55 resultaten voor: 'hulpverlening aan geweldsslachtoffers'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

African Woman Perspective (AWP)

African Women Perspective (AWP) bevordert de participatie van Afrikaanse vluchtelingen- en migrantenvrouwen van 18 tot 50 jaar in de multiculturele samenleving. Samen met o.a. de Vluchtelingen Vrouwenraad (VVR) fungeert AWP als discussieplatform en ...
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel / Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (ACM-

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) regelt de opvang, registratie en  hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in Amsterdam. Er zijn opvanghuizen voor mannen en vrouwen. Vanuit het ACM kunnen slachtoffers van ...
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam

ARQ Centrum45

Centrum ’45 is een Top GGZ-instelling die  landelijk specialistische psychotrauma-behandeling biedt aan getroffenen van  vervolging, oorlog en (beroeps gerelateerd) geweld. Daarnaast is het een kennis en expertisecentrum. Zij geven ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Er is veel kennis opgedaan over de Tweede Wereldoorlog en de psychosociale gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt deze kennis over toen naar vraagstukken van nu, zoals veerkracht, ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

ATKB, vereniging van uit Turkije afkomstige vrouwen in Amsterdam

Zelforganisatie van vrouwen afkomstig uit Turkije (dus ook Koerdische en Armeense) vrouwen. ATKB zet zich in voor belangenbehartiging en sociaal-culturele activiteiten en tegen huiselijk geweld.
Admiraal De Ruijterweg 91 hs, 1056 ET Amsterdam

Blijf Groep, Thuis in huiselijk geweld

Stichting Blijf Groep heeft ten doel: het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. In het Oranje Huis zijn vormen van hulpverlening beschikbaar: er zijn units voor crisisopvang en begeleid wonen, naast informatie, advies ...
Bedrijfsbureau
POSTBUS 2938, 1000 CX Amsterdam
Oranjehuis - Bedrijfsbureau
Tollensstraat 59 A, 1053 RS Amsterdam
Oranjehuis
POSTBUS 67024, 1060 JA Amsterdam

Blue, vertrouwenspersonen voor slachtoffers van huiselijk geweld

Geweld in de privé-sfeer komt veel voor en stopt meestal niet vanzelf. Als u met lichamelijk, seksueel of geestelijk geweld te maken hebt, kunt u hulp vragen. U kunt contact zoeken met de vrijwillige vertrouwenspersonen van ...
Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam

De Viersprong locatie Amsterdam (Duivendrecht)

Dienstverlenig Viersprong locatie Amsterdam: - Indicatiestelling en diagnostiek voor jongeren en volwassenen met borderline - Expert diagnostiek - Second opinion - Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) - Behandeling jongeren en ...
Biesbosch 67, 1115 HG Duivendrecht

Dr. Valckenier spreekuur (huisarts inloopspreekuur)

Sociaal-medische (huisarts) spreekuren gericht op een groep patiënten die vanuit psychosociale problematiek niet voldoende toegang hebben tot zorg. Belangrijkste doelgroepen zijn: alcoholisten, druggebruikers, chronisch psychotische mensen, ...
GV Centrum
Valckenierstraat 2, 1018 XG Amsterdam
GV West
Elisabeth Wolffstraat 4, 1052 RR Amsterdam
GV Zuidoost
Flierbosdreef 23, 1102 BV Amsterdam

En nu ik! - Kan iemand mij horen?

'En nu ik..!' heeft tot doel klachten en problemen bij kinderen als gevolg van het zien van huiselijk geweld te beperken of te verminderen. In groepsverband praten kinderen met elkaar over hun ervaringen, ook worden creatieve werkvormen ...
 • Geen bezoekadres bekend

Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)

De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) is een platform van en voor Somaliërs
President Allendelaan 725, 1068 VN Amsterdam

Focal point meisjesbesnijdenis

(Zorg)professionals die werken met: - meisjes die risico lopen om besneden te worden - vrouwen die al besneden zijn kunnen voor advies, consultatie en informatie contact opnemen met het Focal Point meisjesbesnijdenis.
 • Geen bezoekadres bekend

Forensische Geneeskunde en Medische Advisering FMGA (GGD)

FGMA regelt de inzet van onafhankelijke artsen bij onderzoek van slachtoffers van zedendelicten en geweld, bij ambtelijke lijkschouwingen en bij keuringen (in verband met bijzondere bijstand, parkeervergunningen, schuldsanering, huisvesting en ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Het Scharlaken Koord

Scharlaken Koord biedt maatschappelijk werk voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Dit gebeurt door middel van preventie, veldwerk en hulpverlening.   De hulpverlening bestaat ...
Oudezijds Voorburgwal 241, 1012 EZ Amsterdam

Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)

iMMO richt zich in eerste instantie op slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en asielzoekers met medische problematiek en doet de volgende onderzoeken: - Onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Kwintes Weesp begeleiding thuis

Kwintes biedt begeleiding thuis voor jongvolwassenen met een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS), die zelfstandig wonen in de regio Gooi en Vechtstreek.   In Weesp heeft Kwintes een locatie bestaand uit acht appartementen. Hier kan een ...
 • Geen bezoekadres bekend

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

Het LECK is een centrum dat geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise en zorg aanbiedt aan kinderen bij wie op basis van bevindingen bij medisch onderzoek een vermoeden van kindermishandeling aanwezig is. Binnen het ...
 • Geen bezoekadres bekend

Letselduiding Landelijk (LECK)

Het LECK geeft advies en duiding aan artsen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Voor advies of consult over duiden van letsels / huidafwijkingen.
 • Geen bezoekadres bekend

Letselspreekuur Plus (onderdeel van GGD Amsterdam)

Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen. Tijdens het Letselspreekuur Plus doet een team van een speciaal opgeleide forensisch arts en een forensisch verpleegkundige lichamelijk onderzoek. Het eventuele letsel wordt in kaart ...
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG)

LSG is een online lotgenotenplatform voor en door vrouwen én mannen die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of seksueel geweld. Bij LSG vind je veel informatie en kun je anoniem in contact komen met lotgenoten. Dat kan in onze ...
 • Geen bezoekadres bekend

Nazorgspreekuur voor vrouwen die besneden zijn (VGV)

Verpleegkundigen Ruth Kaufmann en Marijke Eppink.   Vrouwen die genitaal besneden zijn kunnen voor medische en of psychologische nazorg terecht bij de VGV nazorgspreekuren van de GGD. De nazorg start met een gesprek met een speciaal opgeleide ...
OLVG-West, poli Gynaecologie
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam
GGD Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 100 verdieping 1A, 1018 WT Amsterdam

Opvangcentrum De Roggeveen

De Roggeveen is een 24-uurs opvangcentrum voor vrouwen, kinderen en gezinnen in nood.
Roggeveenstraat 8, 1013 PV Amsterdam

Pinq (onderdeel van Levvel)

Pinq is een specialistisch behandelcentrum voor meisjes die vermoedelijk of daadwerkelijk slachtoffer zijn van mensenhandel (loverboys) of in een afhankelijkheidsrelatie verkeren. Uniek aan Pinq is dat elk meisje een integraal dagprogramma volgt ...
 • Geen bezoekadres bekend

PIT, Praktijk voor Integratieve Therapie

Bij integratieve therapie werkt de cliënt op een actieve manier aan de eigen vraagstukken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, waarmee je stapje voor stapje zelfinzicht krijgt je leert de verbinding met jezelf te ...
Jan Olphert Vaillantlaan 70, 1086 ZA Amsterdam

Qpido (onderdeel van Levvel)

Qpido, centrum voor seksuele weerbaarheid adviseert kinderen, jongeren, ouders en professionals over liefde, relaties, grenzen, dwang, seksualiteit en seksueel risicogedrag. Zij doet dit met voorlichting op scholen, trainingen voor professionals en ...
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam

De Raad voor de Kinderbescherming kan geraadpleegd of ingeschakeld worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar.
Pieter Calandlaan 1, 1065 KH Amsterdam

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan: slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad nabestaanden van slachtoffers van een ...
Kneuterdijk 1, 2514 EM 's-gravenhage

Sense spreekuren voor jongeren

Sense biedt jongeren informatie over seksualiteit, anticonceptie, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld.
JIP Noord
Termini 18, 1022 LB Amsterdam
OKT Gaasperdam
Reigersbos 309, 1107 EZ Amsterdam
OKT De Honingraat
Slotermeerlaan 103 F, 1063 JN Amsterdam
GGD - alleen op afspraak
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Slachtofferhulp Nederland Regio Noordwest

Slachtofferhulp biedt kosteloze praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers en betrokkenen van misdrijven en verkeersongevallen. Hulp bij seksueel geweld: mogelijkheden  voor een anoniem gesprek, emotionele ...
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (SOMVAO)

SOMVAO bevordert de integratie en participatie van de Somalische gemeenschap in Amsterdam.
Hamerstraat 24, 1021 JW Amsterdam

Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA)

Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld.
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

Stichting 2e Kans

Stichting 2e Kans is opgericht voor mensen die zich in kwetsbare positie bevinden. We ontplooien initiatieven die hen krachtiger maken en die ervoor zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Vooral coaching, trainingen en ...
Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam

Stichting Home Empowerment (SHE)

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld. SHE ondersteunt slachtoffers van huiselijk geweld die weggaan: - bemiddeling bij tijdelijke crisisopvang - financiën (spaarpotje maken, ...
Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam

Stichting LANGZS

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) beoogt de kwaliteit van slachtofferadvocatuur te bevorderen en richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en ...
 • Geen bezoekadres bekend

Stichting Project Speak Now

Stichting Project Speak Now organiseert coaching, gespreksgroepen en events om het taboe rond seksueel misbruik/geweld te doorbreken. Zij stimuleren het gesprek hierover vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Hulp bij seksueel geweld: Cursus ...
 • Geen bezoekadres bekend

Stichting Samen Vooruit (SaVo)

Stichting Samen Vooruit (SaVo) is een maatschappelijke organisatie die taboe doorbrekende onderwerpen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maakt. SaVo streeft naar: Een stabiele leefomgeving, zonder angst voor geweld, uitstoting, afkeuring of ...
 • Geen bezoekadres bekend

Stichting Sitara, surinaams-hindostaanse vrouwenorganisatie

Sitara een organisatie voor Hindostaans-surinaamse vrouwen in Amsterdam en omstreken. Sitara geeft advies, verzorgt cursussen, doet ouderenbezoek en radiovoorlichting en organiseert thema-avonden en sociaalculturele activiteiten. ...
Jan Lievensstraat 20 hs, 1074 TP Amsterdam

Stichting Soedania

Stichting Soedania heeft o.a. tot doel: - Het bevorderen van de participatie van vrouwen van Soedanese afkomst in de Nederlandse samenleving. - Het weerbaar maken van de doelgroep tegen huiselijk geweld. - Het bieden van hulp bij het begrijpen van ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad (VVR)

Stichting Vluchtelingen Vrouwen Raad (VVR) is een interculturele organisatie van vluchtelingen vrouwen. De VVR behartigt belangen en bevordert volwaardige participatie van vluchtelingenvrouwen in de Nederlandse samenleving. De VVR organiseert ook ...
Geldershoofd 80, 1103 BG Amsterdam

TASK-Amsterdam (Team kindermishandeling AMC, onderdeel Amsterdam UMC)

De werkwijze van TASK (Team Kindermishandeling) is gericht op signalering, diagnostiek, interventie en behandeling van (vermoedens van) kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik bij kinderen, kinderen als getuige van huiselijk geweld, en ...
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Terwille Verslavingszorg

Terwille is een landelijke GGZ-instelling voor verslavingszorg. Vanuit een christelijke overtuiging bieden zij hulp aan mensen die vastzitten in een situatie van seksuele uitbuiting en/of verslaving of aan mensen die willen stoppen met seks werk. ...
Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis is voortgekomen uit de fusie van de steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis ...
Valckenierstraat 5, 1018 XB Amsterdam

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON)

Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON) is een koepelorganisatie van ruim 400 vluchtelingenorganisaties.
 • Geen bezoekadres bekend

Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK)

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) is opgezet door een aantal ervaringsdeskundigen. VPKK geeft een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van kindermishandeling en -misbruik in de rk kerk en ondersteunt hun streven naar ...
 • Geen bezoekadres bekend

Werkgroep Revief

Revief is opgericht om lotgenotencontact te organiseren voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn. Daarnaast behartigt Revief ook hen belangen. Revief draait 100% op de inzet van vrijwilligers.  Revief organiseert dagen waarin ...
 • Geen bezoekadres bekend

Youz

Youz is een grote landelijke GGZ instelling gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van baby's, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische stoornissen en klachten. Behandeling zal altijd in nauw ...
Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend