Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

Telefoon: 020 574 5945
Website: nsdsk.nl/

De NSDSK is een kennisorganisatie op het gebied van Taal en Gehoor.
De kernfuncties van de NSDSK zijn:

identificeren (vroeg opsporen) van kinderen met problemen met horen en/of spreken,

diagnosticeren (van ernstige spraak/taalmoeilijkheden, doofheid of slechthorendheid),

bieden en ontwikkelen van zorg en

innoveren en verbeteren.

Er zijn vier afdelingen:

Audiologisch Centrum Holland Noord

Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen

Gezinsbegeleiding

Onderzoek & Ontwikkeling

 

Knipoog is de behandelgroep voor dove en slechthorende peuters (1,5-4 jaar)
De Ster is de behandelgroep voor kinderen (2-4 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis.

Locaties

Hoofdkantoor, Knipoog / Ster Oud-Zuid
Lutmastraat 167, 1073 GX Amsterdam
Knipoog / Ster Zuidoost
Leksmondplein 28, 1108 EL Amsterdam
Ster Noord
Kopjachtplein 20, 1034 JG Amsterdam
Ster Oost
Pontanusstraat 278, 1093 SH Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend