24 resultaten voor: 'belangenorganisaties migranten'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

ASKV - Steunpunt Vluchtelingen

Het Amsterdams Solidariteits Komité Vluchtelingen (ASKV) / Steunpunt Vluchtelingen ondersteunt (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. O.a. - Juridische hulp - Maatschappelijke hulp - ...
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

CABO voor oudere migranten

CABO wil de participatie en emancipatie van oudere migranten bevorderen en een brug slaan tussen oudere migranten en zorg-, woon- en welzijnsinstellingen.
Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam

Johannes Wier Stichting (JWS) voor gezondheidszorg en mensenrechten

De Johannes Wier Stichting (JWS)stelt zich ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting. JWS ...
Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam

Jongerencentrum MGT

Jongerencentrum MGT Amsterdam West behartigt de belangen van de leden en achterban door ze te begeleiden, te ontvangen, te verwijzen en te helpen. De doelstelling van MGT Amsterdam West is het bevorderen en vergroten van integratie, emancipatie en ...
Wiltzanghlaan 90, 1061 HC Amsterdam

Multiculturele vereniging voor vriendschap Assadaaka

Assadaaka.nl is een onafhankelijke weblog voor alle bewoners van Amsterdam Oost en voor iedereen die zich in dit stadsdeel interesseert.
  • Geen bezoekadres bekend

Nederlands Migratie Instituut (NMI)

NMI heeft info en kennis over: - de keuze tussen wel of niet terugkeren - wat er voor vertrek geregeld moet worden - financiële regelingen bij remigratie - aanvraag van een remigratieregeling - gevolgen voor vrouwen en kinderen NMI biedt ...
Activiteitencentrum Flevopoort
Kramatplantsoen 101, 1095 LB Amsterdam
gebouw Ru Paré Community
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam
Zorgaanbieder Roads, De Rotonde
Flierbosdreef 23, 1102 BV Amsterdam
Stadsdeelkantoor Zuidoost
Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam
Locatie Assadaaka
Polderweg 300, 1093 KR Amsterdam

Pink Marrakech, platform voor Nederlands-Marokkaanse LHBTIQI'ers

Pink Marrakech  is een stichting die zich inzet voor sociale acceptatie, veiligheid en welzijn van de Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ+ community. Pink Marrakech maakt gevoelige thema’s zoals schaamte, angst, vooroordelen en onwetendheid op ...
  • Geen bezoekadres bekend

ProFor bureau voor samenlevingsopbouw

ProFor heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van het zelfbeeld en de maatschappelijke positie van de etnische minderheden in Nederland, meer in het bijzonder van Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen. De stichting tracht dit ...
Hogevecht 187 B, 1102 HK Amsterdam

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)

De Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) werkt aan het verbeteren van de positie van vrouwen zonder een geldig verblijfsdocument.
Van Ostadestraat 49 b, 1072 SN Amsterdam

Stichting Casa Migrante

Belangenorganisatie voor Spaanstalige inwoners van Amsterdam.
Van Ostadestraat 268, 1073 TV Amsterdam

Stichting De Brug

Stichting De Brug biedt als 'multiculturele huiskamer' gelegenheid tot ontmoeting en wil zo een bijdrage leveren aan een geëmancipeerde, multiculturele samenleving.
Aalbersestraat 248 A, 1067 GM Amsterdam

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)

SGAN is opererende landelijke kennis en adviescentrum voor interculturele gezondheidszorg in Nederland.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Intercultureel Zorgconsulenten in Nederland (SIZIN)

Stichting Intercultureel Zorgconsulenten in Nederland (SIZIN) behartigt de belangen van de allochtone gemeenschap in Nederland. SIZIN doet dit o.a. door het geven van voorlichtingen en informatie in verschillende talen aan migranten en aan ...
Louis Couperusstraat 25 hs, 1064 CA Amsterdam

Stichting Maruf

Stichting Maruf is hét kenniscentrum voor islam en seksuele diversiteit en vormt een veilige ontmoetingsplek voor queer moslims. Heb je een vraag of wil je meer weten? Je kunt ons benaderen voor trainingen, workshops, advies, media, campagnes ...
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Onze Hoop

Stichting Onze Hoop stelt zich ten doel de situatie van migranten met een handicap of chronische zieken, ouderen en hun families te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.
  • Geen bezoekadres bekend

Stichting Rechtswinkel Migranten

De Rechtswinkel Migranten geeft gratis juridisch advies.
Frederik Hendrikstraat 111 c, 1052 HN Amsterdam

Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen (STBA)

Tussen Meer 1 B, 1068 EX Amsterdam

Stichting Zami, platform van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen

Zami is een overkoepelende zelforganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen, ongeacht nationaliteit, gericht op positieverbetering en bewustwording van deze vrouwen.
Bijlmerdreef 1301, 1103 TV Amsterdam

Studenten Unie Nederland (SUN)

SUN is een multiculturele studentenvereniging die zich inzet voor de participatie en volledige integratie van moslim/allochtone studenten.
Jan Rebelstraat 8, 1069 CB Amsterdam

Veilige Haven

Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en omstreken en LHBTI+ vluchtelingen die met hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens worstelen. Bij Veilige Haven staan we voor je klaar.
Kloveniersburgwal 43, 1011 JW Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend