Cursus Samen Bevallen

Telefoon: 020 682 8970 (Sandra van Zanten)
Email: amsterdam@samenbevallen.nl (informatie en aanmelding)

De cursus Samen Bevallen bestaat uit negen avonden van twee uur en een terugkommiddag of -avond na de bevalling. Een priv?ursus is soms mogelijk.

Tijdens de cursus worden de aanstaande ouders uitgebreid ge?ormeerd en leren zij praktische technieken die bij de bevalling kunnen worden toegepast. Daarbij is steeds aandacht voor de ondersteunende rol van de partner.

De cursus gaat uit van de Vereniging Samen Bevallen, die landelijk ongeveer 100 actieve cursusleidsters heeft. In Amsterdam: Sandra van Zanten.

Informatie en aanmelding: bij voorkeur via e-mail.

Huidige locatie: Onbekend