44 resultaten voor: 'ambulante hulp'
Ordenen op afstand


Filteren op stadsdeel

Ambulant team Marnix

Sinds 1 januari 2019 zijn bij HVO-Querido twee teams samengevoegd. Ambulant team Psychiatrie en Ambulant team Marnixkade zijn nu samen Team Marnix. Team Marnix heeft vier wijkteams (Noord/Centrum, West, Zuidoost/Zuid, Oost).
Marnixkade 109 F, 1015 ZL Amsterdam

Ambulant team Noord

Ambulant team Noord ondersteunt mensen die praktische zorg en begeleiding nodig hebben bij het wonen in hun eigen woning. Het team bestaat uit een team gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen begeleid en beschermd wonen.
Mariendaal 26, 1025 BV Amsterdam

Ambulant Team Wijkzorg HVO-Querido

Het Ambulant Team Wijkzorg van HVO-Querido biedt ambulante ondersteuning aan cliënten die een ondersteuningsvraag hebben door een psychiatrische of ernstige psychosociale kwetsbaarheid én een woning op eigen naam hebben.
  • Geen bezoekadres bekend

Ambulante Zorg op Maat Amsterdam (Azoma)

Ambulante Zorg Op Maat Amsterdam (AZOMA) geeft ambulante begeleiding aan jongvolwassenen en volwassenen in de leeftijd van 18 jaar en ouder, met een licht verstandelijke beperking. AZOMA is een interculturele zorginstelling.
  • Geen bezoekadres bekend

Arkin Zorgtoeleiding

Zorgtoeleiding van Arkin is voor het screenen en zo nodig naar zorg toe leiden van mensen die niet zelf om zorg vragen waarbij er een vermoeden is van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek die in beeld komen vanwege: - overlast - ...
POSTBUS 75848, 1070 AV Amsterdam

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost (BBAZ)

Behandel- en Begeleidingscentrum Amsterdam Zuidoost biedt specialistische, ambulante, geestelijke gezondheidszorg.
Grubbehoeve 19, 1103 GG Amsterdam

BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling De hulpverlening is gericht op alle betrokkenen. Het doel is het stoppen van het misbruik, het komen tot steunende reacties voor het slachtoffer vanuit het systeem en het bijdragen aan ...
Baarsjesweg 224 2e verdieping, 1058 AA Amsterdam

Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam Amstelland

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een netwerkorganisatie met een telefonische frontoffice. Het netwerk bestaat uit organisaties uit de somatische zorg, psychische zorg, forensische zorg, politie en ...
  • Geen bezoekadres bekend

de Bascule

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De Bascule biedt hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe psychische problemen. Het hulpaanbod bestaat uit: diagnostiek, poliklinische behandeling, dagbehandeling en ...
Meibergdreef 5, 1105 AZ Amsterdam
Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht

De Waag Amsterdam

De Waag biedt gespecialiseerde, ambulante, forensische zorg voor mensen met grensoverschrijdend gedrag. Hulpverleningsmogelijkheden in geval van actuele seksuele kindermishandeling Zorglijn huiselijk geweld: Deze zorglijn richt zich op behandeling ...
Zeeburgerpad 12 b, 1018 AJ Amsterdam

Equator Foudation

Equator foundation staat voor mentaal herstel en sociale binding van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen Doel van de hulpverlening bij de ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

GGZ inGeest F-ACT- en ACT-teams

(F-)ACT Amsterdam is er voor volwassenen in de leeftijd van 21 tot 65 jaar met ernstige en langdurende psychiatrische problematiek die, eventueel begeleid, zelfstandig wonen in: Buitenveldert, De Pijp, Geuzenveld/ Slotermeer, Osdorp/ Nieuw Sloten, ...
Burgemeester Röellstraat 70, 1064 BP Amsterdam
Nieuwe Valerius
Amstelveenseweg 589, 1081 JC Amsterdam
Bocholtstraat 54, 1066 MG Amsterdam
Van Hilligaertstraat 21, 1072 JX Amsterdam
Laan van de Helende Meesters 433, 1186 DL Amstelveen

Het Scharlaken Koord

Scharlaken Koord is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie voor prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad).   Hulpverlening in geval van actuele seksuele ...
Barndesteeg 25, 1012 BV Amsterdam

Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Het helpen verwerken van stressvolle, schokkende en traumatische ervaringen, vooral van langere duur. Herstel van het “normale” leven. Ondersteunende gesprekken voor mensen uit de omgeving ...
Duitslandlaan 1 A, 1966 XA Heemskerk
Zuiderhoutlaan 12, 2012 PJ Haarlem

MEE Amstel en Zaan, ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een vraag over leven met een beperking of een chronische ziekte. Dit kan gaan over werk, onderwijs, financiële regelingen en regelgeving, opvoeding, wonen, vrije tijd ...
Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam

Meeting Point Leger des Heils

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Het bieden van laagdrempelige hulpverlening in de vorm van een huiskamer waar prostituees binnen kunnen lopen met hulpvragen. De hulpverlening bestaat uit informatie, zorgtoeleiding en hulp aan ...
Oudezijds Voorburgwal 45, 1012 BD Amsterdam

Mentrum ACT-teams

ACT (Assertive Community Treatment) is er voor mensen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen.
Sarphatistraat 8 - 14, 1017 WS Amsterdam

Mentrum FACT Teams

Flexible ACT (FACT) staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om behandeling en begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Naast problemen op psychiatrisch gebied is er veelal sprake van ...
Centrum en West
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
Zuidoost/Diemen
Wisselwerking 46 - 48, 1112 XR Diemen
Oost
Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam
Noord
Jan Thomeepad 5, 1034 ZP Amsterdam
Centrum/Oost
Achter Oosteinde 9 - 11, 1017 XP Amsterdam
IJburg
IJburglaan 727 1e verdieping GZC, 1087 CH Amsterdam

Mentrum JOT-teams

De Mentrum JOT-teams behandelen en begeleiden cliënten die te maken hebben met een chronische verslaving. Ook psychiatrische problemen kunnen bij deze cliënten voorkomen. De Mentrum JOT-teams werken ambulant en outreachend en zijn aanwezig ...
Sarphatistraat 8 - 14, 1017 WS Amsterdam

Mentrum Ouderen Ambulant

Mentrum biedt specialistische behandeling aan ouderen met nadrukkelijke aandacht voor de geestelijke, sociale en lichamelijke problemen die bij ouderen vaker een rol spelen. De behandeling vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats. Er wordt ...
team Noord
Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam
team Centrum/West
Nieuwe Kerkstraat 156, 1018 VM Amsterdam
Team Oost/Zuidoost
Wisselwerking 46 - 48, 1112 XR Diemen

Multidisciplinair Trajecthouders Team (MTT)

Het Multidisciplinair Trajecthouders Team (MTT) biedt hulp aan dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar. De GGD bepaalt of een jongere recht heeft op een MTT-traject. De GGD onderzoekt samen met de aanvrager of een verwijzing naar MTT ...
  • Geen bezoekadres bekend

Perspectief GZ

Perspectief GZ is een zorgaanbieder vanuit gehandicaptenzorg en bied Extramurale Behandeling en Begeleiding specifiek aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen Stabiliseren, ...
Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam

PsyQ psycho-medische programma's

PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz- instellingen Lentis, MET ggz, Mondriaan, Parnassia Groep.   Gespecialiseerde ambulante behandeling voor mensen tussen 16-80 jaar van de meest voorkomende psychische ...
Locatie Oost
George Westinghousestraat 2, 1097 BA Amsterdam
Locatie West
Overschiestraat 61, 1062 XD Amsterdam

Qpido, seksespecifiek expertisecentrum

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Voor meisjes: Julia: Julia richt zich op meisjes van 12 tot 18 jaar en waar nodig tot 23 jaar, die kwetsbaar zijn in hun seksuele ontwikkeling. De meisjes die door Julia begeleid worden, hebben vragen ...
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Slachtofferhulp Nederland Regio Noordwest

Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers en betrokkenen van misdrijven en verkeersongevallen. Hulpverlening bij verwerking van seksueel geweldservaringen Doel van de hulpverlening is het ...
Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam

Stichting Centrum '45, locatie Diemen

Centrum '45 is een landelijk centrum dat oorlogsgetroffenen en vervolgden behandelt. Locatie Diemen (voorheen De Vonk) biedt ambulante hulpverlening aan vluchtelingen en asielzoekers. Hulpverlening bij verwerking van seksueel ...
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Stichting VPSG

Algemene doelstelling en hulpverleningsaanbod Het bieden van advies en ondersteuning aan vrouwen en mannen bij de verwerking van seksueel geweld. Speciale aandacht is er voor vragen rond zingeving en spiritualiteit. Ook biedt VPSG een luisterend oor ...
Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem

Stop it Now

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling De hulpverlening is gericht op de dader, de niet-misbruikende ouder en alle betrokkenen. Doel is stoppen van het misbruik en hulp aan het gezin (dader en partner) en ondersteuning bij ...
Hooglandse Kerkgracht 17 J, 2312 HS Leiden

't Kabouterhuis hulpverlening bij seksueel geweld

Hulpverlening in geval van actuele seksuele kindermishandeling De hulpverlening richt zich primair op het slachtoffer, familieleden en de sociale netwerken rondom het jonge kind die bij hen betrokken zijn. Doel is het stoppen van het misbruik, ...
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam

Volksbond - wijkzorg/ambulante begeleiding

De Volksbond biedt ambulante begeleiding aan kwetsbare volwassenen die zelfstandig wonen, maar ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren. Het gaat om mensen die verslaafd zijn of waren, ex-daklozen, mensen met psychiatrische problemen of ...
  • Geen bezoekadres bekend
Huidige locatie: Onbekend