Unalzorg - Zorg thuis voor (LVB) mensen met multiproblematiek

Unalzorg biedt professionele zorg en behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking en reguliere jeugd met multiproblematiek en een migratieachtergrond. Vaak speelt hun migrantenachtergrond een rol bij de problematiek. Als WTZi-erkende zorgaanbieder voldoen wij aan alle wettelijke eisen.

Unalzorg biedt het volgende zorgaanbod in de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer:

* Zorg en dagbesteding voor volwassenen (Wmo)

* Ambulant gezinswerk met praktische ondersteuning

* Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

* Intensieve Gezinsbehandeling en diagnostiek (IG)

* Actieve zaterdag- en vakantieopvang (t/m 18 jaar)

 

Ook verzorgt Unalzorg informatieve bijeenkomsten en trainingen voor cliënten, ouders, zorgverleners, verwijzers en gemeenten op haar eigen locatie in Amsterdam en Zaandam. Daarnaast neemt Unalzorg actief deel aan diverse regionale projecten als vertegenwoordiger van de allochtone doelgroep met een beperking en multiproblematiek.

 

Locaties

Keurenplein 53, 1069 CD Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend