Kleinschalig wonen De Admiraal

Telefoon: 020 586 0830
Website: www.amsta.nl

In stadsdeel Bos en Lommer, aan het eind van de Admiraal de Ruyterweg, ligt locatie De Admiraal. Hier wonen 20 jongeren met een verstandelijke beperking in verschillende woonvormen. In De Admiraal wonen jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Naast hun verstandelijke beperking hebben veel bewoners ook een aanverwante stoornis in het autistisch spectrum, een psychiatrische aandoening en/of een hechtingsproblematiek. Ook gedragsproblematiek komt op deze locatie voor.

Locaties

Admiraal De Ruijterweg 541, 1055 MK Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend