4 resultaten voor: 'huisvesting vluchtelingen'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Asielzoekercentra (AZC) Amsterdam

AZC Transformatorweg (capaciteit: 50 personen). Deze locatie is een Extra Begeleiding en Toezichtlocatie (EBTL). Hier verblijven vreemdelingen die in andere COA-locaties overlast hebben veroorzaakt.   AZC Willinklaan (capaciteit: 512 personen) ...
Locatie EBTL
Transformatorweg 6, 1014 AK Amsterdam
Willinklaan 3, 1067 SL Amsterdam

Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO)

Het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO) biedt opvang aan ongedocumenteerden met ernstige psychische problemen, afkomstig uit asiellanden voor wie geen reguliere opvang bestaat en die op straat moeten overleven. Aantal opvangplekken: ...
Jan de Louterstraat 19, 1063 KX Amsterdam

Startblok Riekerhaven

Startblok Riekerhaven is een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland. Startblok Riekerhaven is voor iedereen van 18 t/m 27 jaar die graag maatschappelijk ...
Sportparklaan 8 - 10, 1062 ZA Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend