51 resultaten voor: 'mensen met een auditieve beperking'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

AMC Audiologisch Centrum

Op het Audiologisch Centrum vindt met name gehooronderzoek plaats, maar taal/spraakonderzoek en gehoorrevalidatie nemen ook een belangrijke plaats in.
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Amsterdam Noord Toegankelijk

Amsterdam Noord Toegankelijk geeft gevraagd en ongevraagd advies aan en via de gemeente over bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte en gebouwen in stadsdeel Noord. Doelgroep: mensen met een beperking, senioren, en ...
Buiksloterdijk 234, 1025 WE Amsterdam

Audiologisch Centrum Amsterdam

Het Audiologisch Centrum onderzoekt, begeleidt en adviseert kinderen en volwassenen, die problemen hebben met horen, taal- en/of spraakontwikkeling.
Derkinderenstraat 1, 1062 BE Amsterdam

Audiologisch Centrum VUmc

Het VU Audiologisch Centrum biedt academische zorg op het gebied van gehoor en spraakcommunicatie voor volwassenen en kinderen.
De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is de belangenbehartiger van mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het gaat om belangenbehartiging op het gebied van zorg, welzijn, ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

De Zonnebloem Regio Groot Amsterdam

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. De Zonnebloem Groot Amsterdam is actief in alle stadsdelen van Amsterdam.
  • Geen bezoekadres bekend

DieetPlaneet

DieetPlaneet adviseert en coacht bij vrijwel alle aan voeding / leefstijl gerelateerde problemen. Gespecialiseerd en meertalig team, consulten mogelijk in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans / Arabisch en Berberse dialecten.
Deltastraat 2, 1078 PC Amsterdam
Bonnefantenstraat 8, 1064 PN Amsterdam
Sam van Houtenstraat 9 - 11, 1067 JA Amsterdam
Medisch Centrum Roelof Hart
Gerard Terborgstraat 46, 1071 TP Amsterdam
Loenermark 777 a, 1025 VM Amsterdam
Herculesstraat 133, 1076 SK Amsterdam
Hoofdvestiging
Jan van Galenstraat 76, 1056 CC Amsterdam
Halmaheirastraat 3, 1094 RD Amsterdam
Frans Halsstraat 60, 1072 BT Amsterdam
Van Limburg Stirumstraat 20 A, 1051 BB Amsterdam
Bos en Lommerweg 357, 1061 DH Amsterdam
Medisch Centrum Spui
Spuistraat 239 -1, 1012 VP Amsterdam
Pieter Calandlaan 939, 1069 SC Amsterdam
Bijlmerdreef 494 B, 1102 AC Amsterdam
Surinameplein 46, 1058 GS Amsterdam
Fysio World
Middenweg 183, 1098 AM Amsterdam
Wingerdweg 32 -34, 1031 CA Amsterdam
Bijlmerdreef 1169, 1103 JW Amsterdam
Krugerstraat 7 D, 1091 LB Amsterdam
Zwaansvliet 5, 1081 AP Amsterdam
Asterweg 6, 1031 HN Amsterdam

Evean Korthagenhuis

Het Korthagenhuis heeft het volgende zorgaanbod: Psychogeriatrische verzorgingshuiszorg (voor ouderen met dementie of geheugenstoornissen) Somatische verzorgingshuiszorg (voor ouderen met lichamelijke klachten) Kortdurende opname (voor ouderen na ...
Amerbos 590, 1025 ZZ Amsterdam

Gehandicapten Platform Geuzenveld Slotermeer

Stichting Gehandicapten Platform Geuzenveld-Slotermeer is door het stadsdeel aangewezen om te adviseren over de belangen van gehandicapten. Contactpersoon: dhr. C. van Drongelen.
Aalbersestraat 248 A, 1067 GM Amsterdam

GGMD (maatschappelijk werk doven en slechthorenden)

GGMD helpt doven, slechthorenden, plots- en laatdoven, doofblinden en hun relaties bij allerlei vragen en problemen op maatschappelijk en persoonlijk gebied.
Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam

Kentalis Zorg

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Men kan bij Kentalis terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.
Vroegbehandeling
Jan Tooropstraat 11, 1062 BK Amsterdam
Vroegbehandeling / IGT
Jan Sluijtersstraat 9, 1062 CJ Amsterdam

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Markant ondersteunt mantelzorgers. Dit zijn mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is. Met informatie, advies en cursussen ...
Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam

MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

De NSDSK is een kennisorganisatie op het gebied van Taal en Gehoor. De kernfuncties van de NSDSK zijn: identificeren (vroeg opsporen) van kinderen met problemen met horen en/of spreken, diagnosticeren (van ernstige spraak/taalmoeilijkheden, ...
Ster Noord
Kopjachtplein 20, 1034 JG Amsterdam
Knipoog / Ster Zuidoost
Leksmondplein 28, 1108 EL Amsterdam
Ster Oost
Pontanusstraat 278, 1093 SH Amsterdam
Hoofdkantoor, Knipoog / Ster Oud-Zuid
Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor kinderen en jongeren die door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap minder mogelijkheden hebben dan hun leeftijdgenoten.
Wibautstraat 212 - 214, 1091 GS Amsterdam

Onbeperkt Oost

Onbeperkt Oost is de belangenbehartiger van mensen met een functiebeperking in het stadsdeel Amsterdam Oost.
Timorplein 8, 1094 CB Amsterdam

Perspectief GZ

Perspectief is een zorgaanbieder in de sector gehandicaptenzorg. Zij bieden onafhankelijk gespecialiseerde ambulante behandeling en begeleiding aan jeugd en gezin en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De cliënten ...
Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam
Bristolroodstraat 164, 1503 NZ Zaandam

Platform Gehandicapten Zuidoost PGZO

Het Platform Gehandicapten Zuidoost is een belangengroep en actiegroep. Voornamelijk houdt het platform zich bezig met toegankelijkheid van gebouwen, wegen enzovoorts. Het platform brengt advies uit en doet suggesties voor verbetering. Ook worden ...
  • Geen bezoekadres bekend

Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het Platform inventariseert knelpunten en formuleert op basis daarvan beleidsvoorstellen voor lokale overheden en instellingen, zodat zij de ...
Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam

Pro Persona De Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden

De Riethorst is een gespecialiseerde afdeling van Pro Persona, waar alleen mensen met een auditieve beperking in combinatie met psychische problemen, en hun naasten, worden behandeld.
Derkinderenstraat 1, 1062 BE Amsterdam

Stichting Gemengd Platform van Bewoners

Stichting Gemengd Platform van Bewoners maakt zich sterk voor een toegankelijke wereld voor mensen met een beperking.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Onze Hoop

Stichting Onze Hoop stelt zich ten doel de situatie van migranten met een handicap of chronische zieken, ouderen en hun families te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Welzijn Doven Amsterdam (SWDA) - Dovenontmoetingscentrum

SWDA heeft tot doel werken aan welzijn van doven door integratie en emancipatie in de maatschappij, d.m.v.: - Belangenbehartiging van doven en dovenorganisaties in Amsterdam. - Stimuleren en organiseren van sociale-culturele activiteiten in de ...
Stadhouderskade 89, 1073 AV Amsterdam

Unalzorg - Zorg thuis voor (LVB) mensen met multiproblematiek

Unalzorg biedt professionele zorg en behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en reguliere jeugd met multiproblematiek en een migratieachtergrond. Vaak speelt hun migrantenachtergrond een rol bij de problematiek. Als ...
Keurenplein 53, 1069 CD Amsterdam

Werkpad, arbeids(re)integratie voor visueel, auditief of communicatief beperkten

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek. Daarnaast adviseert Werkpad over regelingen en vergoedingen en geeft het bureau ...
Osdorper Ban 1 - 33 unit 11b, 1068 LD Amsterdam

William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep (WSG) is een gespecialiseerde organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte of op kinderen van ouders met een beperking of ...
Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend