40 resultaten voor: 'mensen met een lichamelijke beperking'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Activiteitencentrum Albatros

Een beroerte, de gevolgen van een ongeval of MS, kunnen er zomaar voor zorgen dat je leven ingrijpend verandert. Activiteitencentrum Albatros helpt je om jouw veranderde leven invulling te geven. Specialisatie: de begeleiding van mensen met Niet ...
Albatrospad 68, 1021 TR Amsterdam

Activiteitencentrum Vrankendijke

Activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking.
Saaftingestraat 316, 1069 BW Amsterdam

Amstelring

Amstelring is de organisatie voor zorg aan huis, wijkzorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam en de regio Amstelland De Meerlanden.
Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam

Amsterdam Noord Toegankelijk

Amsterdam Noord Toegankelijk geeft gevraagd en ongevraagd advies aan en via de gemeente over bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en gebouwen in stadsdeel Noord. Doelgroep: mensen met een beperking, senioren, en ...
Buiksloterdijk 234, 1025 WE Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

De Zonnebloem Regio Groot Amsterdam

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. De Zonnebloem Groot Amsterdam is actief in alle stadsdelen van Amsterdam.
  • Geen bezoekadres bekend

Fokus wonen met adl-assistentie

Fokusprojecten zijn clusters van 12 tot 15 aangepaste woningen met een centrale ADL-eenheid. Dit is een unit van waaruit mensen met een lichamelijke handicap ondersteuning krijgen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als aankleden, ...
  • Geen bezoekadres bekend

Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer

Stichting Gehandicapten Platform Geuzenveld-Slotermeer is door het stadsdeel aangewezen om te adviseren over de belangen van gehandicapten. Contactpersoon: dhr. C. van Drongelen.
Aalbersestraat 248 A, 1067 GM Amsterdam

Gehandicaptenplatform Amsterdam Centrum Drempelvrij (ACD)

Amsterdam Centrum Drempelvrij heeft tot doel de belangen van inwoners met een functiebeperking te behartigen in het stadsdeel Centrum. Speerpunt is de toegankelijkheid, de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte.
Rapenburgerstraat 284, 1011 MN Amsterdam

Heliomare Amsterdam

Locatie Baarsstraat is een locatie van Heliomare Hersenz. Hersenz richt zich op mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), en helpt ze hiermee om te gaan. Aanbod: Educatieve en creatieve activiteiten sport. Trainingen om te leren omgaan ...
Behandelcentrum hersenletsel
Baarsstraat 35 - 39, 1075 RT Amsterdam
Arbeidsintegratie
Hoptille 465 - 467, 1102 PJ Amsterdam

Kinderdagcentrum Omega

Omega biedt opvang, begeleiding en behandeling aan meervoudig complex gehandicapte (MCG) kinderen en volwassenen. MCG is een combinatie van een verstandelijke en een motorische handicap.
Fritz Dietrich Kahlenbergstraat 66, 1087 LL Amsterdam

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Nederlandse Rode Kruis, district Amsterdam

District Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis heeft een groot aanbod aan diensten: - EHBO bij evenementen - Cursussen EHBO - Rampenhulpverlening - Tracing (opsporing vermiste familieleden) - Aanvullend vervoer voor ouderen of gehandicapten - ...
Valkenburgerstraat 24, 1011 LZ Amsterdam

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten.
Wibautstraat 212 - 214, 1091 GS Amsterdam

Nieuw Amstelrade

Nieuw Amstelrade biedt zorg aan mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. O.a. woonlocaties en activiteitencentra.
Albatrospad 68, 1021 TR Amsterdam

Onbeperkt Oost

Onbeperkt Oost is de belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking in het stadsdeel Amsterdam Oost.
Timorplein 8, 1094 CB Amsterdam

Perspectief GZ

Perspectief is een zorgaanbieder in de sector gehandicaptenzorg. Zij bieden onafhankelijk gespecialiseerde ambulante behandeling en begeleiding aan jeugd en gezin en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De cliënten ...
Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam
Bristolroodstraat 164, 1503 NZ Zaandam

Platform Gehandicapten Zuidoost PGZO

Het Platform Gehandicapten Zuidoost is een belangengroep en actiegroep. Voornamelijk houdt het platform zich bezig met toegankelijkheid van gebouwen, wegen enzovoorts. Het platform brengt advies uit en doet suggesties voor verbetering. Ook worden ...
  • Geen bezoekadres bekend

Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het Platform inventariseert knelpunten en formuleert op basis daarvan beleidsvoorstellen voor lokale overheden en instellingen, zodat zij de ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Reade Sportcentrum

Het Sportcentrum is gespecialiseerd in sportmedische begeleiding en biedt een breed scala aan sport en beweegprogramma’s voor volwassenen en jeugd. Het sportcentrum is er specifiek voor mensen die na revalidatie en/of medische behandeling de ...
Dr. Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam

SBT Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Bijzondere Tandheelkunde is een complexe vorm van tandheelkundige zorgverlening bestemd voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking. Deze aandoening of beperking kan gelegen zijn op tandheelkundig, medisch, lichamelijk, ...
Cordaan locatie De Werf
Klinkerweg 73, 1033 PK Amsterdam
ACTA-gebouw
GustavMahlerlaan 3004 2e etage, 1081 LA Amsterdam

Steunpunt Werk, Handicap & Voorzieningen

Bij het steunpunt kunt u terecht met al uw vragen over werk, uitkering en handicap. Het steunpunt wordt gerund door mensen met veel ervaring op het gebied van handicap en werk en handicap en uitkering. Zij zijn opgeleid tot sociaal adviseur.
Rijnstraat 115, 1079 HA Amsterdam

Stichting Doorzettingsvermogen Wilskracht Resultaat Plezier (DWRP)

Stichting DWRP biedt voorzieningen en activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. DWRP staat voor: doorzettingsvermogen, wilskracht, resultaat en plezier.   - Kinderdagcentrum voor meervoudig complex ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Gemengd Platform van Bewoners

Stichting Gemengd Platform van Bewoners maakt zich sterk voor een toegankelijke wereld voor mensen met een beperking.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Onze Hoop

Stichting Onze Hoop stelt zich ten doel de situatie van migranten met een handicap of chronische zieken, ouderen en hun families te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.
  • Geen bezoekadres bekend

Unalzorg - Zorg thuis voor (LVB) mensen met multiproblematiek

Unalzorg biedt professionele zorg en behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en reguliere jeugd met multiproblematiek en een migratieachtergrond. Vaak speelt hun migrantenachtergrond een rol bij de problematiek. Als ...
Keurenplein 53, 1069 CD Amsterdam

Vriendenkringen Amsterdam

Vriendenkringen Amsterdam stelt vriendenkringen samen van mensen die moeilijk nieuwe vriendschappen aangaan en onderhouden. O.a. mensen met een beperking, mantelzorgers en (ex-)verslaafden.
  • Geen bezoekadres bekend

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of ...
Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam

Woonlocatie Albatros

Woonlocatie voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.
Albatrospad 68, 1021 TR Amsterdam

Woonlocatie Daguerre

Woonlocatie voor mensen met een lichamelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Daguerrestraat 113, 1087 DJ Amsterdam

Woonlocatie De Veste

Woonlocatie voor mensen met een lichamelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Maria Austriastraat 698, 1087 JC Amsterdam

Woonlocatie en activiteitencentrum Meijboom

Woonlocatie en activiteitencentrum voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.
Activiteitencentrum
Ben van Meerendonkstraat 141, 1087 LB Amsterdam
Wim Noordhoekkade 30, 1087 LH Amsterdam

Woonlocatie Park de Meer

Woonlocatie voor mensen met een lichamelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Anfieldroad 114, 1098 WD Amsterdam

Woonlocatie Zoelenkerkstraat

Woonlocatie voor mensen met een lichamelijke beperking of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Clauskindereweg 21, 1069 HN Amsterdam

Woonzorg- en dienstencentrum Menno Simons

Menno Simmons in een woonzorg- en dienstencentrum in Buitenveldert in Amsterdam. Het centrum beschikt over 24 appartementen biedt haar bewoners de volgende soorten zorg: Verzorgingshuiszorg Zorg en diensten in aanleunwoningen KBO ( Kennis- ...
Noordhollandstraat 17 a, 1081 AS Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend