62 resultaten voor: 'mensen met een verstandelijke beperking'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Amsta

Zorg voor ouderen Verpleeghuiszorg Woon- en zorgcentra Kleinschalig woonvoorzieningen Thuiszorg Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Groepswoningen Individueel wonen
Stafbureau
Roetersstraat 2, 1018 WC Amsterdam
Cliënten Service Bureau Verpleging & Verzorging
Polderweg 2 - 4, 1093 KM Amsterdam
Cliënten Service Bureau Kleinschalig Wonen
Blankenstraat 29, 1018 RR Amsterdam

Amsta Karaad - Ambulant Specialistisch Team (AST)

Het Ambulant Specialistisch Team van Amsta Karaad biedt thuisondersteuning aan gezinnen en aan mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het Cliënten Service Bureau van ...
  • Geen bezoekadres bekend

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Cordaan

Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Werkterrein: thuiszorg, verpleging & verzorging, verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijke ...
De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam

Cordaan Jeugd

Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. - Op reguliere kinderdagopvang en basisscholen geeft Cordaan Jeugd individuele ondersteuning aan kinderen en ...
IJzerwerkerstraat 5 1 hoog, 1033 RJ Amsterdam

Dagcentrum de Boei

Dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking voor wie structuur belangrijk is.
Klinkerweg 75, 1033 PK Amsterdam

Dagcentrum de Dokken

Dagverblijf voor volwassen verstandelijk gehandicapten.
Klinkerweg 88, 1033 PN Amsterdam

Dagcentrum de Drie Wachters

De Drie Wachters is een gespecialiseerd dagcentrum voor mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.
Wolbrantskerkweg 116, 1069 DA Amsterdam

Dagcentrum de Elzen

Dagactiviteitencentrum voor volwassen verstandelijk gehandicapten.
Clauskindereweg 17, 1069 HN Amsterdam

Dagcentrum de Rank

Dagcentrum voor volwassenen verstandelijk gehandicapten.
Druivenstraat 35, 1033 JR Amsterdam

Dagcentrum Gaasperdam

Gaasperdam is een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam Zuidoost.
Soesterberghof 201, 107 Amsterdam

De Zonnebloem Regio Groot Amsterdam

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. De Zonnebloem Groot Amsterdam is actief in alle stadsdelen van Amsterdam.
  • Geen bezoekadres bekend

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider ...
Domus 2
Kikkensteinstraat 3, 1104 SG Amsterdam
Domus 3
Generatorstraat 4, 1014 AT Amsterdam
Domus +
Tafelbergweg 27, 1105 BC Amsterdam

Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer

Stichting Gehandicapten Platform Geuzenveld-Slotermeer is door het stadsdeel aangewezen om te adviseren over de belangen van gehandicapten. Contactpersoon: dhr. C. van Drongelen.
Aalbersestraat 248 A, 1067 GM Amsterdam

Houtwerkplaats Amsterdam

Houtwerkplaats Amsterdam is een dagvoorziening voor volwassen verstandelijk gehandicapten.
Papaverweg 37 c, 1032 KE Amsterdam

Je kunt meer.nl

Op Jekuntmeer.nl vind je een online overzicht van werk-, dagbestedings- en leertrajecten in Amsterdam. Doelgroep: dak- en thuislozen, verslaafden, lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, mensen met een psychische beperking.
  • Geen bezoekadres bekend

Kinderdagcentrum Omega

Omega biedt opvang, begeleiding en behandeling aan meervoudig complex gehandicapte (MCG) kinderen en volwassenen. MCG is een combinatie van een verstandelijke en een motorische handicap.
Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 66, 1087 LL Amsterdam

Lievegoed De Joriskring

De Joriskring biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.
De Klencke 109, 1083 HH Amsterdam

Lijn5

Lijn5 geeft in Noord-Holland behandeling en begeleiding aan gezinnen of jongeren (6-23 jaar) met een licht verstandelijke beperking (IQ 50-85). Vanuit diverse locaties wordt een breed spectrum aan behandeling geboden: - diagnostiek & ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten.
Wibautstraat 212 - 214, 1091 GS Amsterdam

Onbeperkt Oost

Onbeperkt Oost is de belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking in het stadsdeel Amsterdam Oost.
Timorplein 8, 1094 CB Amsterdam

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis biedt zorg aan kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. De hulp kan variëren van begeleiding tot intensieve en complexe zorg. Zeilbrug Activiteitencentrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of ...
De Dijk
Ouderkerkerdijk 174 - 175, 1096 CR Amsterdam
Kinderdienstencentrum Nifterlake
Hoeksewaard 149, 1181 CD Amstelveen
Woon- en logeerhuis
Marius Meijboomstraat 109 - 111, 1087 LD Amsterdam
Zeilbrug
Baarsstraat 15, 1075 RT Amsterdam

Perspectief GZ

Perspectief is een zorgaanbieder in de sector gehandicaptenzorg. Zij bieden onafhankelijk gespecialiseerde ambulante behandeling en begeleiding aan jeugd en gezin en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De cliënten ...
Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam
Bristolroodstraat 164, 1503 NZ Zaandam

Philadelphia Zorg Amsterdam e.o.

Philadelphia Zorg Amsterdam / Waterland biedt begeleiding, zorg en hulp aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een andere handicap (lichamelijk, psychisch of auditief). Philadelphia biedt: * Wonen ...
Woonlocatie
Lopikhof 35, 1108 GJ Amsterdam
Ouder& Kind locatie
Marius Meijboomstraat 43, 1087 LD Amsterdam
Ontmoetingsruimte
Cornelis Outshoornstraat 170, 1067 HG Amsterdam
Buiksloterham
Distelweg 407, 1031 HD Amsterdam
Ambulante ondesteuning Oost/Diemen
Ouddiemerlaan 104, 1111 HL Diemen
Trainingshuis
EGoliplein 2 - 11, 1103 AB Amsterdam
Willem Kloosstraat 7 H, 1064 ST Amsterdam
Ambulante ondersteuning Noord
Waterlandplein 302, 1024 NB Amsterdam
Philarood
Rode Kruisstraat 2, 1025 KN Amsterdam
Kleine Hakke
Willy La Croixstraat 1 - 3, 1069 PA Amsterdam
Grasweg 61, 1031 HX Amsterdam
Ambulante ondersteuning Zuid/West
Kinkerstraat 42, 1053 DX Amsterdam

Platform Gehandicapten Zuidoost PGZO

Het Platform Gehandicapten Zuidoost is een belangengroep en actiegroep. Voornamelijk houdt het platform zich bezig met toegankelijkheid van gebouwen, wegen enzovoorts. Het platform brengt advies uit en doet suggesties voor verbetering. Ook worden ...
  • Geen bezoekadres bekend

Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het Platform inventariseert knelpunten en formuleert op basis daarvan beleidsvoorstellen voor lokale overheden en instellingen, zodat zij de ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Prinsenstichting

Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek-Waterland.
  • Geen bezoekadres bekend

SBT Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Bijzondere Tandheelkunde is een complexe vorm van tandheelkundige zorgverlening bestemd voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking. Deze aandoening of beperking kan gelegen zijn op tandheelkundig, medisch, lichamelijk, ...
ACTA-gebouw
GustavMahlerlaan 3004 2e etage, 1081 LA Amsterdam
Cordaan locatie De Werf
Klinkerweg 73, 1033 PK Amsterdam

Stichting Doorzettingsvermogen Wilskracht Resultaat Plezier (DWRP)

Stichting DWRP biedt voorzieningen en activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. DWRP staat voor: doorzettingsvermogen, wilskracht, resultaat en plezier.   - Kinderdagcentrum voor meervoudig complex ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Down Syndroom (SDS), kern Amsterdam

Informatie voor ouders, opvoeders en zorgverleners over het Downsyndroom en over de mogelijkheden in Amsterdam om de opvoeding en begeleiding van kinderen met Downsyndroom te vergemakkelijken. Stichting Down Syndroom kern Amsterdam organiseert ook ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Gemengd Platform van Bewoners

Stichting Gemengd Platform van Bewoners maakt zich sterk voor een toegankelijke wereld voor mensen met een beperking.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Onze Hoop

Stichting Onze Hoop stelt zich ten doel de situatie van migranten met een handicap of chronische zieken, ouderen en hun families te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Prisma

Stichting Prisma is een Amsterdamse instelling die zich bezighoudt met het organiseren van vrije tijds- en vormingsactiviteiten voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. De activiteiten vinden verspreid over Amsterdam plaats.
Zwanenburgwal 260, 1011 JH Amsterdam

Textiel-weefatelier de Draad

Textielatelier De Draad is een dagvoorziening voor volwassen verstandelijk gehandicapten. Men houdt zich hier full-time bezig met textielbewerking.
Gerrie Knetemannlaan 160, 1061 MC Amsterdam

Unalzorg - Zorg thuis voor (LVB) mensen met multiproblematiek

Unalzorg biedt professionele zorg en behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en reguliere jeugd met multiproblematiek en een migratieachtergrond. Vaak speelt hun migrantenachtergrond een rol bij de problematiek. Als ...
Keurenplein 53, 1069 CD Amsterdam

Vriendenkringen Amsterdam

Vriendenkringen Amsterdam stelt vriendenkringen samen van mensen die moeilijk nieuwe vriendschappen aangaan en onderhouden. O.a. mensen met een beperking, mantelzorgers en (ex-)verslaafden.
  • Geen bezoekadres bekend

Werk en Dagbesteding Zij aan Zij

Galerie en zijde- en viltatelier, waar mensen met een verstandelijke handicap dagbesteding vinden. Zij houden zich bezig met productie en verkoop.
Meerhuizenplein 4, 1078 TC Amsterdam

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of ...
Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam

Woonzorgcentrum De Klinker

Houdt u van levendigheid, mensen om uw heen, activiteiten en aanspraak? Dan is De Klinker het woonzorgcentrum voor u. In Amsterdam Oud-West bij de Ten Katemarkt staat onze deur altijd open. Mooi is onze binnentuin met het ruime restaurant. ...
Borgerstraat 45, 1053 PB Amsterdam

Woonzorgcentrum Kastanjehof

Kastanjehof is een wijkgebonden woon- en zorgcentrum in de Oosterparkbuurt. Er zijn 51 appartementen. De Salon is een dagverzorgingsproject waar elke dag sociale en culturele activiteiten worden aangeboden voor mensen van alle culturen en ...
Kastanjeplein 60, 1092 LA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend