Voorzorg GGD

Telefoon: 020 555 5961
Postadres: POSTBUS 2200, 1000 CE Amsterdam

Voorzorg is een huisbezoekprogramma, dat steun en begeleiding biedt aan jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en problemen op meerdere leefgebieden hebben.

Voorzorg wordt uitgevoerd door ervaren jeugdverpleegkundigen en richt zich met name op hechting tussen moeder en kind. De hulp start vroeg in de zwangerschap en loopt door tot de tweede verjaardag van het kind. Tijdens het programma wordt o.a. gebruik gemaakt van Video Home Training.

Aanmelding
Iedereen kan aanmelden, voor de 28e zwangerschapsweek.

Locaties

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend