Ondersteuning Kinderen In Dag Opvang (OKIDO)

OKIDO zorgt ervoor dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsprobleem of handicap naar een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang bij hen in de buurt kunnen gaan. Zodat ze kunnen opgroeien met leeftijdgenootjes.


OKIDO is een samenwerkingsverband van instellingen uit de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en kinderopvang in Amsterdam en Diemen.


OKIDO-ondersteuning kan bestaan uit:

- deskundigheidsbevordering van de medewerkers op het kindercentrum

- stimulering en begeleiding van het kind

- financiële bijdrage voor de inzet van een extra kracht

Huidige locatie: Onbekend