 1089, 1104 SE Amsterdam

AHA Inloophuis voor dak- en thuislozen

AHA biedt eten, drinken en gezelligheid. Samen met de gasten wordt ook gezocht naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding.
Oudezijds Voorburgwal 125, 1012 EP Amsterdam

Begeleid wonen De Vaart

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het ...
Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam

Begeleid Wonen De Waldenlaan

Dit is een beschermde woonvoorziening voor jongeren die al een redelijke mate van zelfstandigheid hebben. Ze volgen een opleiding, lopen stage of werken. Wij bieden ze steun om te leren op eigen benen te staan. Einddoel is verhuizen naar een ...
Atlantisplein 5, 1093 NE Amsterdam

Begeleid Zelfstandig Wonen Fleerde

Fleerde bestaat uit een aantal flats in Amsterdam Zuidoost, waar 110 dakloze drugsverslaafden wonen. Zij kunnen via begeleide huisvesting werken aan hun sociaal herstel.
Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam

Centraal Meldpunt dakloze gezinnen

In het Centraal Meldpunt dakloze gezinnen werken GGD, Leger des Heils, HVO-Querido, daklozenvakbond en Straatjurist samen. Het meldpunt zorgt voor een snellere en meer eenduidige toeleiding naar de juiste ondersteuning en hulpverlening. Het ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk

Niet alleen mensen met psychiatrische of psychosociale problemen zijn bij Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk van harte welkom maar ook bewoners uit de buurt. Zeven dagen per week, het hele jaar door. Centrum PS/Buurtkamer Kostelijk in Amsterdam West ...
Tweede Kostverlorenkade 15, 1052 RL Amsterdam

Dag- en Nachtopvang Zuiderburgh

Zuiderburgh is een dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met een combinatie van complexe problemen (verslavingen, schulden, een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek). In Zuiderburgh krijgen zij begeleiding, onderdak en ...
Joh.M. Coenenstraat 2, 1071 WG Amsterdam

De Aak, zorgvoorziening voor dak- en thuislozen

De Aak is een locatie voor 24-uurszorg en begeleiding voor cliënten met een meervoudige kwetsbaarheid en een medische / somatische zorgvraag. Er zijn plekken voor zowel Maatschappelijke Opvang als voor Beschermd Wonen. Naast 60 plekken 24 uurs ...
Akerwateringstraat 241, 1069 GD Amsterdam

De Goodwillburgh

De Goodwillburgh is een woonvoorziening voor ouderen van minimaal 60 jaar oud. 't Pleintje is een speciaal project binnen de Goodwillburgh. Binnen ’t Pleintje worden oudere voormalige dak- en thuisloze mannen en vrouwen opgevangen.
Anne Frankstraat 2, 1011 SR Amsterdam

Discus Amsterdam

Discus verhuurt woningen aan dak- en thuislozen in combinatie met ondersteuning in wonen en leven.De maatschappelijke ondersteuning is gericht op het behouden van de woning en van daaruit werken aan psychische en maatschappelijke rehabilitatie.
Johan Huizingalaan 126, 1065 JE Amsterdam
Discusstraat 15, 1076 VK Amsterdam
Mauritskade 22 C, 1091 GC Amsterdam

Eettafel Filah

Eettafelproject Filah serveert drie maal per week een gezonde en voedzame maaltijd. De prijs is laag en de sfeer plezierig. Filah staat open voor iedereen die mee wil eten. Er komen vooral dak- en thuislozen, maar ook anderen zijn uitdrukkelijk ...
Van der Hoopstraat 43 hs, 1051 VB Amsterdam

Inloophuis De Kloof

Inloophuis voor dak- en thuislozen.
Kloveniersburgwal 95, 1011 KB Amsterdam

Inloophuis de Schakel

De inloop in De Schakel is van maandag tot en met donderdag open. Het is een plek waar iedereen welkom is voor een kop koffie of thee, de krant en een praatje. Dagelijks ontmoeten hier bezoekers met verschillende sociale achtergronden elkaar.
De Wittenkade 109, 1052 AG Amsterdam

Inloophuis De Spreekbuis

Inloop voor dak- en thuislozen.
Tweede Oosterparkstraat 72, 1091 JG Amsterdam

Inloophuis De Tweede Mijl

De Tweede Mijl is een christelijk inloophuis waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor koffie, een maaltijd, een douche, een gesprek en indien nodig dekens en kleding. Ook is voetverzorging mogelijk en is er wekelijks een kapper. Verder helpen de ...
Willemsstraat 39, 1015 HW Amsterdam

Inloophuis en Gebruikersruimte Blaka Watra

Het inloophuis biedt koffie/thee, douche en kleding om te ruilen.
Droogbak 1 c, 1013 GE Amsterdam

Inloophuis en gebruikersruimte De Princehof

Inloophuis en gebruikersruimte voor dak- en thuislozen en verslaafden. O.a. spuitomruil.
Oudezijds Voorburgwal 165, 1012 ET Amsterdam

Inloophuis Haarlemmerstraat

Het koffiehuis in de Haarlemmerstraat is een zéér laagdrempelige inloopvoorziening. Juist mensen die vaak nergens anders meer terecht kunnen, zijn hier welkom. Al meer dan tien jaar is het een gastvrije thuishaven voor alle dak- en ...
Haarlemmerstraat 146 - 148, 1013 EZ Amsterdam

Inloophuis Makom - kledinginzamelplek

Inloophuis voor dak- en thuislozen.
Van Ostadestraat 153, 1073 TK Amsterdam

Inloophuis Oud-West

Inloophuis Oud-West richt zich op dak- en thuislozen. Zij kunnen binnenlopen voor koffie, soep en broodjes, een praatje, douche, kledingruil, veiligheid en gezelligheid. Er zijn ook activeringsactiviteiten.
Bilderdijkstraat 182, 1053 LD Amsterdam

Inloophuis Zeeburg

Inloop Zeebrug is een Regenboog-inloophuis in Amsterdam Oost. Iedereen is er welkom, om anderen te ontmoeten of om te ontspannen. Zeeburg biedt hulp die handig is voor mensen met weinig geld, zonder eigen thuis of voor mensen met (psychische) ...
Zeeburgerdijk 53, 1094 AA Amsterdam

Instroomhuis

Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. - Dak- en thuisloze Amsterdammers melden zich aan de Jan van Galenstraat 323, ingang B, 1056 CH Amsterdam (open maandag, dinsdag, ...
Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam

Je Eigen Stek, doorstroomhuis voor ex-daklozen

Je Eigen Stek (JES) is een doorstroomhuis in zelfbeheer, bedoeld voor voormalig onbehuisden zonder ernstige verslavingen of psychiatrische problemen. De bewoners hebben vaak door een opeenstapeling van problemen tijdelijk een eigen stek nodig, ...
Tolstraat 86, 1073 SE Amsterdam

Majoor Bosshardtburgh

De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Naast lichamelijke problemen, hebben de cliënten vaak ook problemen op meerdere leefgebieden zoals psychiatrische stoornissen, een verstandelijke ...
Oudezijds Armsteeg 11, 1012 GP Amsterdam

Martien Schaaperhuis

Het Martien Schaaperhuis is een ontwikkelingsgerichte woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan 60 bewoners vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. Daar vallen ook drie ambulante woningen op IJburg (tien bedden) onder het Martien ...
Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven. Aantal opvangplekken: ...
Jan de Louterstraat 19, 1063 KX Amsterdam

MiddelenBewust

MiddelenBewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. Het begeleidingstraject is erop gericht dat het middelengebruik beheersbaar wordt en dat de bewoner weer ...
Plantage Doklaan 14 - 16, 1018 CM Amsterdam

Mobiel Service Centrum (MSC)

Het Mobiel Service Centrum (MSC) is een afdeling van het Leger des Heils, die outreachende hulpverlening biedt aan dak- en thuislozen. Onderdeel is de bekende soepbus.
Zeeburgerdijk 215, 1095 AC Amsterdam

Noorderburgh

Noorderburgh is een kleinschalige woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafde dak- en thuislozen vanaf 45 jaar. Capaciteit: 22 plaatsen.
Heggerankweg 53 - 55, 1032 JB Amsterdam

Open Huis Singelkerk

Inloop voor dak- en thuislozen of mensen die gezelligheid zoeken. Voor een kop koffie en een praatje, om even televisie te kijken of om welke andere reden dan ook.
Singel 452, 1017 AW Amsterdam

Opvang Poeldijkstraat

Opvang Poeldijkstraat is een voorziening waar u tijdelijk kunt wonen in afwachting van een andere woonplek.
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam

Opvangvoorziening Anton de Komplein

Het Anton de Komplein van HVO-Querido is zowel een opvangvoorziening met kortdurend verblijf, als een woonvoorziening voor langere tijd. In beide gevallen gaat het om dak- en thuislozen uit Amsterdam Zuidoost, waarbij veelal sprake is van langdurig ...
Anton de Komplein 232, 1102 DR Amsterdam

Passantenhotel Boerhaave

Passantenhotel Boerhaave is een hotelachtige voorziening voor dakloze Amsterdammers van HVO-Querido.
Tweede Boerhaavestraat 80, 1091 AR Amsterdam

Passantenpension Anton Struik

Het passantenpension is een verblijf waar mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, tijdelijk kunnen wonen. Capaciteit: er is plaats voor 63 gasten. Locatie Anton Struik is eind 2018 geopend en blijft naar verwachting ongeveer twee jaar in ...
234 - 292, 1063 BE

Passantenpension Batjan

Passantenpension Batjan biedt onderdak aan mensen die na een half jaar verhuizen naar een eigen woning.
Batjanstraat 94, 1094 TX Amsterdam

Passantenpension Ruysdael

Passantenpension Ruysdael biedt tijdelijk overbruggingsopvang aan cliënten die op de wachtlijst staan voor plaatsing in een voorziening die aansluit bij hun individuele zorgbehoefte. Capaciteit: 50 plaatsen.
Ruysdaelkade 225, 1072 AW Amsterdam

RIBW & Herstart Rosaburgh

De Rosaburgh bestaat uit twee afdelingen namelijk de Herstart en de RIBW. De Herstart is een afdeling voor vrouwen bij wie in het verleden sprake is geweest van dakloosheid en/of een verslaving of een psychiatrische stoornis. Zij werken toe naar ...
Hagedoornplein 4, 1031 BV Amsterdam

RIBW / MO Jan Rebelstraat

Locatie Jan Rebelstraat is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en een Maatschappelijke Opvang (MO). De Jan Rebelstraat is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze cliënten van 23 jaar en ouder met psychiatrische en/of ...
Jan Rebelstraat 20, 1069 CC Amsterdam

RIBW Westburgh

Westburgh is een 24 uurs doorstroom-/woonvoorziening (RIBW) voor 40 dak- en thuisloze mannen en vrouwen. Zij kunnen instromen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met een licht verstandelijke ...
Generatorstraat 2, 1014 AT Amsterdam

RIBW/MO G.J. Scheurleerweg

In RIBW/MO G.J. Scheurleerweg wonen 50 ex-dakloze volwassenen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap).
G.J. Scheurleerpad 8, 1025 WM Amsterdam

Robert Koch Wonen

Woonvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen: mensen met psychiatrische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.
Robert Kochplantsoen 35, 1097 GG Amsterdam

Stichting Opvangcentra De Elandsstraat

De Elandsstraat biedt 24-uurs zorg voor jongeren (16 t/m 23 jaar) bij wie sprake is van: - dakloosheid of een onveilige woonsituatie. - noodzaak voor intensieve begeleiding ter preventie van een crisissituatie. - onduidelijkheid aangaande ...
Elandsstraat 84, 1016 SG Amsterdam

Stichting Stoelenproject

Het Stoelenproject biedt basale voorzieningen, zoals een warme en veilige plek om te slapen, een eenvoudige maaltijd en eventueel schone kleding.
Marnixstraat 248, 1016 TL Amsterdam

Walborg gezinsopvang

De Walborg is een crisisopvang voor 25 daklozen gezinnen. De gezinnen krijgen een kamer en delen sanitair en keuken met elkaar. Na een screening bij de GGD (Vangnet & Advies) wordt er gekeken of een gezin naar de Maatschappelijke Opvang gaat, ...
Walborg 2 A, 1082 AM Amsterdam

Woonbegeleiding De Eerste Helmerstraat

De 1ste Helmerstraat is een woonvorm voor jongeren tussen de 18 en de 23 jaar waar ze worden voorbereid op zelfstandig wonen. De verblijfsduur is maximaal één jaar.
Eerste Helmersstraat 40, 1054 DJ Amsterdam

Woonhotel De Nassau

Passantenpension De Nassau is een plek waar gasten vanuit het Passantenhotel Boerhaave kunnen doorstromen. Het criterium voor De Nassau is dat er binnen een half jaar zicht moet zijn op een eigen reguliere ...
Eerste Nassaustraat 30 A, 1052 BH Amsterdam

Woonvoorziening De Veste

De Veste is een RIBW en 24-uurs voorziening voor dak- en thuislozen. Er wonen 40 bewoners verdeeld over de vier verdiepingen. De tweede verdieping is aangepast voor bewoners met een bovengemiddelde fysieke zorgbehoefte. Er wonen acht bewoners ...
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend