Stichting Opvangcentra De Elandsstraat

De Elandsstraat biedt 24-uurs zorg voor jongeren (16 t/m 23 jaar) bij wie sprake is van:

- dakloosheid of een onveilige woonsituatie.

- noodzaak voor intensieve begeleiding ter preventie van een crisissituatie.

- onduidelijkheid aangaande de mate van problematiek.

- time-out plaatsing vanuit andere zorgaanbieders ter preventie van een crisissituatie.

 

Het doel is binnen drie maanden zicht en grip op de problematiek te krijgen en verbetering te bereiken.
Capaciteit: 20 intensieve plekken/bedden (24 uurs zorg) en 15 dagopvangplekken (8 uurs zorg).

 

Locaties

Elandsstraat 84, 1016 SG Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend