Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Amsterdam

Telefoon: 0299 374 242
Postadres: Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam

Doel: gratis onderwijsbegeleiding, door bevoegde leerkrachten voor alle Amsterdamse leerlingen die ten minste drie weken niet naar school kunnen wegens ziekte of die verwachting hebben.
Het kind moet wel op een erkende school ingeschreven zijn.

Huidige locatie: Onbekend